“Finlandiyalı” mı, “Finli” mi, “Fin” mi?

Finlandiya’da yaşayanlar ya da Finlandiya halkının soyundan gelenler için Finlandiyalı ya da kısaca “Fin” şeklinde bir hitap/tanım kullanılmalıdır. Finlandiyalılar için kullanılacak kısaltma “Fin” şeklinde olmalıdır, “Finli” değil.

Finli şeklinde bir hitap ya da yazım yanlış kullanımdır.

Beyaz zambaklar diyarından Finlandiyalılar için kullanılacak kısaltma “Fin” şeklinde olmalıdır, “Finli” değil.

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre Fin, Finlandiyalı anlamına gelmektedir. TDK’nın sözlüğünde Finli şeklinde bir kelime yer almamaktadır.

Türkiye’de yaşayanlar için Türk, Hindistan’da yaşayanlar için Hint, Afganistan’da yaşayanlar için Afgan tanımlaması kullanılır. Türklü, Hintli ya da Afganlı şeklinde bir kullanım yoktur.

Benzer şekilde, Finlandiya’da yaşayanlar ya da Finlandiya halkının soyundan gelenler için Finlandiyalı ya da kısaca “Fin” şeklinde bir hitap/tanım kullanılmalıdır.

“Ama Çinli kullanımı mevcut, Finlandiyalılar için Finli denilebilir” şeklinde argüman üretmeye çalışanlar olabilir. Bu kişileri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kısa biçimde Çin şeklinde çağrıldığı, “Çinli” hitabının/yazımının tek heceli ülke adı üzerinden türetildiğine dikkat edilmesi gerekir.

Ayrıca, Finli kelimesinin kullanımından hazzetmeyen Çağrı Yalgın‘ın “Finli Değil Fin” adlı bir kitabı ve internet günlüğü bulunmaktadır.

Ancak öte yandan Türkiye’deki Finlandiyalıların sivil toplum örgütlerinin (Alanya Finler Derneği (AFD) ve Ege Finlandiyalılar Derneği (Egean suomalaiset -yhdistys)) doğru şekilde “Fin” ya da “Finlandiyalı” şeklinde isimlendirme yaptığı görülmektedir.

Finli deyiminin yanlış bir kullanım olmasına rağmen “galat-ı meşhur” haline geldiği görülmektedir. Öyle ki, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin dahi duyurularında “Finli” sıfatını kullandığı görülmektedir.

 

Finli Yerine Fin Tanımlamasını Yapan Köşe Yazarları

Köşe yazılarında Finli şeklinde hatalı kullanım yapan yazarlardan tespit edebildiklerimizi aktaralım:

Yorumunuzu yazınız...