Sırtlanların Köpekgiller (Canidae) Familyasından Olduğu İddiası Doğru Değil

Sırtlan Türleri, Kedimsiler Alt Takımına Dahil Olan Sırtlangiller (Hyaenidae) Adı Verilen Farklı Bir Familyanın İçerisinde Yer Almaktadır

Yanlış İddia

 

Bugün, popüler etobur hayvanlardan biri olan sırtlanların, köpekgiller (canidae) familyasına mensup olduğu iddiasını inceleyeceğiz.

İddiaya çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında rastlamak mümkün:

 

sırtlan köpekgillerden midir
Sırtlanların köpekgiller familyasından olduğunu sanan paylaşım

 

sırtlanlar köpekgillerden midir
Sırtlanların köpekgiller familyasından olduğunu sanan paylaşım

 

sırtlanlar köpekgiller
Sırtlanların köpekgiller familyasından olduğunu sanan girdi

 

Köpekgiller familyasının üyeleri ile fiziksel benzerlikleri mevcut olsa da; sırtlanlar bu familyaya mensup değildir. Sırtlan türleri, sırtlangiller (hyaenidae) adı verilen farklı bir familyanın içerisinde yer almaktadır.

Bilimsel sınıflandırma yapılırken alem, şube, sınıf, takım, alt takım, aile, alt aile, cins ve tür gibi basamak isimleri kullanılmaktadır. Memeliler sınıfının içerisinde etçiller, otçullar, kemiriciler, primatlar gibi takımlar yer alır. Bu takımlardan etçiller (carnivore) de kedimsiler ve köpeğimsiler olmak üzere iki alt takıma ayrılır. Köpekgiller familyası, köpeğimsiler alt takımında yer alırken; sırtlangiller familyası kedimsiler alt takımındadır. Dolayısıyla taksonomik sınıflandırmaya göre sırtlanlar, köpeklerden ziyade kedilere daha yakındır.

hayvan familyalarının sınıflandırılmış gösterimi
Bazı hayvan familyalarının sınıflandırılmış gösterimi

 

Günümüzde yaşayan dört ayrı sırtlan türü vardır. Bunlar; çizgili sırtlan (hyaena hyaena), benekli sırtlan (crocuta crocuta), kahverengi sırtlan (hyaena brunnea) ve böcekçil sırtlandır (proteles cristata).

Sırtlangiller familyası, hyaeninae (asıl sırtlanlar) ve protelinae olmak üzere iki alt familyaya ayrılmaktadır. Bunlardan protelea alt familyası, proteles olarak adlandırılan tek bir cinsi barındırmaktadır; bu cins de bilimsel adlandırılması proteles cristata olan ve yer kurdu ya da böcekçil sırtlan olarak bilinen tek bir türe sahiptir. Hyaeninae alt familyası ise crocuta ve hyaena olmak üzere iki cins barındırır. Bu cinslerden crocuta, crocuta crocuta ya da benekli sırtlan olarak bilinen tek türe sahipken; hyaena cinsinde, hyaena brunnea (kahverengi sırtlan) ve hyaena hyaena (çizgili sırtlan) olmak üzere iki ayrı tür hayvan vardır.

Proteles cristata dışında kalan diğer üç sırtlan türü, çok güçlü çenelere sahip olmaları ile bilinirler. Diğer akrabalarına kıyasla daha küçük yapıda olan bu tür ise genellikle termitler ve diğer böcekler ile beslenir, bu yüzden böcekçil sırtlan olarak da bilinir. Sırtlan türleri, günümüzde doğal olarak yalnızca Afrika ve Asya kıtalarında yaşamaktadır. Türkiye’de de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve çizgili sırtlan olarak adlandırılan sırtlan türünün varlığı bilinmektedir. Çizgili sırtlanlar ve böcekçil sırtlanlar genellikle yalnız yaşarken; benekli sırtlanlar ve kahverengi sırtlanlar bir dişinin idare ettiği kalabalık sürüler halinde yaşamaktadır.

 

Yorumunuzu yazınız...