“Aslında Bir Ben Sevdim Seni” Şiirinin Can Yücel’e Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Şiir, Erdoğan Ergin’e Ait

Yanlış İddia

 

Bugün, “kendi” şiirleri ve çevirileriyle olduğu kadar sanal alemde şahsına atfedilen vecizelerle/ şiirlerle de nam salmış bir şairi, Can Yücel’i (21 Ağustos 1926, İstanbul – 12 Ağustos 1999) konu edeceğiz. Can Yücel, internet ortamında kendisine ait olmadığı hâlde şahsına en çok şiir atfedilen şairlerden biri. Bu şiirlerden birkaçını daha önce Malumatfuruş’ta incelemiştik. Aynı şekilde, Prof. Semih Çelenk de “Sahte Can Yücel Metinleri” başlığıyla bu sahte şiirlerin listesini paylaşarak mevzubahis bilgi kirliliğine dikkat çekmişti.

Biz de bu incelememizde aynı motivasyondan yola çıkarak şaire atfedilen “Aslında Bir Ben Sevdim Seni” isimli şiiri ele alacağız.

Öncelikle, Can Yücel’e ait olduğu iddiasıyla paylaşılan “Aslında Bir Ben Sevdim Seni” başlıklı şiirin tamamına bakalım:

 

“aslında hiç kimse sevmedi

bir ben sevdim seni

severmiş gibi değil

kana kana sevdim seni

tıka basa sevdim

dolu dolu sevdim

 

aslında kimse sevmedi seni

sevmekten çekindi

oysa ben

yana yana sevdim seni

bile bile sevdim

aklımdan zorun var gibi

aklıma silah dayanmışcasına

mecburmuş gibi

ve başka çarem yokmuşcasına

bir ben sevdim seni

 

aslında bir sen sevmedin beni

herkesi sevdiğin gibi”

 

Şiirin, muhtelif sosyal medya platformlarında Can Yücel imzasıyla yer aldığıgörüyoruz:

 

bir ben sevdim seni can yücel

 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla 2010 yılında dolaşıma giren iddia, bilhassa Twitter’da kendine yaygın bir biçimde yer bulmuş görünüyor:

 

başka çarem yokmuşcasına, bir ben sevdim seni

 

https://twitter.com/emel0642/status/1106801044732952576?s=20

 

Kaynak sorgulamak, kaynağın doğruluğunu teyit etmek, şüphe uyandırıyorsa eğer kaynağı etraflıca araştırmak gibi saiklerden hareket ederek paylaşım yapmak yerine kopyala-yapıştır tarzı bir yaklaşım benimsemek, bahse konu olan iddianın bugün hâlâ varlığını sürdürmesindeki başat sebep olsa gerek.

 

 

“Aslında Bir Ben Sevdim Seni” isimli şiirin kimi paylaşımlarda nesir biçimine dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz:

 

https://www.facebook.com/CanYucelSiirleri/posts/10153545361855322/

 

 

İnternet ortamında popülerlik kazanan pek çok şiir gibi “Aslında Bir Ben Sevdim Seni” başlıklı şiir de sosyal medya kullanıcıları tarafından seslendirilmiş:

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDAPrnPCpBk

 

Sözü edilen iddia, tweetlere dahi konu olacak denli Can Yücel’le özdeşleşmiş durumda:

 

“Dön desem dönmezsin ki geri, Aslında Can Yücel’de sevmedi bir ben sevdim seni.”

 

 

 

“Aslında Can Yücel de söyledi bir ben sevdim seni”

 

 

Mezkur şiirde geçen “sevdim” ifadesi, Can Yücel’in en bilindik “gerçek” şiirlerinden “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” isimli şiirini çağrıştırıyor. Can Yücel, şiirini, babası (eski Maarif Vekili/ Milli Eğitim Bakanı, öğretmen, Köy Enstitüleri’nin kurucusu) Hasan Âli Yücel’e hitaben yazmıştı:

 

Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim

 

“Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim.

 

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldi mi de gidici -hep, hepp acele işi!

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi.

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber ettim gurbeti.

 

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,

40’ıgeçerse ateş, çağırırlar İstanbul’a,

Bi helâllaşmak ister elbet, diğ’mi, oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu,

Ohh, dedim, göğsüne gömdüm burnumu,

 

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin,

Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, canevim.

Hayatta ben en çok babamı sevdim.”

 

(Can Yücel, Bir Siyasinin Şiirleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014,s.22)

 

“Aslında Bir Ben Sevdim Seni” isimli şiir, Can Yücel’e ait değil.

Yukarıda verdiğimiz örnek, iki şiirdeki üslup ayrımına dair fikir veriyorsa da emin olmak adına Can Yücel’in bütün şiir kitaplarını taradık ancak “Aslında Bir Ben Sevdim Seni” isimli şiire rastlayamadık.

Can Yücel tarafından kaleme alınan tüm şiir kitapları -ilk basım yıllarıyla beraber- şu şekilde:

 • Yazma (1950)
 • Sevgi Duvarı (1973)
 • Bir Siyasinin Şiirleri (1974)
 • Ölüm ve Oğlum (1975)
 • Rengâhenk (1982)
 • Gökyokuş (1984)
 • Canfeda (1985)
 • Çok Bi Çocuk (1988)
 • Kısa Devre (1990)
 • Kuzgunun Yavrusu (1990)
 • Gece Vardiyası (1991)
 • Güle Güle – Seslerin Sessizliği (1993)
 • Gezintiler (1994)
 • Maaile (1995)
 • Seke Seke (1997)
 • Alavara (1999)
 • Mekânım Datça Olsun (1999)

 

can yücel

 

“Aslında Bir Ben Sevdim Seni” başlıklı şiir, Erdoğan Ergin’e ait.

Seza, Sevgi Yolu gibi dergilerde yayımlanan şiirin Antoloji.com’a 7 Kasım 2005 tarihinde kaydedildiğini görüyoruz.

Ayrıca, Erdoğan Ergin tarafımıza ulaşarak şiirin kendisine ait olduğunu bizzat beyan etti.

 

Erdoğan Ergin Kimdir?

Şair, 1977 Yılında Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Kastamonu Göl Anadolu Öğretmen Lisesi bitiren şair, önce İstanbul Üniversitesi Biomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünü daha sonra Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi bölümünü bitirdi. Halen İstanbul Kağıthane’de MEB’e bağlı bir okulda çalışmakta olan şair evli ve Yasemin Sıla, Yağmur Duru, Yüsra Mina adında üç kız çocuğu babasıdır. Fidan, Toprak ve İnsan(2004), Okulöncesi Eğitime Farklı Bir Bakış (2006), Çocuklarıma Şiirler (2015) Erdoğan Ergin’in kitaplarından birkaçı.

(Kaynak: Antoloji.com)

 

Yorumunuzu yazınız...