İnsan ve robot animasyonları ile cinsel eğitim verilmesinin amaçlandığı ” verildiği (Avusturya yapımı) “Seks, Yapabiliriz?” (“Sex, We Can?”) adlı dizinin basına yansıyan kısmında yetişkin filmlerde görülen seksin gerçek hayattaki gibi olmadığı konusunda -güç pozisyonlar yapan pornografik aktörleri tasvir etmek için robotlar kullanarak- uyarıda bulunulmuş.

 

Bazı haber profillerinin sosyal medya hesaplarında Avusturya’da bir okulda verilen cinsel eğitim dersi esnasında sınıfta kaydedildiği iddiasıyla bir videonun paylaşıldığı görüldü.

 

23 Derece (@yirmiucderece): “➖ Okuldaki cinsel ilişki dersi tartışma yarattı! Avusturya’da cinsel ilişki eğitimi verilen bir lisede, bu dersin videosunun ortaya çıkmasının ardından ailelerin bu eğitim ile ilgili kafası karıştı.”

 

 

 

Odatv: “Lisedeki seks dersi tartışma yarattı Avusturya’daki bir lisede cinsel eğitim dersinin bu videosunun ortaya çıkmasının ardından ailelerin bu eğitim üzerindeki kafası karıştı.”

 

Söz konusu görüntü 2023 yılı başında Reddit ile Redd.tube‘de ve farklı internet sitelerinde Almanya’da kaydedildiği belirtilerek paylaşılmış.

 

Videoda, Almanya’da bir lisede cinsel eğitim dersinde, (Avusturya yapımı) “Seks, Yapabiliriz?” (“Sex, We Can?”) adlı cinsel eğitim dizisindeki robotların ilişkiye girdiği (pornografinin gerçekçi olmadığını vurgulamayı amaçlayan) kısa bir klibin izletildiği görülüyor.

 

İnsan ve robot animasyonları ile cinsel eğitimin verildiği dizinin basına yansıyan kısmında yetişkin filmlerde görülen seksin gerçek hayattaki gibi olmadığı konusunda -robotları güç pozisyonlar yapan pornografik aktörleri tasvir etmek için kullanarak- uyarıda bulunulmuş.

 

“Seks, Yapabiliriz?” (Sex, We Can?”) gençlere yönelik, birlikte ilk seks konusunu ele alan kritik bir eğitici video dizisidir.

 

“Sex, We Can?” adlı cinsel eğitim serisi, Avusturya Federal Öğretim ve Kültür Bakanlığı talebiyle, “Avusturya Cinsel Eğitim ve Cinsel Terapiler Enstitüsü” (“Österreichisches Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapien e.U.” / “The Austrian Institute for Sexual Education and Sexual Therapies.”) adlı kuruluşun katkısıyla DMG Film tarafından hazırlanmış.

 

DMG Film, hazırladığı cinsel eğitim içeriği için şu kısa açıklamayı sunmuş:

“Aydınlanma genel eğitimin bir parçasıdır! Üç bölümlük animasyon filmi “Seks, yapabilir miyiz?” bu konuda önemli bir yardım sunuyor. Avusturya okullarında, gençlik gruplarında veya özel ortamlarda olsun, mizahi bir şekilde tasarlanmış film, konuya başlamayı kolaylaştırıyor ve gençleri gerçekten ilgilendiren bilgiler sunuyor. Ücretsiz olarak kullanılabilir ve 12 ila 18 yaş arasındaki herkese önerilir.”

 

Almanya’da orta öğretimde verilen cinsel eğitim derslerinde bahsi geçen içeriğin kullanılması önerilmiş.

