Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 23 Dilde Bastırdığı Hâlde Türkçe Kur’an Bastırmadığı İddiası Gerçek Dışı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkçe Kur’an-ı Kerim bastırmadığı iddiası abesle iştigâldir. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin hazırlanması ve yayımı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ana vazifelerinden biridir. Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında 27 dilde hazırlanan Kur’anlar yurt dışına gönderilmiş olup, anılan proje kapsamında Türkçe Kur’an-ı Kerim meali de hazırlanmıştır. Bahsi geçen proje kapsamında Kuran’ın Türkçe mealinin dağıtımı yurt içinde yapılmıştır. 

Yanlış İddia

 

Sosyal medyada insan aklıyla alay edecek ölçüde gerçek dışı iddiaların paylaşıldığına ve bu iddiaların kayda değer sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisine mazhar olduğuna daha önce birçok defa şahit olmuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkçe Kur’an-ı Kerim basmadığı iddiası da bunlardan biri.

DİYANET ; 23 dilde Kur’an yazdırıp bastırmış. Sadece TÜRKÇE yok. Niye ??? Diyanet’ de TÜRK yok mu ????” şeklinde ifade edilen bu iddianın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun Projesi” kapsamında 27 dilde basılarak 67 ülkeye gönderilen Kur’an-ı Kerimler arasında Türkçe Kur’an olmadığı şeklinde yanlış bir yorumun ürünü olduğu anlaşılmaktadır.

 

Diyanet'in 23 dilde Kur'an bastırıp, Türkçe Kur'an bastırmadığı iddiasını içeren tweet
Diyanet’in 23 dilde Kur’an bastırıp, Türkçe Kur’an bastırmadığı iddiasını içeren tweet

 

3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk vazifelerinden biri Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin hazırlanması olmuştur. Türkçe Kur’an mealinin yayımı kuruluşundan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ana vazifelerinden biri olma özelliğini sürdürmüştür.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk Türkçe Kur’an mealinin geçmişini, Atatürk’ün kendi cebinden parasını vererek Elmalılı M. Hamdi Yazır’a Kuran’ı tercüme ettirdiği iddiasını incelediğimiz yazımızda tafsilatlı şekilde aktarmıştık. Özetleyecek olursak:

  • Mustafa Kemal Atatürk’ün Kur’an meal ve tefsirinin hazırlatılmasını teşvik etmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 21 Şubat 1925 tarihinde sunulan yeni bir Kur’an tercüme ve tefsirinin hazırlatılması ve uygun bir hadis kitabının Türkçe’ye çevrilmesi teklifi kabul edilmiştir.
  • Bu iş için Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 12.000 lira ödenek konulmuştur.
  • Tercümenin Mehmed Âkif’e, tefsirin Elmalılı Muhammed Hamdi’ye, Sahîh-i Buhârî’nin tercüme ve şerhinin de Babanzâde Ahmed Naim’e yaptırılması” kararlaştırılmıştır.
  • Tefsiri Elmalılı Hamdi Yazır, meali Mehmet Akif Ersoy üstlenmiş olsa da,Ersoy’un bu görevden azlini talep etmesiyle birlikte meal ve tefsir görevi Elmalılı deruhte etmiştir.
  • Elmalılı Hamdi Yazır’ın on iki yıllık (1926-1938) çalışması ile tamamlanan 9 ciltlik “Hak Dini Kur’an Dili” adlı “Mealli Türkçe Tefsir”, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili Meali Kapak Sayfası

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı tarafından yürütülen Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında ise yurt içi ve yurt dışında hediye Kur’an dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında öncelikle Balkanlar ve Orta Asya Ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoğu‘daki ülkeler hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 27 ayrı dilde basılan Kur’an-ı Kerimler dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılmış. Yurt içinde ise Kuran’ın Türkçe mealinin dağıtımı yapılmış.

Diyanet İşleri Başkanlığınca anılan proje kapsamında dağıtılan Türkçe Kur’an-ı Kerim meali aşağıdaki gibidir:

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkçe Kur'an-ı Kerim Meali
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkçe Kur’an-ı Kerim Meali

 

Diyanet Türkçe Kuran bastırmadı iddiası

 

Yorumunuzu yazınız...