Samuel Benner 1875 Yılında Yayımlanan Kitabında 1891 Yılına Kadar Uzanan Tahminlere Yer Verse de, “Para Kazanılacak Dönemler” (“Periods When to Make Money”) Başlıklı 2053 Yılına Kadar Uzanan Tahmin Tablosu Kendisine Değil, George Tritch’e Ait

 

Samuel Benner adlı ABD’li bir çiftçinin 1800’lü yıllarda 2053 yılına değin uzanan hisse ve emtia fiyatlarının iniş ve çıkışlarına dair başarılı tahminlerde bulunduğu iddiası son yıllarda bir hayli popüler hâl aldı.

Benner’ın yayımladığı panik dönemleri, satın alma için iyi zamanlar ve satış için iyi zamanlar üzerine piyasa analizleri içeren kitabında 150 yıl sonrasına yönelik yaptığı analizin son derece doğru olduğu kanıtlandığı iddiasıyla bir görselin paylaşıldığı görülüyor.

Samuel Benner’ın 1875 yılında yayımlanan kitabında yer aldığı ileri sürülen “Periods when to make money” (“para kazanılacak dönemler”) başlıklı görsel şu şekilde:

 

benner-dongusu

 

Büyük Buhran (1929), 2. Dünya Savaşı (1939-1945), Dot.com çöküşü (2000), Covid-19 salgını (2019) gibi önemli olayların tabloya gayet güzel uyduğu, 1920’lerin ortalarından bu yana neredeyse tüm büyük krizlerin başarıyla tahmin edildiği, piyasa döngülerinin nokta atışı şeklinde Benner Döngüsü ivmeleriyle örtüştüğü belirtiliyor.

 

Görsel hakkındaki aktarımların neredeyse tamamında atlanan önemli bir nokta var.

 

Samuel Benner 1875 yılında yayımlanan kitabında 1891 yılına kadar uzanan tahminlere yer verse de, “para kazanılacak dönemler” (“periods when to make money”) başlıklı 2053 yılına kadar uzanan tahmin tablosu kendisine değil, George Tritch’e ait.

 

Hatalı aktarımları örnekleyelim:

 

“Samuel Benner bir çiftçi idi . Yanlış duymadınız. 1875’te, ekte görseli bulunan kitabında ( Benner Cycles ) tablosu bulunmaktadır. Benner’in amacı finansal panik dönemlerini ve varlık alıp satmak için en iyi zamanları tahmin etmek idi. Bunun için 1800’lerde piyasa döngülerinin nasıl çalıştığını anlamaya çaba sarfetti. Bizim dilimizde “ her çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı var “ tezini doğrular nitelikteki bu çalışmada; yıllar sonra Büyük Buhran, II. Dünya Savaşı, yakın zamanda yaşadığımız COVID-19 piyasa çöküşü ve 2022 ve 2023’de yaşanan savaşlar gibi tarihin en büyük olaylarından bazılarını, nokta atışı şeklinde Benner Cycles ivmeleriyle örtüşmüş durumda. Bir destekte ben atayım. Bofa Indicator’ü de AL pozisyonu diyor ve bu hafta 1,6’dan 1,5’e geriledi ki 2023 için dip seviyesinde. Indicator ile Benner Cycles AYNI yönlü ✅”

 

Volkan Kırtok (@vkirtok):

“1875 yılında bir çiftçi olan Samuel Benner tarafından hazırlanan bu çizelge, borsa ve emtia fiyatlarının yatırım açısından iyi, kötü ve panik şeklinde 3 senaryoda yıllara yayılmasını görebiliyoruz. Öngörüsü yüksek birisiymiş çünkü ww2, dot com balonu ve covid-19’u tutturmuş++”

 

İris Cibre (@iriscibre):

“Samuel Benner 1875’te hisse ve emtia fiyatları ile ilgili öngörülerde bulunan bir kitap yazmış. Panik yıllar : Piyasaların irrasyonel şekilde fiyatlama yaptığı aşırı alım veya satım yılları İyi zamanlar: Yüksek fiyatların ve satış için en iyi dönem olduğu zaman Mesela 2023:)”

 

Murat Tufan (@muratufan):

“Bu tablo 1875 yılında Samuel Benner’ın ‘Benner’s Prophecies’ kitabından bir alıntı Fiyatların gelecekte iniş ve çıkışlarını tahmin ediyor Tablodaki döngülere bakılınca kehanet gibi ne dersiniz?”

