1 Haziran 2016 günü Resmi Gazetede Yayımlanan Kararla NATO’ya Türkiye’ye Deprem Gibi Bir Afet Yaşanması ya da İç Kaos Çıkması Durumunda 48-72 Saat İçerisinde İzinsiz Müdahale Yetkisi Verildiği İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

1 Haziran 2016 tarihli Resmî gazete yayımlanan, 2016/8858 sayılı 30 Mayıs 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar” metni ile NATO’ya 48-72 saat içerisinde Türkiye’ye izinsiz müdahale imkânı tanındığı iddiası sosyal medyada dile getirilmişti.

 

::BİLİYORMUSUNUZ :: 1 Haziran 2016 günü Resmi Gazetede Yayımlanan Karara göre; Türkiye de İç Kaos Çıkması Durumunda Çatışmayı Önlemek Maksadıyla NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti hiçbir izne ihtiyaç duymadan 48-72 saat içinde Türkiye’ye müdahale eder

 

natonun-cok-yuksek-hazirlik-seviyeli-gorev-kuvveti

 

Resmî Gazete’de yayımlanan “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar“, NATO’ya ülkemize müdahale imkânı vermiyor. Bahse konu metin, NATO’nun caydırıcı kuvveti olarak nitelenen “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişleri, intikali ve konuşlanması ile gerekli ev sahibi ülke desteğinin sağlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sunacağı katkı ve faaliyetlerine dair hususları düzenleme amacı taşıyor.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)), bahsi geçen Esaslar’da şöyle tanımlanmıştı:

“Çok uluslu bir tugaydan müteşekkil kara gücü, güçlendirilmiş Daimi Deniz Kuvvetlerinden müteşekkil bir deniz gücü, kapsamlı hava harekâtları icra ve koordine yeteneğine sahip Müşterek Kuvvet Hava Unsuru ile özel kuvvetler ve lojistik destek birliklerinden müteşekkil, öncü unsurlarıyla 48 ila 72 saat içerisinde, ana unsurlarıyla 5 ila 7 gün içerisinde harekete hazır daimi müşterek kuvvet”

 

cok-yuksek-hazirlik-seviyeli-musterek-gorev-kuvveti

 

Barış, kriz veya çatışma zamanı NATO Antlaşması gereğince yapılacak eğitim, tatbikat ve harekâtlar kapsamında ülkemizde görevlendirilebilecek veya ülkemiz üzerinden 3. bir ülkeye intikal edebilecek görev kuvvetinin operasyonları ile ilgili faaliyet esasları, bir NATO üyesi ülkeye müdahale odaklı değil.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti, (yaklaşık 5.000 asker mevcutlu) tugay düzeyinde teşkilâtlanmakta olup, NATO Mukabele Gücü’nün (NATO Response Force -NRF) 4 parçalı mekanizmasından biridir.

“NATO‘nun mızrak ucu” olarak nitelendirilen ve ani sevk kararlarına seri şekilde yanıt verebilecek şekilde tasarlanan bu yapılanma, “caydırıcı kuvvet” görevi görmektedir.

Rusya’nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu’daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle 2014 yılında kurulan Görev Kuvveti’nin amacı müttefik ülkelerin işgali değil, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat hazır bekleyerek güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere toplu savunma için anî ve öncü görev teşkil etmek.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güçtür. Hollanda’da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutası altındaki 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti’nin bir parçası olan söz konusu askerî birlik, ittifakın savunması için en geç 72 saat içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletilmektedir.

 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1399431400789528580

 

 

Bünyesinde kara, hava, deniz ve özel kuvvetler birliklerini barındıran Kuvvet’e Türk Silahlı Kuvvetleri de askerî personel ve teçhizat katkısı sunmaktadır.

Adı geçen görev kuvvetinin komutası her yıl başka Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere arasında dönüşümlü üstlenilmektedir.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti, 2021 yılında Türkiye’nin komutasında da bulunmuştu.

Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevini 2023 yılında, Hava Unsur Komutanlığı görevini de 2025 yılında icra edecek.

66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri, Türkiye’nin komutasındaki Görev Kuvveti’nde 2021 Tugayı olarak görevlendirilmişti.

 

 

 

Ezcümle, Türkiye’nin de askerî personel desteği sunduğu, dönüşümlü olarak komutasını üstlendiği, 5000 askerlik güce sahip Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin amacı Türkiye’nin aniden izinsiz işgali değil…

 

Yorumunuzu yazınız...