Bugünün konusu, Nostradamus’a atfedilen kehanet iddiaları.

Geleceği merak etmekten vazgeçmeyen ve gaipten haber alma ümidiyle debelenen bazı vatandaşların sıklıkla kulak kesildiği “Nostradamus’tan şaşırtan kehanet” başlıklı içeriklere hepimiz aşinayız.

Nostradamus, yani Michel de Nostredame’un (1503-1566) ölümünün üzerinden 4,5 asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ günümüzdeki gelişmelere dair kehanetlerde bulunduğu iddiası yaygın şekilde dile getiriliyor.

Müneccim Nostradamus’un önceden bildiği ileri sürülen hadiseler arasında büyük Londra yangını, Fransız İhtilâli, Napolyon’un yükselişi, Hitler’in Almanya’da gücü ele geçirmesi, Dünya Savaşları, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılması, John F Kennedy suikastı, Ay’a ayak basılması, Prenses Diana’nın ölümü, 11 Eylül saldırıları, Paris saldırıları gibi olaylar yer alıyor.

Sanılanın aksine Nostradamus, bir gökbilimci değil, 1529’da Montpellier Tıp Fakültesi’ne kaydolmuş bir doktordu.

Fransız hekim ve eczacının öngörülerin günümüzdeki gelişmeleri bile açıkladığına dair söylemler aslında 1555 yılında yayımlanan “Kehanetler” (“Les Prophéties“) adlı kitabındaki üstü kapalı ifadelerin yorumlanmasına dayanıyor.

 

nostradamus Kehanetler

 

Nostradamus, tahminlerini Kehanetler’de açık bir dil ve tarihle birlikte sunmak yerine soyut kelime oyunlarına başvurarak aktarmış (Bu noktada, Yalansavar ekibinin astrologların gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olan hadiseleri olabildiğince yuvarlak ifadelerle aktardıkları (sözüm ona) yeni yıl kehanetlerinden daha başarılı performans sergiledikleri tahminlerine de değinmekte fayda var).

 


James Randi, “Nostradamus’un Maskesi ” adlı kitabında Nostradamus’un hadiseler meydana geldikten sonra onlara gönderme yapıyormuş yorumlanabilmesi için kasıtlı olarak muğlak ve şifreli bir dil kullanan zeki bir yazar olduğunu belirtmişti. Nostradamus’un günümüzde başarılı bir kâhin olarak görülmesinin sebebi aslında kullandığı bu yöntemde saklı.

Meydana gelen trajik ve çarpıcı bir olaydan sonra Nostradamus’un adı geçen eserindeki kehanetlerinin yer aldığı dörtlüklerinin herhangi birinin ilgili vakaya uyup uymadığının taranmasına dayanıyor.

Yani, ünlü Fransız kâhinin soyut kelime oyunlarıyla aktardığı kehanetleri “geriye dönük falcılık” yoluyla bazı hadiseler ilişkilendirilerek “Nostradamus demişti” ve “Nostradamus bilmişti” gibi ifadelerle bezeli içerikler yayımlanıyor.

Örneğin, “adaletin kanı Londra’da hata yapacak” ifadeleri Londra yangını olarak yorumlanmış. “Batı Avrupa’dan fakir bir çocuk doğacak, diliyle herkesi azdıracak” cümlesi Hitler’e izafe edilmiş. “İki kentte benzeri görülmemiş musibetler olacak” söylemi Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarına atfedilmiş. “Kötülük yukarıdan büyük adamın üstüne düşecek” ifadeleri de JFK suikastıyla ilişkilendirilmiş.

Yaşadığı dönemde ve sonrasında şarlatan olarak da nitelenen Nostradamus’un sözüm ona başarılı kehanetleri, ilgili olaylar öncesinde (ex-ante) değil, gerçekleştikten sonra (ex-post) ortaya çıkıyor. Çünkü yazdıkları soyut ifadeler içermesi nedeniyle Nostradamus’un neyin ne zaman meydana geleceğini işaret ettiğini uydurması gayet güç bir uğraş.

Örneğin, “Havada güneş gibi parlayan denizi kavuracak / Karadeniz’in yaşayan balıkları kaynayacak / Olanları engellemek için halk çok çalışacak / Buğdayın fiyatı çok yüksek.” dörtlüğü 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı’nı işaret ettiği şeklinde yorumlanmış. Halbuki Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesinde bu yönde bir yorum mevcut değildi. Ya da 11 Eylül 1999 tarihinde New York’taki Dünya Ticaret Merkezi Kuleleri’ne ve Pentagon’a yapılan saldırılar sonrasında Nostradamus’un bu yönde bir uyarıda bulunduğuna dair aktarım uydurulmuş.

