İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır” Sözünün İsmet Özel’e Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

“Alıntılama” yoluyla metinde yer alan sözlerin asıl sahiplerinden çıkıp yer aldıkları yeni yapıtın sahibine izafe edilmesine “Metinlerarasılık Bağlamında Sahibi El Değiştiren Sözler” başlıklı yazıda eğilmiştik. Anılan yazıda “İçimden şu zalim şüpheyi kaldır ya sen gel ya beni oraya aldır” sözüne de değinilmişti. İşbu yazıda bahse konu söze ayrıca yer vermek istedik.

Bir şiirine başlık olarak seçtiği “İçimden şu zalim şüpheyi kaldır ya sen gel ya beni oraya aldır” sözü İsmet Özel’e ait sanılsa da, aslında Necdet Atılgan‘ındır (1907-1965).

Necdet Atılgan’ın kaleme aldığı dörtlük şu şekildeydi:

“İçimden şu zalim şüpheyi kaldır
Ya sen gel ya beni oraya aldır
Gözümü gözünün içine daldır
Ya sen gel ya beni oraya aldır”

 

İsmet Özel’e atfedilerek sıklıkla paylaşılan Necdet Atılgan’a ait bu iki dizenin yer aldığı dörtlük Şerif İçli tarafından uşşak makamında bestelenmişti.

 

İçimden şu zalim şüpheyi kaldır ya sen gel ya beni oraya aldır notası
(T.S.M. Repertuar No: 6587)

 

İçimden şu zalim şüpheyi kaldır ya sen gel ya beni oraya aldır beste güfte

 

Güftesi Necdet Atılgan’a bestesi Şerif İçli’ye ait bu şarkı farklı sanatçılar tarafından seslendirilmişti.

 

 

İsmet Özel’in 1975 yılında Diriliş adlı dergide yayımlanan “İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır” başlıklı şiiri ise şöyleydi:

 

İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır

 

Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak

ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım

kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar

kalmışsa bir kaç ısrar ölümle yarışacak

onların yardımıyla dünyamıza acıdım.

 

Dünya. Çıplak omuzlar üzerinde duran.

Herkes alışkın dölyatağı bersalarla ağulanmış bir dünyaya

Benimse dar

çünkü dargın havsalamın

gücü yok bazı şeyleri taşımaya.

Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah

sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu

sakın Styks sularının heyulası sanmayın

er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu,

biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz

öyle hisab katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz

ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak

ne ellerin hırsla yaban tutuşu

ne fabrikalarda biteviye üretilmekte olan kahır

dev iştihasıyla bende kabaran aşkı

yetmez karşılamaya.

İnsanlar

hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır

o ferah ve delişmen birçok alınlarda

betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır

çelik teller ve baruttan çatılınca iskeletim

şakaklarıma dayanınca güneş

can çekişen bir sansar edasıyla

uğultudan farkedilmez olunca konuştuğum

kadınların sahiden doğurduğuna

toprağın da sürüldüğüne inanmıyorum

nicedir kavrayamam haller içinde halim

demiri bir hecenin sıcağında eriyor iken gördüm

bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü

su içtiğim tas bana merhaba dedi, duydum

duydum yağmurların gövdemden ağdığını.

 

Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden

aşk için bir vaha değil aşka otağ yaratan

sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları

bir harfin başlattığı yangın ile söndür

beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım

öyle mahzun

ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.

(1975)

 

 

Anılan sözün sahipliğini İsmet Özel’e atfeden paylaşım ve görsellerden bazı örnekler şöyle sunulabilir:

 

ismet özel içimdeki şu zalim şüpheyi kaldır

 

ismet özel ya sen gel ya beni oraya aldır

 

ya sen gel ya beni oraya aldır

 

İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır” Sözünü / Dizelerini İsmet Özel’e Ait Sanan Yazarlar

""İçimden su zalim şüpheyi kaldır, ya kendin gel ya beni oraya aldır" dizelerini yazan sana, mahallemizin "sevimli İsmet abisine" söylemiyorum bunu... Bir faşiste söylüyorum...."
  • Tuncay Şen – Akhisarhaber.com – 15 Ocak 2017 – “Bir pervasızın günlüğünden”

Muhsin Kızılkaya, Habertürk’teki “Şairlikten dernek başkanlığına İsmet Özel!” başlıklı 17 Mart 2019 tarihli yazısında İsmet Özel güzellemesi yaparken bahse konu türküye değinse de, bu dizelerin İsmet Özel’e ait olmadığını gözden kaçırmıştı:

 "O günden itibaren ne zaman “Ya beni de götür, ya sen de gitme” türküsünü dinlesem, “İçimden şu zalim şüpheyi kaldır/ Ya sen gel ya beni oraya aldır” diye devamını getirdim türkünün."

 

Yorumunuzu yazınız...