Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi’nde 9 Ekim 2016 günü yayınlanan “YÖK Başkanı’ndan Çarpıcı Gündem” başlıklı yazısında YÖK Başkanı Saraç ile yaptığı mülâkatı köşesine aktarırken birtakım hatalı bilgiler sunmuş:

"- Öğretim üyesi yetiştirme programı ÖYP’nin kaldırılması iyi oldu. Doktoraları bittiğinde, kendi üniversitelerinin yanı sıra başka üniversitelere de gidebilecekler."

Öğrenci Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenimlerini görürken kadroları başka bir üniversitede bulunuyor. Eğitimleri tamamlandıktan sonra lisansüstü öğrenim süresi kadar kadrolarının olduğu üniversitede zorunlu hizmet yapma yükümlülükleri var. ÖYP kapsamındaki öğrencilerin çok önemli kısmı zaten kendi üniversiteleri dışındaki programlarda yüksek lisans/doktora eğitimi alır. Doktora eğitimi aldıkları üniversiteler dışındaki üniversitelerde kadro beklerler.

İlgili KHK maddesi şu şekilde idi:

MADDE 49- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.”

"- KHK ile görevden alınmaları söz konusu değil 50/D kadrosuna geçirildiler. İş güvenceleri ellerinden alındı deniliyor ama zorunlu hizmeti ortadan kaldırdığı için tebrik edenler var."

İlgili KHK’de statüsü değiştirilen program yararlanıcıların 33-a’ya atanmayanlarının “mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır” hükmü var. Yani, tüm ÖYPlilerin mecburi hizmeti kaldırılmış değil. Ayrıca, KHK ile görevden alınma söz konusu değil dense de, KHK ile statü değişikliğinin ardında kaydadeğer sayıda araştırma görevlisinin ilişiği, iş garantisi olmadığı için, bölümlerince kesilmiştir.

"- Üniversitede asistan olan, yürüyen merdivenlerde olduğu gibi hiç hareket etmese de profesörlüğe kadar yükseliyor. Bu doğru değil."

Abbas Güçlü doçentlik kriterlerinden bihaber olduğu için yürüyen merdivene benzetmiş. Ki ÖYPnin yapısı gereği, kadrosu ile öğrenim gördüğü üniversite farklı olduğu için birçok yararlanıcının, yürüyen merdiven lineerliği ortadan kalkıyordu.

"- Dünyanın neresinde tüm akademik yükselmeler aynı üniversitede oluyor."

Kapsamlı araştırma gerektiriyor bu ifadenin doğru olup olmadığı ama Türkiye’den aynı üniversitede yürüyen merdivendeymişçesine yükselen bir örnek hemen sunulabilir: YÖK Başkanı Yekta Saraç.

Yorumunuzu yazınız...