 

“Cinsel şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışma yardımcısı Kutu 2: Ortaokullar (10 yıldan itibaren)” adlı kitapçıkta “Seks, Yapabiliriz?” adlı yapımdan şu sözlerle bahsedilmiş:

“Österreichisches Institut für Sexualpädagogik: Sex we Can?! Der Animationsfilm (drei Episoden à jeweils sieben Minuten) bietet medizinisch-biologische Sachinformationen zum Thema, fördert jedoch auch emotionales und soziales Lernen. Er geht auch auf die emotionalen Aspekte von Beziehungen ein und führt zu einer Auseinandersetzung mit gängigen Geschlechterrollen und Erwartungen in Beziehungen und Sexualität. Hintergrundinformationen und didaktische Anregungen zum Film finden sich im dazugehörigen Manual. Eine konkrete Aufgabenstellung zum Film findet sich im Arbeitsmaterial „Let‘s talk about Porno“, S. 98. ACHTUNG: Der Film befindet sich nicht in der Kiste. Er kann kostenfrei im Internet unter www.sexwecan.at/ heruntergeladen oder angeschaut werden. Auch das Manual steht dort zum Download bereit.”

“Avusturya Cinsel Eğitim Enstitüsü: Seks Yapabilir miyiz?! Animasyon filmi (her biri yedi dakikalık üç bölüm) konuyla ilgili gerçek tıbbi ve biyolojik bilgiler sağlar, ancak aynı zamanda duygusal ve sosyal öğrenmeyi de destekler. Aynı zamanda ilişkilerin duygusal yönlerini de ele alır ve ilişkilerde ve cinsellikte ortak cinsiyet rolleri ve beklentilerinin incelenmesine yol açar. Filmle ilgili arka plan bilgileri ve didaktik öneriler, beraberindeki kılavuzda bulunabilir. Film için özel bir görev, “Porno hakkında konuşalım” çalışma materyalinde bulunabilir, s. 98. DİKKAT: Film kutunun içinde değildir. İnternet üzerinden www.sexwecan.at/ adresinden ücretsiz olarak indirilebilir veya görüntülenebilir. Kılavuz aynı zamanda buradan indirilebilir.”

 

“Pornografi ve okul? Pornografiyle baş etmeye yönelik selamojenik yaklaşımlar 8. sınıf” (“Pornographie und Schule? Salutogenetische Ansätze für den Umgang mit Pornographie in der 8. Schulstufe“) başlıklı Almanca yüksel lisans tezinde bahsi geçen cinsel eğitim içeriği şöyle tanıtılmış:

“„Sex we can?!“ ist ein medien- und sexualpädagogisches Projekt, das sich an die Zielgruppe von 14- bis 16-Jährigen wendet. Das Medium Film wurde bewusst gewählt, um die Altersgruppe anzusprechen und eine Art Gegenpol zu anderen filmischen Quellen wie Pornographie darzustellen. In diesem Konzept wird explizit darauf Bezug genommen, dass die meisten Jugendlichen sich für Sexualität interessieren und ihr Wissen über Peergroups und Medien (auch pornographische) beziehen. Zu dadurch vermittelten Fehlinformationen und damit verbundenen Gefühlen wird Stellung bezogen. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass versucht wurde, den Jugendlichen männliche wie weibliche Identifikationsmöglichkeiten zu geben. Die Gesamtlänge des Films beträgt circa 25 Minuten und ist in drei einzelne Episoden gegliedert, die im Unterricht eine zusätzliche Flexibilität ermöglichen. Der Animationsfilm weist Merkmale des Filmgenres „Doku-soap“ auf und spielt so mit Jugendlichen bekannten Genremerkmalen. Thema des Films sind die Erfahrungen, die die beiden Protagonisten mit Liebe, Beziehung und Sexualität machen. Ein weiteres Kennzeichen des Films ist seine ernsthafte, aber humorvolle Bearbeitung des Themas. Der Film spricht sowohl die emotionale als auch die soziale Ebene der Zielgruppe und bietet ihr zu unterschiedlichen sexualpädagogischen Aspekten professionell aufbereitete Informationen, sodass die didaktischen Ziele erreicht werden können (Bundesministerium für Unterricht und et al., 2009, S. 3-6).”