 

Ali Tunç (@ali2nc):

“Son zamanlarda aklımdan çıkmayan görsel. Samuel Benner’ın 1875’te hazırladığı “Para kazanılacak zamanlar” çalışması. Kaydedin, arada açıp bakın.”

 

İbrahim Coşar (@ibrahimcosar58):

“#BennerDöngüsü şimdiye kadarki çoğu büyük gerilemeyi ve çöküşü öngördü. Çiftçi #SamuelBenner bu döngüleri 150 yıl önce 1875’te keşfetti. Yeni yazımı okumak için buyrun:”

 

Orijinal kaynağı incelemeden sosyal medya platformlarında ve internet sitelerindeki aktarımların referans alınmasıyla bu yanlış bilgi yayılmış.

 

Samuel Benner’ın 19. yüzyılın son çeyreğin bir çiftçi olarak, ekonomideki piyasa döngülerinin nasıl çalıştığını merak edip 1875 yılında bu konuda bir kitap yazdığı doğru.

Ekonomik döngüler ve fiyat dalgalanmaları hakkındaki analizlerini içeren kitabında Benner, çeşitli gözlemler ve verilere dayanarak, gelecekteki mal fiyatlarının yükseleceği ve düşeceği dönemleri tahmin etmeye çalışmış.

Temel olarak pik demir, mısır, domuz ve pamuktan nasıl para kazanılacağına odaklanan Benner’ın tahminleri Amerikan tarım ürünlerinin fiyatlarının belirli bir periyodik döngüye tabi olduğu ve bu döngülerin öngörülebileceği fikrine dayanıyor. Benner adı geçen kitabında bu döngülerin nedenlerini ve bunların gelecekteki fiyat dalgalanmalarını nasıl etkileyebileceğini anlatmış.

Bir çiftçi olarak mevsimsel döngülerin mahsulleri etkilediğini, bunun da arz ve talebi etkileyerek fiyatları etkilediğini bilen Benner, mısır ve domuz fiyatlarında her 5/6 yılda bir zirveye çıkan 11 yıllık bir döngü tespit etmiş. 11 yıllık Güneş döngüsünün mahsul verimini etkilediği, bunun da geliri, arz ve talebi ve fiyatı etkilediği çıkarımında bulunmuş.

Benner döngüsü kategoriler hâlinde şöyle özetlenebilir:

  • Mısır ve domuz: 11 yıllık bir döngü (domuz fiyatlarında her 5 ve 6 yılda bir değişen zirveler)
  • Pamuk: Her 11 yılda bir zirve yapan bir döngü içinde hareket
  • Pik demir: Her 11, 9, 7 yılda bir düşüşler ve 8, 9, 10 yılda bir zirveler görülen 27 yıllık bir döngü

Ancak, Samuel Benner’ın 1875 yılında kaleme aldığı “Benner’ın Kehanetleri” (“Benner’s Prophecies”  / “Benner’s Prophecies of Future Ups and Downs in Prices“) kitabında günümüze ya da 2053 yılına değin uzanan bir tahmin cetveli yer almıyor.

Samuel Benner’ın kitabında “Benner Döngüsü” olarak adlandırılan tablo yer alıyor; ancak, sanıldığı gibi bu tabloda 2053 yılına kadar uzanan bir döngü öngörüsü bulunmuyor.

