Dünyada En Fazla Altyapı Yatırımı İhalesi Alan 10 Şirket Arasında Türkiye’den 5 Şirketin Bulunduğu İddiası Doğru Ancak Sıralama Güncel Değil

 

Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holding’in yer aldığı iddiasıyla haber sitelerinde ve sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığı görülüyor.

Son dönemde, dünyada kamudan en çok altyapı işi alan şirketler listesinde Cengiz Holding’in zirvede yer aldığı, Limak Holding, Kolin Holding ve Kalyon Grup’un da ilk 5’te yer aldığı iddiası gündemde ön plana tekrar çıktı.

 

en çok altyapı işi alan şirketler

 

Sosyal medyada paylaşılan dünyada kamudan en çok altyapı işi alan şirketler sıralamasının kaynağı Dünya Bankası tarafından oluşturulan bir veri tabanından 2018 itibarıyla yapılan derleme.

 

en fazla altyapı işi alan şirketler

 

Paylaşılan derlemeyi yapan Euronews, “Türkiye’den 5 inşaat firması dünyada en fazla ihale alan ilk 10 firma arasında” başlıklı 8 Aralık 2020 tarihli haberinde Dünya Bankası raporunda altyapı projeleri sayısı bakımından dünyada 6. sırada bulunan Türkiye’nin en fazla ihale alan 10 şirket sıralamasında 5 şirketinin olmasına dikkat çekmişti. Bahse konu haber, özellikle muhalif basın organlarının çoğunluğu tarafından paylaşılmıştı.

Dünyada en fazla altyapı yatırımı ihalesi alan 10 şirket arasında Türkiye’den 5 şirketin bulunduğu iddiası doğru; ancak, sıralama güncel değil.

Dünya Bankası tarafından bahsi geçen veri tabanı kapsamında 2020 yılı itibarıyla yayımlanan sıralama biraz farklılaşmış.

 

en fazla altyapı işi alan şirketler

 

Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri tabanı” (“Private Participation in Infrastructure Database“) verilerine göre 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Limak 2., Cengiz 4., Kolin 5., Kalyon 6., MNG 7. sırada yer almış.

 

en fazla altyapı ihalesi alan şirketler

 

Dünya Bankası’nın söz konusu veri tabanında yer alan özel şirketlerin ilgili projelerin en az yüzde 15’lik hissesine sahip oldukları notu düşülmüş. Firmaların projelerdeki % 15’ten düşük paylarına veri tabanında yer verilmemiş.

“Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri tabanı” hakkında ilgili sayfaya şu notun düşüldüğü görülüyor:

“This page summarizes private activity across infrastructure sectors and developing regions by number of projects and investment commitments. It also ranks sectors, regions, countries, and private sponsors by those measures of private activity. Sponsors should have at least 15% ownership in a project to be included and must be either a private company or foreign state-owned enterprise.”

“Bu sayfa, altyapı sektörlerindeki ve gelişmekte olan bölgelerdeki özel faaliyetleri proje sayısına ve yatırım taahhütlerine göre özetler. Ayrıca sektörleri, bölgeleri, ülkeleri ve özel sponsorları bu özel faaliyet ölçülerine göre sıralar. Sponsorlar, dahil edilecek bir projede en az % 15 oranında mülkiyet sahibi olmalı ve ya özel bir şirket ya da yabancı devlet teşebbüsleri olmalıdır.”

 

Türkiye’ye özel listede ise sıralama şu şekilde:
  • Limak Holding
  • Cengiz Holding
  • Kolin Grubu
  • MNG Holding
  • IC Holding
  • Astaldi
  • Kalyon Grubu
  • Özaltın
  • TAV
  • Sabancı Holding

 

en fazla ihale alan şirketler

 

Yorumunuzu yazınız...