Resmî Gazete’de Yayımlanan Karara Göre 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversite Harçlarının Geri Getirildiği, İkinci Öğretimin Yanı Sıra Artık Birinci Öğretim Öğrencilerinin De Harç Ödeyeceği İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

15 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 7384) muhteviyatı bazı basın organlarınca yanlış aktarıldı.

 

universite-harci-cumhurbaskani-karari-15-temmuz-2023

 

Hatalı aktarım örnekleri şöyle sunulabilir:

 

Cumhuriyet: “Üniversite harçları dev zamla geri döndü! Birinci öğretimler de ödeyecek!” “Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre üniversite harçları geri getiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, birinci öğretim öğrencileri de üniversite eğitimine başlamadan önce ödeme yapmak zorunda kalacaklar. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı yüzde 61 oranında zamlandı. Harçların geri getirilmesi kararıyla birlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat’ta konuyla ilgili söyledikleri yeniden gündem oldu.”

 

universite-harclari-geri-dondu

 

Whisper Haber: “Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim okuyan öğrenciler de harç ödeyecek.”

 

Solcu Gazete: “Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversite harçları geri getirildi. Yeni karara göre birinci öğretim öğrencileri de üniversite okumadan önce ödeme yapmak zorunda kalacak.”

 

Muhbir (@ajans_muhbir): “Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversite harçları geri getirildi. Yeni eğitim yılında ikinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.”

 

universite-harclari-geri-getirildi-iddiasi

 

Resmî Gazete’de yayımlanan 7384 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite harçlarının geri getirildiği duyurulmadı.  Üniversite harç ücretleri birinci öğretim için geri gelmedi.

Söz konusu karara göre devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak olan ve eğitimi devam eden birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri harç ödemesi yapmayacak. Bu öğrenciler için ödenmesi gereken katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanacak.

Birinci öğretim ve açık öğretimde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde katkı payı bedeli sadece yurt dışından gelen ve okulu uzatan öğrenciler ödeyecek.

Söz konusu kararın 1. maddesinin 3. fıkrasında şu ifadelere yer verilmiş ():

“2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenir.”

 

universite-harci-cumhurbaskani-karari-2023-2024

 

Aynı ifadeler geçtiğimiz yıl yayımlanan kararda da mevcuttu.

 

2023-224 Eğitim-Öğretim Yılı’nda devlet tarafından karşılanacak katkı payı yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek. Söz konusu karar ile üniversitelerde ikinci öğretim okuyan öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücreti bedellerine % 63,72 oranında zam yapıldı. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecek.

 

YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında da geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden ve yeni başlayan öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar harç ödemeyecek.
Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecek. Geçen yıl kayıt yaptıranlar cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi.
Öğrenci arkadaşlarımızın ve tüm kamuoyunun bilgisine sunar, sosyal medya mecralarında konuyla alakalı yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.”

 

yok-universite-harci-aciklamasi-2023-2024

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır ve devlet katkısı ile öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

YÖK Kanununun harçlarla ilgili maddeleri şu şekilde:

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri: (1)

 

Madde 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)

 

a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

 

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. (2)

 

c. (…)(3) bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. (4)

 

ç. (Değişik: 27/3/2015-6637/20 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

 

 

g. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı, talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi olarak verilebilir.

 

ğ. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. İkinci öğretimde alınacak ücretlerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarı öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.(1)

 

Yorumunuzu yazınız...