Üç ana bölümden oluşan kitabında Benner, 1856 yılından 1875 yılına kadar olan süreçte fiyatlardaki trendleri incelemiş, ardından ekonomik faktörler ve bunların fiyatlar üzerindeki etkilere odaklanmış ve 1875 yılından sonra fiyatlardaki yükseliş ve düşüşlere dair tahminlerini aktarmış.

Finansal panik dönemlerini ve varlık alıp satmak için en iyi zamanları tahmin etmeyi amaçlayan Benner kitabında 1891 yılına kadar tahminlerine yer vermiş.

 

samuel-benner-dongu

 

samuel-benner-tahmin

 

1875 yılında yayımlanan 2053’e kadar uzanan tahminler aslında Samuel Benner’a değil, 19. yüzyıldan bir diğer “tahminci” olan George Tritch’e ait.

Sosyal medya platformlarında sık paylaşılan “periods when to make money” başlıklı görsel de Barry Ritholz’un 2010 yılında kişisel internet sitesinde paylaştığı görsel üzerinden oluşturulmuş.

 

samuel-benner-kehanet

 

George Tritch’in Benner’ın 1891 yılına kadar uzanan orijinal döngüsünü 2059’a kadar uzattığı ve hisse senetlerinin ne zaman alınıp satılacağına ilişkin talimatlarla birlikte tabloyu 1883 yılında yayımladığı düşünülüyor (George Tritch’in bahsi geçen tahminin kaynağını henüz tespit edemedik).

Ünlü tablosunda piyasadaki gerileme aşamalarını, varlıklara yatırım yapmak için uygun anları ve elden çıkarma için en iyi aralıkları tasvir eden Tritch, finansal piyasalarda tekrarlanan olayları yansıtan döngüsel bir çerçeve formüle etmiş.

İncelendiğinde “kehanet” gibi algılanan tablodaki döngüler şöyle sınıflanmış:

A – Panik yılları: Piyasanın paniğe kapıldığı, irrasyonel fiyatlamanın görüldüğü, bir hisse senedinin rasyonel olmayan şekilde aşırı alınıp satıldığı dönem

B – İyi zamanlar: Fiyatların yüksek olduğu, hisse senedi ve her türlü emtiayı satmak için en iyi dönem

C – Zor zamanlar: Mal ve varlık alımı için en uygun zaman

“Panik” (“A”), “iyi zamanlar” (“B”) ve “zor zamanlar” (“C”) olarak nitelenen yıllar belirlenirken şu sistem izlenmiş:

  • Piyasa döngüsünün zirvesi (Kategori A) her 16/18/20 yılda bir gerçekleşir.

  • Döngünün orta noktası (Kategori B) her 8/9/10 yılda bir gerçekleşir.

  • Döngünün alt kısmı (Kategori C) 3–6 / 2–5 / 4–7 yıllık döngülerle işaretlenir.

 

Tritch’in hazırladığı diyagram aslında “boğa” ve “ayı” piyasalarının temel prensiplerine odaklanıyor (Boğa piyasası, genel bir ekonomik yükseliş ve yatırımcı faaliyetlerinde bir artış ile karakterize edilir. Ayı piyasaları, toplumda yaygın bir panik duygusunun eşlik ettiği varlık fiyatlarındaki düşüşü yansıtır.).

 

Bu tip çalışmalar genel iktisadî döngüler üzerinden finansal piyasalarda farklı aşamalarda nasıl kâr elde edileceğine dair içgörü sağlıyor. Ancak biz yine de ünlü ABD’li yatırımcı Warren Buffett’a sahipliği atfedilen Sokaklarda kan olduğunda satın almaya başlayın eğer bu kendi kanınız bile olsa” ya da “başkaları açgözlü olduğunda korkulu olun, diğerleri korktuğunda da açgözlü olun.” gibi tavsiyeleri izlemek isteyenler için “yatırım tavsiyesi değildir” / “ytd” uyarısını geçmiş olalım.

 

Yorumunuzu yazınız...