Sıklıkla Birbirine Karıştırılan “Eşgal” ve “Eşkâl” Kelimeleri

“Eşkâl” sözcüğü “dış görünüş, biçim, kılık, şekiller, tarif, tasvir” anlamına sahipken, “eşgal” sözcüğü “işler, meşguliyetler” anlamına gelmektedir.

 

Eşgal ve Eşkâl Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Anlamları farklı kelimelerin birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluk sebeplerinden biridir. Bu konuya örnek oluşturabilecek pek çok kullanım göze çarpmaktadır.

Eşgal-eşkâl kelimeleri de bu konuda örnek oluşturacak kelime çiftleridir.

Bu iki kelimenin yazımları birbirlerine oldukça yakındır ve bu yakınlık, insanların hata yapmasına neden olmaktadır. Burada belirleyici olan unsur ise kelimelerin anlamlarını tam olarak bilmemek olarak görünmektedir.

Peki eşgal ve eşkâl kelimesi hangi anlamlara gelmektedir?

Eşkâl kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde şu anlamlara gelecek şekilde belirtilmiştir:

  • Dıştan görünüş
  • Biçim
  • Kılık

Eşgal kelimesi ise “işler ve meşguliyetler” anlamına gelmektedir.

Dikkat edilirse iki kelimenin anlamı birbirinden oldukça farklıdır. Yani hiçbir şekilde iki kelimenin anlamı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Fakat sıklıkla eşgal kelimesi “biçim” anlamına gelecek şekilde kullanılmaktadır. Aynı şey eşkâl kelimesi için de geçerlidir. Bu kelime de “işler” anlamına gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Eşkâl ve eşgal kelimeleri Arapça kökenlidir.

Eşkâl sözcüğü, Arapça “biçim” anlamındaki “şakl” (شكل) kelimesinden türetilmiştir. “Şekl” sözcüğünün çoğul hâlidir.

 

eskal esgal

 

Yorumunuzu yazınız...