Millet İttifakı’nın 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerine Yönelik Beyanlarında İktidara Gelmeleri Durumunda Diyanet İşleri Başkanlığının Kapatılacağına Dair Bir Vaadi Bulunmuyor

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen Sultanahmet Camii’nin açılışını yaptığı törende yaptığı konuşmada muhalefetin iktidara gelmesi hâlinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağını öne sürerek, “yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacağını söylediğini Sultanahmet Camii’ndeki etkinlikte şu sözlerle ileri sürdü:

“Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta hâline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Bunun için hükûmetlerimiz döneminde sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdat emaneti esere biz sahip çıktık. Her birini yeniledik. Ayağa kaldırdık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddiasının aksine Millet İttifakı‘nın iktidara gelmeleri hâlinde Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılacağı yönünde bir vaadi bulunmuyor.

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni incelendiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında kapatma ya da etkinliğini azaltma gibi bir vaadin / taahhüdün beyan edilmediği görülebiliyor.

Millet İttifakı liderleri katıldıkları programlarda Diyanet’in kapatılmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu iddiasının ardından Adıyaman’da temaslarda bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez.dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu , Sözcü TV’nin “Liderler Özel” programında gazeteciler Saygı Öztürk, Simge Fıstıkoğlu ve Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladığı programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılacağı iddiasını şu sözlerle tekzip etti:

“Bunu duyduğumda şaşırdım, kim söylemiş bunu diye. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran CHP. Niye kapatalım? Akıl var mantık var, tam tersine güçlendirilmesi lazım; tam tersine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın topluma hizmet etmesi lazım. Topluma, sevgiyi, saygıyı öğretmesi lazım.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Elmadağ’da yaptığı konuşmada “Diyanet’i kuran Atatürk’ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben. Senelerdir Diyanet’le uğraşan sizsiniz. Tarikatlara ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir, kurum bizim, kurum bizim Atatürk’ümüzün.ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda Diyanet’in kaldırılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle belirtti:

Herkes elini vicdanına koysun. Millet İttifakı’nın hangi metninde ‘Diyanet İşleri Başkanı’nı kaldıracağız.’ ifadesi var. Hangi 6 liderden biri çıkıp da biz ‘Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırmayı düşünüyoruz.’ dedi. Hadi birisi dese, Allah aşkına buna izin verir miyiz?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hükûmetin günlük siyasi etkisinden tamamen uzak çalışması ve iç yapısının biraz çeşitlendirilmesi lazım.” yorumunda bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılacağı vaadi Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi’ne ait.

Anayasa Mahkemesi tarafından görülen kapatma davası nedeniyle Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs 2023 genel seçimine gireceği Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisinin (TİP) 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek seçim için yayımlanan beyannamelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması vaat olarak sunulmuş.

Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine inanç işleri üst kurulu gibi çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme imkanı sağlayan ‘İnanç Hizmetleri Başkanlığını’ kuracağız” taahhüdü bulunuyor.

Yeşil Sol Parti Diyanet hakkında ayrıca şu vaadi vermiş:

“Çocuk Esirgeme Kurumu ile devlete bağlı diğer çocuk kurumlarında ve Diyanet’e bağlı dernek ve vakıflarda çocukların maruz bırakıldığı ihmal, istismar, sömürü ve şiddeti önleyici mekanizmaları işleterek son vereceğiz.”

TİP’in 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri Politika Belgesi‘nde Diyanet’in kaldırılacağı vaadi şu ifadelerle aktarılmış:

“Diyanet İşleri Başkanlığı 21 yıl boyunca AKP’nin siyasal İslamcı politikalarını uygulamada en kullanışlı aygıtı oldu. Diyanet’e ait televizyon kanalı, dergiler, kitaplar, birçok bakanlıkla imzalanan protokoller ile Diyanet’in emrindeki camiler ve imamlar üzerinden AKP propagandası yapıldı, dinci-gerici söylemler meşrulaştırıldı. Öyle ki Diyanet, yayınladığı “babanın kızına şehvet duyması haram değil” fetvasıyla enseste, “buluğ çağına erişen kız ve erkek çocukları evlenebilir, kız çocukları gebe kalabilir” fetvasıyla pedofili, cinsel istismar ve çocuk evliliğine onay verdi. Bugün Diyanet, birçok bakanlıktan daha yüksek bütçesi olan bir kurum haline getirildi.”

“Din ve mezhep ayrımlarına son verecek, barış içinde bir toplumsal yaşam kuracağız. Dinci-gerici zihniyetin cisimleştiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacağız. Din işlerini, tüm din ve mezheplere eşit mesafede duran bir kurumda yeniden düzenleyeceğiz.”

 

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Şer’iyye ve Evkâf ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Vekâletlerinin İlgâsına Dâir Kânun ile “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek” göreviyle kurulmuştu.

Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluşuna dair adı geçen Kanun‘un ilgili maddeleri şöyleydi:

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyetinde muamelâtı nasa dair olan ahkâmın teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmm bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrmda (Bir Diyanet işleri reisliği) makamı tesis edilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Seriye ve Evkaf vekâleti mülgadır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisi başvekilin inhası üzerine “Reisicumhur tarafından nasbolunur.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisliği Başvekâlete merbuttur. Diyanet işleri roisdliğmin bütçesi Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Diyanet işleri reisliği teşkilâtı hakkında bir nizamname tanzim edilecektir.

BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin ve tokaya ve zevayanın idaresine, imam, hatip, vâız, şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdeminin tâyin ve azillerine Diyanet işleri reisi memurdur.

ALTINCI MADDE — Müftülerin mercii Diyanet işleri reisliğidir.

YEDİNCİ MADDE — Evkaf umuru milletin hakikî menafime muvafık bir şekilde halledilmek üzere bir müdüriyöti umumiye halinde şimdilik Başvekâlete tevdi edilmiştir.

 

Yorumunuzu yazınız...