Soner Yalçın Hintli – Yerli / Kızılderili Ayrımına Varamamış

Soner Yalçın, Sözcü Gazetesinde 3 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “Ekranda gördüğüm” başlıklı yazısında ABD’de 19. yüzyılın ikinci yarısında resmi rakamlara göre madenlerde çalıştırılan yüz bin Hintlinin 370 katliamda devlet tarafından soykırıma uğratıldığını şöyle öne sürmüş:

"Sadece Kızılderililer'e değil; "kol emeği" olarak bu topraklara taşınan Hintliler'e de soykırım yaptılar. 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında -çoğunluğu madenlerde çalıştırılan Hintliler'e devlet eliyle yapılan -resmi- 370 katliamda yüzbin Hintli öldürüldü..."

 

hintli yerli
Soner Yalçın’ın Sözcü Gazetesindeki 3 Haziran 2020 tarihli “Ekranda gördüğüm” başlıklı yazısı

 

Soner Yalçın, Kızılderililer için kullanılan Indian tabirinin karşılığı olarak Türkçemizde kullandığımız Hintli ifadesini alıntılamış ve Kızılderililer dışında bu topraklara taşınan Hintlilerin de soykırıma uğradığını iddia etmiş.

Amerika kıtasında 19. yüzyılda Hintlilere soykırım yapılmadı, çünkü yeni kıtada Hintli yoktu. Katliama uğrayan kitle ile kasıt Hindistan’dan getirilen kişiler değil Amerika kıtasının yerlileridir. Amerika yerlileri için kullanılan “Indian” sıfatı Türkçemizde “Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimseler” için kullanılan Hint / Hintli kelimesinin yanı sıra “yerli”, “kızılderili” kimliklerini de karşılamaktadır.

Kristof Kolomb’un (Christopher Columbus) Amerika kıtasını keşfettiğinde varış noktasını Hindistan zannettiği için karşılaştıkları yerlilere “Hintli” anlamına gelen “Indian” ifadesini kullanmasıyla birlikte Hintli kelimesinin tüm Amerikan yerlilerini tanımlar hâle geldiği bilinmektedir.

Soner Yalçın’ın Amerika’da 19. yüzyılda Hintlilerin 370 ayrı katliam ile madenlerde soykırıma uğratıldığı iddiası hatalı bir çeviriye dayanıyor. Google aramasında Wikipedia’da karşısına çıkan ilk sayfayı hatalı çevirmiş görünüyor. “Kaliforniya Soykırımı” (“California Genocide“) başlıklı Wikipedia sayfasında aktarılan 370 katliamda yaşamını yitirdiği belirtilen kitle Hindistan’dan getirilen kişiler değil Amerika kıtasının “yerlileri”dir.

 

hintli kızılderili
(Kaynak: Serhat Kocasakal)

 

Aydoğan Vatandaş da Soner Yalçın’ın hata yapmadığını iddia etmiş.

 

* Hintli ifadesinin yanlış bir kullanım olduğu, doğru kullanımın Hint şeklinde olduğu TDK tarafından belirtilse de, dil otoritesi tarafından ortaya konan bu kuralın günlük kullanımda dikkate alınmadığı, yaygın şekilde kullanılır hâle geldiği ve galat kabul edilebileceği değerlendirilerek yazı boyunca Hint yerine Hintli ifadesi kullanılmıştır.

 

Yorumunuzu yazınız...