Lisansüstü Tez Arşivinde Arama Yapmak Doğrulama / Yanlışlama Sürecinde İstifade Edilen Bir Yöntem

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 40 hükümleri çerçevesinde bilime katkı sağlamak, bilimsel araştırma ve faaliyetleri desteklemek amacıyla lisansüstü tezlerinin elektronik ortamda erişime açıldığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı, doğrulama / yanlışlama incelemesi için önemli ve faydalı bir açık kaynak.

YÖK Tez Merkezi üzerinde tez taraması yapılabilmekte ve yayımlanmasına izin verilen tezlerin tam metnine erişim sağlanabilmektedir (Tez yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için izin” verilmemiş olan tezlerin basılı kopyalarına ise üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS -Türkiye Belge Sağlama Sistemi) erişilebilir. Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından hakkında gizlilik kararı alınan tezler ise Tez Otomasyon Sistemine yüklenmeyip ilgili enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir).

YÖK Tez Merkezi üzerinden tez adı, yazar, danışman, konu, dizin, özet gibi başlıklarda tez ve izin türüne göre arama yapılabilmektedir.

 

yök tez merkezi

 

Geçmişte boş bir Word sayfası üzerinde yazılı metinleri -delilsiz, dayanaksız biçimde- gerçek addedenlere de şahit olmuştuk…

Geçmişte gerçek ya da uydurulan üniversitelerin uydurma yüksek lisans ya da doktora tez kapak görselleri gerçek sanılarak gazete köşelerinde ya da sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Bu gibi durumlarda YÖK Tez Merkezi üzerinden sorgu yaparak durumu vuzuha kavuşturma imkânına erişebilmiştik.

Bazı örnekler sunacak olursak…

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye’de faaliyette bulunmayan Yavuz Sultan Selim Üniversitesi’nde yazılmayan doktora tezini köşesine taşımıştı.

 

Rahmi Turan Yavuz Sultan Selim Üniversitesinde Doktora Tezi Zokasını Yutmuş

 

Konya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğrenim gören Mustafa Kafagüzel’e ait olduğu iddiasıyla “Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı” başlıklı bir yüksek lisans tez kapağı görselinin sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulduğuna şahit olmuştuk.

 

Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı

 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi‘nde Konya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğrenim gören Mustafa Kafagüzel’e ait “Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı” başlıklı bir yüksek lisans tezi kaydı bulunmuyordu.

 

savaş robotlarında şehitlik kavramı

 

“Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı” başlıklı yüksek lisans tezi görseli bir trolleme denemesinin ürünüydü.

 

Savaş Robotlarında Şehitlik Kavramı” Başlıklı Yüksek Lisans Tezi İddiası

 

Ahmet Hakan’ın Hürriyet Gazetesi’nde 11 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan “Berat Bey, Erdoğan’ın yakını olmasaydı” başlıklı köşe yazısında Berat Albayrak’ın doktorasını yaptığı üniversiteyi karıştırdığını YÖK’ün tez veritabanı üzerinden tespit edebilmiştik.

 

Ahmet Hakan ve Berat Albayrak’ın Doktorası

 

Öte yandan, gerçekliği sorgulanan tezler hakkında aynı veritabanı üzerinden malumat alınabilir.

“Postmodern perspektifte müzik videoları ve Nez’in ‘Sakın Ha’ videosunun analizi” başlıklı tezin GERÇEK olduğunu yine YÖK Tez Merkezi sorgusuyla tespit mümkün.

 

Postmodern perspektifte müzik videoları

 

nez tez

 

Benzer şekilde, sosyal medyada şüphe ile karşılaşan “Suriyeli mültecilerde akıllı telefon bağımlılığı ve boyun ağrısının ilişkisi” başlıklı tez kapağı görselinin İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Dalında Sevda Zengin tarafından 2020 yılında hazırlanan yüksek lisans tezi olduğu da Ulusal Tez Merkezi üzerinden anlaşılabiliyor.

 

Suriyeli mültecilerde akıllı telefon bağımlılığı ve boyun ağrısının ilişkisi

 

Suriyeli mültecilerde akıllı telefon bağımlılığı ve boyun ağrısının ilişkisi

 

Tez mevzu bahisken, Immanuel Kant’ın doktora tez kapağındaki besmeleye ilişkin yazımıza göz atmak isteyebilirsiniz.

 

Immanuel Kant’ın Doktora Tez Kapağındaki Besmele Bulunduğu İddiası

 

1 Yorum

Yorumunuzu yazınız...