Tag

Mehmet Türkan

Browsing
Lâedrî (لا أدري), Arapçada "bilinmeyen" anlamına gelir. Yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır. 

Lâedri Lâedrî (لا أدري), Arapçada “bilinmeyen” anlamına gelir. Yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır.  Özellikle sosyal medyanın hayatımıza iyice nüfuz etmesiyle birlikte yapılan paylaşımlarda yer alan vecize ve sözlerin altında yazan “Lâedrî” ifadesi birçok kişi tarafından bir şairin ya da yazarın ismi olarak algılanmaktadır. …