Sosyal Medyada Paylaşılan Çocukların Cinsel İstismarının Affı İçerikli Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilerek Yasalaştığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi dün (13 Nisan 2020 tarihinde) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin yolunu açan bu düzenlemenin yasalaşması sürecinde çocukların cinsel istismarının affına yönelik bir teklifin kabul edildiği yönünde bir yanlış algı oluştu.

18 yaş altında evlenip, bu durumun devlet tarafından fark edilmesinden sonra hapse atılan kişilere yönelik teklif metni şu şekildeydi:

 

çocuk istismarı kanun teklifi
TBMM’de yasalaştığı sanılan çocuk istismarına ilişkin kanun teklifi

 

18 yaş altı evliliklere ilişkin “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmadan işlenen cinsel istismar” atfıyla “tecavüz” suçunun af kapsamı dışında bırakılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. “Geçici madde” atfıyla da düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından bu maddenin yasadan çıkarılması hedeflenmiş.

 

çocuk istismarı kanun teklifi
Kanunlaştığı sanılan teklife yönelik tepki içeren sosyal medya paylaşımı

 

Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören tasarının kanunlaştığına dair sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra bazı haber platformlarının da TBMM Genel Kurulu’na gelmeyen teklifin kanunlaştığını aktaran haberler yayınladıklarına şahit olduk:

“AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı, çocuklara yönelik cinsel istismara affın önünün açan maddeleri içeren infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Karara sosyal medya üzerinden sanatçılar başta olmak üzere toplumun her kesiminden tepki yağdı.”

 

çocuk istismarı kanun teklifi
Tele1’in TBMM Genel Kurulu’na gelmeyen teklifin kanunlaştığını öne sürdüğü haberi

 

Ancak, sosyal medyada paylaşılan “çocukların cinsel istismarının affı” hakkındaki teklif TBMM’de kabul edilerek kanunlaşmadı.

Dün kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metni incelendiğinde bu yönde bir maddenin yer almadığı görülmektedir. 7242 sayılı 14.04.2020 kabul tarihli kanunun TBMM internet sitesinde yayımlanan metninde evlilik hakkında bir atfın dahi geçmediği anlaşılmaktadır.

 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metnine TBMM internet sitesinden erişilebilmektedir

 

Bahse konu teklif Adalet Komisyonu’nda da görüşülmemiş. Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kanunlaşan teklifler arasında, TBMM Adalet Komisyonu’nun yayınladığı tutanaklarda ve Genel Kurul’a sevk ettiği tasarıların arasında paylaşılan teklifin geçmediği görülmektedir.

 

Adalet Komisyonunda Görüşülerek Kanunlaşan Teklifler
Adalet Komisyonu’nda Görüşülerek Kanunlaşan Teklifler

 

Adalet Komisyonu’nda ele alınmasa da Genel Kurul’da görüşülmesi esnasında ilave madde teklifleri yapılması mümkün. Ancak, bu yönde Meclis’e bir teklif sunulmamış (1 Nisan 2020 tarihinden bu yana TBMM’ye sunulan kanun teklifleri arasında da bu metin görülemiyor).

13 Nisan 2020 tarihli TBMM Genel Kurul tutanağı incelendiğinde de paylaşılan teklif görselinde aktarılan hususların ele alınmadığı da görülebilmektedir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 27. Dönem 3. Yasama Yılı 84. Birleşim 13/Nisan /2020 Pazartesi). Anlan tutanakta “evlilik”, “evlenme” gibi bir kelime dahi geçmemiş. Yani, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmede öne sürülen teklifin bahsi dahi geçmemiş.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynep Emre de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hususu aktarmıştı:

“Dün akşamdan itibaren TBMM’de ‘çocukların cinsel istismarının affına’ ilişkin aşağıdaki teklifin kanunlaştığına ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı. Bilginize…”

 

çocuk istismarı kanun tasarısı
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin sosyal medyada paylaşılan teklifin Meclis’te ele alınmadığı ve kanunlaşmadığına dair paylaşımı

 

Taslak düzenleme Meclis’e sunulmamış olsa da bu yönde bir hazırlığının olduğu, bazı sosyal medya profillerinin paylaşımları vasıtasıyla anlaşılabilmektedir.

Öte yandan, kabul edilen kanunun 48. maddesi d bendindeki “Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar” atfıyla zikredilen ilgili koşulları sağlayan cinsel taciz suçlularına infaz düzenlemesiyle tahliye kolaylığı sağlandığını da vurgulamakta fayda var. Yani TCK’nın “Reşit olmayanla cinsel ilişki” hakkındaki 104. maddesinin birinci fıkrasında aktarılan (“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,
şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır“) suçun faili, kabul edilen kanun maddesinde “cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde” şeklinde belirtilen şartı yerine getirmişse salınabilecek.

 

Çocuk İstismarının Affı Hakkındaki Teklifin Kanunlaştığı İddiasını Aktaran Yazarlar

Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer 13 Nisan 2020 tarihli paylaşımındaÇocuklara tecavüz edeni, evlenme vaadi ile affeden ve bunun gurur pozunu veren utanmazlar… Maskeler yakışmış!” lafzıyla paylaşılan teklifin yasalaştığını öne sürmüştü.

 

çocuk tecavüzü yasa tasarısı

 

çocukların cinsel istismarı

 

Kapak görseli: freepik

Yorumunuzu yazınız...