Lâedri

Lâedrî (لا أدري), Arapçada “bilinmeyen” anlamına gelir. Yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır. 

 

Özellikle sosyal medyanın hayatımıza iyice nüfuz etmesiyle birlikte yapılan paylaşımlarda yer alan vecize ve sözlerin altında yazan “Lâedrî” ifadesi birçok kişi tarafından bir şairin ya da yazarın ismi olarak algılanmaktadır.

 

Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşım
Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşım

 

Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşım
Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşım

 

Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşımlar
Lâedri ifadesini gerçek bir şahsın ismi zanneden paylaşımlar

 

Arama motoru incelemesinde de “lâedri kimdir”, “lâedri ne demek” şeklinde sorularla Arapça “bilinmeyen” anlamına gelen bu ifadenin manasının araştırıldığını görüyoruz.

 

laedri bilinmeyen

 

Lâedri Kimdir? Lâedri’nin Anlamı Nedir? 

Arapça “lâedrî” (لا أدري) kelimesi, “bilinmeyen, anonim” anlamına gelmektedir. Arap edebiyatında müellifi belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılmaktadır. Günümüzde, kime ait olduğu bilinmeyen nazım ya da nesir parçaların altına “yazarının / şairinin meçhul olduğu”nu vurgulamak için “yazarı / şairi belli değil” anlamında konulan ibaredir.

Kimin yazıp söylediği belli olan satır ya da mısralar için de bazen lâedri notunun müstear isim olarak kullanıldığı görülmektedir.

 

laedrinin anlamı

 

Lâedri’yi Gerçek Bir Şahıs Sanan Yazarlar

Yazarı/ şairi belli olmayan yazı ve şiirlere imzâ yerine konulan “sahibi meçhul” anlamında kullanılan lâedri ifadesini, gerçek bir şahsın adı zanneden yazarlardan tespit ettiklerimiz şu şekilde:

Yeniçağ Gazetesindeki “Halka nasıl dokunulur?” başlıklı 14 Nisan 2015 tarihli yazısıyla Esfender Korkmaz:

"Laedri'nin meşhur sözüdür; "Secaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler" yani, "çingene kahramanlığını söylerken, hırsızlığını anlatır.""

Kilis Kent Gazetesindeki “Çay” başlıklı 7 Kasım 2018 tarihli yazısıyla Mahmut İhsan Kanmaz:

"Laedri’nin sözlerinden de anlaşılacağı üzere konumuz, muhabbetlerin ve doyumsuz sohbetlerin en yakın tanığı olan, çay olacak bugün."

Mahmut İhsan Kanmaz, “İsraf” başlıklı 29 Mayıs 2019 tarihli yazısında bu defa Laedri’yi filozof ve bilgin olarak tanımlamış:

"Filozof ve bilgin Laedri de şöyle buyurur bir kelamında: “Yaşam kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel, vefasızlar için ise, israf edilemeyecek kadar değerlidir.”"

 

Mahmut İhsan Kanmaz'ın Laedri'yi filozof ve bilgin olarak tanımlayan "İsraf" başlıklı 29 Mayıs 2019 tarihli yazısı
Mahmut İhsan Kanmaz’ın Laedri’yi filozof ve bilgin olarak tanımlayan “İsraf” başlıklı 29 Mayıs 2019 tarihli yazısı

 

Necati Doğru 28 Haziran 2018 tarihli “Adalet varsa” başlıklı, Mehmet Türkan 7 Kasım 2017 tarihli “Şah Beyitler ve Dörtlük Seçkileri” başlıklı yazılarında Laedri’den alıntı yapmış.

 

“Lâedrî, ilmin yarısıdır” derler. Yani, “bilmiyorum diyebilmek ilmin yarısıdır”. Erdemdir…

 

laedri nedir

 

Yorumunuzu yazınız...