Nostradamus’un yazdıklarının soyutluğu nedeniyle neyin ne zaman gerçekleşeceğini söylediği konusunda bir uzlaşı da mevcut değil.

Kehanetler’de aktarılan ifadeleri yorumlayan birçok kişi de ters köşe olmuş durumda.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in anlamlı vecizesini hatırlattı:

Önceden kehanette bulunmaktan hep kaçınmışımdır çünkü olay olduktan sonra kehanette bulunmak çok daha iyidir

(“I always avoid prophesying beforehand, because it is a much better policy to prophesy after the event has already taken place“).

 

Daha önce Malumatfurus.org’da Nostradamus’a atfedilen bazı kehanet iddialarını ele almıştık…

 

Nostradamus’un Koronavirüs (Covid-19) Salgınını Tahmin Ettiği İddiası Asılsız

Nostradamus’un 2020 yılında gerçekleşecek bir koronavirüs salgınından, yarasalardan, İtalya’dan, yaşlı ölümlerinden ve dünya ekonomisinin çöküşünden bahsettiği bir kehanetinin olduğu iddiası doğru değil. Nostradamus’un günümüze ulaşan basılı halde bulunan kehanetler kitabında böyle bir metin yer almamaktadır. Nostradamus’un 2020 yılında koronavirüs salgını oluşacağı kehanetinde bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır.

Yanlış İddia

Kehanetleriyle ünlü Nostradamus, 1503-1566 yılları arasında yaşamış ve yaşadığı dönemde bazı kehanetlerde bulunarak bunları kitaplaştırmış ünlü Fransız hekim, simya bilimci, eczacı ve astrolog. Ölümünün üzerinden neredeyse 500 yıl geçmesine rağmen kehanetleri, dünya üzerinde olan olaylarla halen bağdaştırılmaya çalışılıyor. Tabii ki Koronavirüs salgını da bundan payını almaktan geri kalamadı.

Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde Nostradamus’un 2020 yılında gerçekleşecek bir salgından kehanetlerini aktardığı kitabında bahsettiği iddiası yer almaya başladı.

 

Takvim Gazetesinin Nostradamus'un 2020 yılında koronavirüs salgını oluşacağı kehaneti iddiasını içeren haberi
Takvim Gazetesinin Nostradamus’un 2020 yılında koronavirüs salgını oluşacağı kehaneti iddiasını içeren haberi

 

İddiaya göre Nostradamus, Les Propheties isimli kitabında koronavirüs kehanetinden bahsetmiş. Paylaşılan içeriklerde Nostradamus’un kehanetten bahsettiği metnin şu şekilde olduğu belirtilmiş:

Ve ikizler yılında (20-20)

bir kraliçe ortaya çıkacak (taç)

doğudan (Çin)

veba saldıracak (virüs)

gecenin varlıklarının (yarasalar)

7 tepenin diyarına (İtalya)

toza dönüşme (ölüm)

alacakaranlık adamlara (yaşlılar)

harabe gölgesinde bitmek (dünya ekonomisinin çöküşü)

 

Nostradamus’un 2020 yılında gerçekleşecek bir koronavirüs salgınından, yarasalardan, İtalya’dan, yaşlı ölümlerinden ve dünya ekonomisinin çöküşünden bahsettiği iddiasını içeren görsel
Nostradamus’un 2020 yılında gerçekleşecek bir koronavirüs salgınından, yarasalardan, İtalya’dan, yaşlı ölümlerinden ve dünya ekonomisinin çöküşünden bahsettiği iddiasını içeren görsel

 

Paylaşılan bu metin aslında sosyal medya platformlarında paylaşılan İngilizce versiyonunun Türkçeye çevrilmiş hali. 

 

Nostradamus'un kehanet iddiasının İngilizce versiyonu
Nostradamus’un koronavirüs kehaneti hakkındaki iddianın İngilizce versiyonu

 

Ancak, Nostradamus’un günümüze ulaşan basılı halde bulunan kehanetler kitabında böyle bir metin yer almıyor. Nostradamus’un 2020 yılında koronavirüs salgını oluşacağı kehanetinde bulunduğuna dair herhangi bir delile rastlayamıyoruz.

Teyit platformu Snopes.com, yapılan incelemede Nostradamus’un Les Prophets isimli kitabınında ve ilgili kehanetleri arasında bu yönde bir metin bulunmadığının tespit edildiğini belirterek iddianın yanlış olduğunu aktarmış. 

Nostradamus’un bütün kehanetlerinin derlendiği metinde ve internet sitesinde anahtar kelime taramasıyla iddia edildiği gibi bir kehanetin yer almadığı görülebilir.

 

nostradamus kehanet

 

* Katkısı için Ginaz Almus’a teşekkürlerimizle…

 

Yorumunuzu yazınız...