Antartika Değil, Antarktika!

 

Antarktika’nın Anlamı ve Kökeni

Antarktika, bilindiği üzere Dünya’nın güney kutbu etrafındaki alanı tanımlamak için kullanılmaktadır.

“Arktik” (“arctique”) sözcüğü “Kuzey kutbuna ait” anlamını taşımaktadır. “Antarktik” sözcüğü ise “Güney Kutbu ile ilgili” anlamını haizdir. Türkçe kökenli olmayan Antarktika Kıtası’nın adı da bu sözcük üzerinden türetilmiştir. Yani,  güney kutbu çevresi için kullanılan Antarktika ifadesi kuzey kutbunun çevresini ifade eden Arktika ifadesinin zıddıdır.

Yunancada “Arktos” kelimesi “ayı” anlamına gelmektedir. Arktos, Kuzey yarım kürede görülebilen Büyük Ayı takımyıldızını işaret eden bir kelimedir. Öte yandan yine Yunancada kuzeyde bulunan yerleri ifade edebilmek amacıyla “Arktikos” yani “Ayının yanındaki” anlamına gelen bir kelime kullanılmıştır. Günümüze bu kelime” Arktik” olarak gelmiştir. Dünyanın kuzeyde yer alan bölümlerini ifade eden “Arktik” kelimesine paralel bir şekilde kullanılan ve güneyde yer alıp henüz bilinmeyen toprakları belirtebilmek amacıyla kullanılan Antarktikos kelimesi türetilmiştir. Yani Arktik kelimesi kuzeyde yer alan toprakları belirtirken Artarktikos güneyde yer alan ve henüz keşfedilmeyen topraklar için kullanılmıştır.

Antarktik tanımı, Antarktika Kıtası’nı ve Güney Okyanusu’nda yer alan buzulları, suyu ve ada topraklarını 60. güney enleminin güneyini tamamen içermektedir.

 

“Antarktika” Sıklıkla “Antartika” Şeklinde Yanlış Yazılmaktadır

Güney Kutbu’ndaki kara bölgesi Antarktika’nın ismi genellikle “Antartika” şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesine bakıldığında bu kelimenin, yazımı en fazla karıştırılan kelimelerden biri olduğunun aktarıldığı görülmektedir.

Bu hatalı yazımın ana sebebi, kelimenin Türkçe kökenli olmadığı için kendi dilimize uyarlayarak telaffuz edilmesidir. Antarktika kelimesinin ortasında yer alan “k” harfini, kelimenin telaffuzunun kolay olabilmesi adına konuşma sırasında attığımız için kelimenin yazımının da konuşma dilindeki gibi olduğu yanılsamasına kapılıyoruz. Fakat biraz önce de belirttiğimiz gibi kelimenin doğru yazımı “Antartika” değil “Antarktika“dır.

 

Yorumunuzu yazınız...