Türkiye ile Katar Arasında İmzalanan Askeri Sağlık Alanı’nda Eğitim ve İşbirliği Protokolü ile Katarlı Gençlerin Tamamına Türkiye’de Sınavsız Tıp Eğitimi Hakkı Verildiği İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bu hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı arefesinde basın organlarında ve sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan ve büyük tepki çeken Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği iddiasına değineceğiz…

Katarlı gençlerin Türkiye’de sınavsız üniversite okuyacağı iddiasına dair basına yansıyan aktarımlardan bazı örnekler şöyle sunulabilir:

 

“Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek”

 

katarlı gençler sınavsız üniversite

 

katarlı gençler sınavsız üniversite

 

“Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi hakkı verildi.”

 

katarlı gençler sınavsız üniversite

 

“Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre; Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi alabilecek.”

 

katarlı gençler sınavsız üniversite

 

“Erdoğan ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya göre; Katarlı gençler, Türkiye’de herhangi bir sınava tabi olmadan tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Aynı anlaşmaya göre Katar vatandaşları Türkiye’de hastane kurup, işletebilecek.”

 

katarlılar sınavsız tıp

 

Ancak bu aktarımların aksine Katarlı öğrencilerin tamamına Türkiye’de sınavsız tıp okuma hakkı sunulmuş değil. Resmî Gazete’de bugün yayımlanan Katar’la imzalanan protokolde bu yönde bir hükme yer verilmemiştir.

Katarlı gençlerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyabileceği iddiası, Resmî Gazete’de 25 Haziran 2021 günü yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar‘a dayanıyor.

 

türkiye katar askeri işbirlik protokolü

 

24 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bahse konu protokol 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir ve Katar Sağlık Hizmetleri Komutanı Tuğgeneral Dr. Assad Ahmed Khalil tarafından imza olunmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü, ASKERÎ İŞBİRLİK odaklı bir uzlaşı metni.

Söz konusu protokolde iki imzacı devlet arasında, tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülmüş.

Her iki ülke de karşılıklı kabul edilebilecek misafir öğrenci ve personel istihdamına ilişkin koşullara yer veren protokolde özlük haklarına ilişkin hususlara da yer verilmiş.

Belirlenen alanlarda personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe değişimini hedefleyen protokolde eğitime kabul edilecek kişilerle ilgili şartlar hakkındaki kısımda “asker veya sivil silahlı kuvvetler personeli ile öğrencilerin” hedeflendiği aktarılmış.

 

katar askeri işbirliği protokolü

 

Protokolün 3. maddesinin 4. fıkrasındaki “‘Misafir Öğrenciler’ taraflardan herhangi birinin bu Protokolün amaçları için diğer taraf ülkesine gönderdiği mezuniyet öncesi SİLAHLI KUVVETLERİN asker veya SİVİL ÖĞRENCİLERİNİ ifade eder” tanımındaki SİVİL ÖĞRENCİ atfı üzerinden bu yorum yapılmış.

Protokolün hedefi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda Katarlı gençlerin tamamı yerine sadece askerî personel ile öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi alacağı anlaşılmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yaptığı açıklama da bu değerlendirmeyi haklı kılmaktadır.

MSB tarafından basına yapılan açıklamada konu hakkında “Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyorifadeleri kullanılmış.

Geçmişte askerî sağlık alanında benzer işbirliği protokolleri (Romanya (1996), Arnavutluk (1994), Ürdün (1998) gibi) birçok ülke ile imza olunmuştu.

TSK internet sitesinde bugüne kadar 61 dost ve müttefik ülkeye mensup 40.115 misafir askerî personele (MAP) eğitim/kurs verildiği, 2020-2021 döneminde 34 ülkeden 4.084 MAP’a eğitim/kurs verilmesinin planlandığı aktarılmaktadır. Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında sunulan bu veri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde misafir öğrencilere verilen eğitimleri de içermektedir.

Protokol lafzındaki bahse konu kısım hakkında uygulama detayı hakkında imzacı birim olan Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi edinme talebinde bulunulmuş olup, yanıt alınması hâlinde işbu yazıya derc edilecektir.

 

Yabancı Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Koşulları YÖK Mevzuatına Göre Belirleniyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ile yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul esaslarının belirlenmesi görevi Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) verilmiştir.

YÖK, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılmasına karar vermişti.

Günümüzde yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarımıza kabulü YÖK’ün belirlediği “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar“a göre yapılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri ilgili yıl için güncellenebilmektedir.

Her yüksek öğretim kurumu Katar’dan öğrenci kabulünü hangi koşullara gerçekleştireceğini duyurmaktadır.

2018-2019 yılı listesinde Katar için Tawjihiyya %60 Diploma notu, Katar Lise Bitirme Sınavından en az 160 / 240, Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80 başarı ortalaması gibi koşullara yer verilmiş.

 

İLAVE: T24 ve Pusholder gibi bazı haber platformları yayımladıkları yanlış haber için özür metni paylaştı.

 

t24 haber özür

 

pusholder haber özür

 

T24’ün özür dilediği yanlış aktarımı içeren tweet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da paylaşılmıştı.

 

kemal kılıçdaroğlu katar öğrenci

 

* Kapak görseli: wgoqatar.com

Yorumunuzu yazınız...