““Seks yapabilir miyiz?”, 14 ila 16 yaş arası hedef kitleyi hedefleyen bir medya ve cinsel eğitim projesidir. Filmin ortamı, yaş grubuna hitap edecek ve pornografi gibi diğer film kaynaklarına karşı bir tür karşı noktayı temsil edecek şekilde bilinçli olarak seçildi. Bu kavram, çoğu gencin cinselliğe ilgi duyduğu ve bilgilerini akran gruplarından ve medyadan (pornografik olanlar dahil) edindiği gerçeğine açıkça atıfta bulunmaktadır. Aktarılan yanlış bilgiler ve buna bağlı duygular konusunda tavır alınır. Gençlere hem erkek hem de kadın kimlik seçenekleri sunulmaya çalışıldığını da belirtmekte fayda var. Filmin toplam uzunluğu yaklaşık 25 dakikadır ve derslerde daha fazla esneklik sağlayan üç ayrı bölüme ayrılmıştır. Animasyon filmi belgesel-sabun film türünün özelliklerini taşıyor ve dolayısıyla gençlerin aşina olduğu tür özellikleriyle oynuyor. Filmin teması iki kahramanın aşk, ilişkiler ve cinsellik konusunda yaşadığı deneyimlerdir. Filmin bir diğer özelliği de konuyu ciddi ama esprili bir şekilde ele almasıdır. Film, hedef grubun hem duygusal hem de sosyal düzeylerine hitap etmekte ve didaktik hedeflere ulaşılabilmesi için onlara cinsel eğitimin çeşitli yönleri hakkında profesyonelce hazırlanmış bilgiler sunmaktadır (Federal Eğitim Bakanlığı ve diğerleri, 2009, s. 3-). 6).”

 

Cinsel Pedagoji uzmanı Bettina Weidinger, adı geçen projenin gençlerin cinsel eğitimi açısından önemli olduğunu şu sözlerle aktarmış:

“Temel fikir

Seks yapabilir miyiz? birlikte ilk seks konusunda gençlere yönelik bir dizi eğitici videodur.

Gençler cinsellikle ilgili bilgilerle boğuluyor. “Gerçek, ilk elden bilgi” ihtiyacı, seks ve porno filmlerde, internette ve cep telefonu kliplerinde cinsel medyanın yer almasıyla ölümcül bir şekilde karşılanıyor. Medyadan ve arkadaş çevresinden gelen mevcut bilgi zincirini dikkate almayan konuyla ilgili uzman kitapları veya konferanslar, mevcut yanlış bilgilere ve güncellik ihtiyacına değinmediği takdirde çok az çekiciliğe sahip olabilir. Cinsellik duygusal bir konudur. Cinsellik özlemi, arzuyu, fanteziyi, arzuyu, saygıyı içerir. Ergenler tüm bu cinsel duygularla yeni bir biçimde yüzleştikleri bir cinsel gelişim aşamasındadırlar.

Arzu, fantezi ve cinsel açıdan olgun olma ihtiyacının duygusal bileşenini göz ardı etmek, yetişkinler ve gençler arasında cinsellik konusunda açık bir diyaloğu engeller.

Pedagojik arka plan

Film eğitimi ve cinsellik eğitiminin ortak projesi olan bu film, gençlerin mevcut yaşam durumuna ilişkin arka plan bilgilerine dayalı bilgi ve cinsel eğitim ihtiyacını karşılıyor. Araç olarak filmin tercih edilmesi, tam da bu konu için sıklıkla kullanılan bilgi kanalı üzerinden karşı teklif sunulmasını mümkün kılmaktadır. Cinsellik konusu gençler için dürüst ve pratik bir şekilde sunulmakta ve böylece geleneksel medya içeriğinin tüketilmesinden kaynaklanan güvensizliklerin önüne geçilebilmektedir. Bu bağlamda filmlerin araç olarak seçilmesi cinsel eğitim açısından oldukça önemliydi.”

 

Yorumunuzu yazınız...