Finlandiya’da Çalışanların Kendi Çalışma Saatlerini Belirlediği İddiası Asılsız

Finlandiya’da çalışanların çalışma saatlerinin yarısının yer ve zamanını kendilerinin seçeceği iddiasının doğruluk payı bulunmuyor. Bu iddia, kaynak raporda yer alan bir atfın yanlış yorumlanmasının eseridir. Finlandiya’da esnek çalışma imkânından mesailerinin yarısından fazlasını çalışma yerinin dışında geçirenlere mesai saatlerinde esneklik sunulmuş olup, kendi çalışma saatlerini belirleme hakkı tüm çalışanlara tanınmış durumda değil.

Yanlış İddia

 

Sosyal medyada yayılan ve kaynağının Diken’de yayınlanan bir haberin olduğu anlaşılan (yanlış bir) iddiaya göre Finlandiya’da çalışanlar çalışma saatlerinin yarısının yer ve zamanını kendileri seçme hakkına erişmiş:

 

Finlandiya’da Çalışanların Kendi Çalışma Saatlerini Belirleyeceği İddiasını İçeren Tweet
Finlandiya’da Çalışanların Kendi Çalışma Saatlerini Belirleyeceği İddiasını İçeren Tweet

 

Finlandiya’da devrim gibi karar“, “Finlandiya’da çalışanlar, çalışma saatlerinin yarısının yer ve zamanını kendileri seçecek” gibi başlıklarla yayınlanan haber metninin mevzuyu özetleyen paragrafı şöyle:

“Çalışanlara sunduğu esnek koşullarla bu alanda dünya lideri olan Finlandiya, bir adım daha ileri giderek işçiye daha esnek şartlarda çalışma seçeneceği sunacak. 2020’de yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme sayesinde çalışanlar, çalışma saatlerinin en az yarısında ‘nerede ve ne zaman çalışacaklarına’ kendileri karar verecek.”

 

Bahse konu haber metninde www.weforum.org’da yayınlanan bir haberin kaynak gösterildiği görülüyor. Ülkemizde yayınlanan haber metinlerinde kaynak olarak aktarılan anılı internet sitesindeki konuya ilişkin haber incelendiğinde ise, Finlandiya’da kabul edilen “Çalışma Saatleri Yasası” (“Working Hours Act (605/1996)“) maddelerinin yanlış yorumlandığı anlaşılmaktadır.

Anılan haber metninde Avrupa Uzmanlık Merkezi (The European Centre of Expertise) tarafından 2019 yılı Mart ayı için İşçi Kanunu hakkında hazırlanan “Flash Reports on Labour Law” başlıklı raporda yer alan aşağıdaki satırlar yanlış yorumlanmış ve böylelikle yanlış bir sonuca ulaşılmış:

“If an employee works at least 50 % of her working hours outside the regular workplace, the parties can agree on flexible working hours.”

“Bir çalışan normal çalışma yeri dışında çalışma saatlerinin en az% 50’sini çalışıyorsa, taraflar esnek çalışma saatleri konusunda anlaşabilirler.”

 

Avrupa Uzmanlık Merkezi (The European Centre of Expertise) tarafından 2019 yılı Mart ayı için İşçi Kanunu hakkında hazırlanan "Flash Reports on Labour Law" başlıklı raporun Finlandiya ile ilgili bölümünden bir kesit
Avrupa Uzmanlık Merkezi (The European Centre of Expertise) tarafından 2019 yılı Mart ayı için İşçi Kanunu hakkında hazırlanan “Flash Reports on Labour Law” başlıklı raporun Finlandiya ile ilgili bölümünden bir kesit

 

Finlandiya’da kabul edilen çalışma hayatını daha esnek kılmayı amaçlayan yasadaki ilgili madde incelendiğinde Finlandiya’da çalışanların tamamının çalışma saatlerini kendilerinin belirlemeyeceği, esnek çalışma imkânından halihazırda mesailerinin yarısından fazlasını çalışma yerinin dışında geçirenlerin faydalanacağı anlaşılmaktadır.

Finlandiya’daki çalışanlar eğer mesai saatlerinin %50’sinden fazlasını işyeri dışında geçiriyorlarsa mesai saatlerinde ki esneklik imkânına erişebilecekler. Weforum.org’daki haberin bu nüansı atlamasının akabinde Diken’in de haber kaynağını kontrol etmeden yanlış iddiayı içeren haberi referans alması ve Diken’in yayınladığı haberin de diğer basılı ve dijital basın yayın organlarınca paylaşılmasıyla birlikte Finlandiya’da isteyenin istediği yerde istediği zamanda çalışabileceği sanılmaya başlanmış…

İlaveten, ilgilenenler “Fin” yerine “Finli” şeklindeki yanlış kullanım hakkındaki yazımızı da incelemek isteyebilirler.

 

finlandiya esnek çalışma saatleri

 

* İhbarı ve katkısı için Fin Kültürü ve Ahlak Bilgisi‘ne teşekkür ederiz.

 

Yorumunuzu yazınız...