Arapça “Nasara Zeydün Amran” Cümlesi Türkçe “Seven Sevdiğiyle Güzelleşir” Demek Değil

 

Türkçe “seven sevdiğiyle güzelleşir” anlamına geldiği sanılan Arapça “nasara zeydûn amran” cümlesine değineceğiz…

 

Mezkûr söz, yanlış Türkçe çeviri ile mizah maksatlı dolaşıma sokulmuştu.

 

https://twitter.com/nocontextilh/status/1370425573168852994

 

“Arapça da bir söz vardır “nasara zeydün amran” Seven sevdigiyle güzelleşir diye. Çok naif değil mi”

 

“Mizahtan anlamayanlar çıksın kasıyo”

 

 

nasara-zeydun-amran-seven-sevdigiyle

 

Ancak, bu trollemenin gerçek sanılarak paylaşıldığı görülüyor…

 

nasara-zeydun-amran-seven-sevdigiyle-guzellesir

 

Bazı örnekler…

 

“”seven sevdiğiyle güzelleşir” anlamına gelen arapça vecize. daha çok bina kitaplarında kullanılan bir misaldir.”

 

nasara-zeydun-amran-anlam

 

 “E nasıl geçiyor 14 Şubat? Arapça’da bir söz vardır. ‘Nasara zeytün amran’ yani ‘seven sevdiğiyle güzelleşir’. Amenna. Sevgiliye. En sevgiliye…”

 

 

Davetiyelerde de bu hatalı aktarımın kendine yer bulduğu örneklere şahit olunabiliyor…

 

nasara-zeydun-amran-davetiye
Görsel: Sami Özsoy

 

davetiye-nasara-zeydun-amran
Görsel: Gulserendgngn

 

Halbuki, “Nasara zeydün amran”, “seven sevdiğiyle güzelleşir” değil, “Zeyd, Amr’a yardım etti” demektir…

 

Hamdi Akyol‘un bu çeviriye itirazı:

 

“Yanlış tercüme bu. nasara Hristiyanlar demek. Zeyd de ziyadeleşti, çoğaldı anlamında. Amran kısmı klavye hatası olsa gerek, Amman muhtemelen o.

Toparlayacak olursak cümlenin doğru tercümesi şu:

“Amman’da Hristiyanlar çoğaldı.””

 

nasara zeydun amran anlami
Görsel: gureba

 

Arapça “nasara” fiili Türkçe “yardım etti” anlamındadır. Zeyd ve Amr da özel isimdir.

“Nasara zeydün amran” (“نصر زيد عمر”), Arapça fiil / fail / meful örnekleri aktarılırken kullanılan örnek cümlelerdendir.

Bahsi geçen kelimelerin Arapça farklı çekimleri şöyle aktarılmaktadır (Emrah Adaklı (2010). “Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Giriş-Metin 2-47s. – Terimler Sözlük Dizini – Sözlük Tıpkıbasım”. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Lefkoşa.):

“Lisan-i terekkübde (nasara) fiiline ve müştakkâtına mukabil ve ayn-i manalarını mu’arrif ve müfessir kelimât-i iştikâkiyye bulunmadığından emsile-i Arabiyyede* vakı tercüme-i Türkiyyeleri (nasara) fiilinin ve müştakkâtının mufassalları bulunan mürekkebât âti’l-beyanın tercümeleri olurlar. Şöyle ki yardım etti mürekkebi (nasara) fiilinin mufassalı olan (fa’al, nasraten) mürekkebinin ve yardım ettik mürekkebi (nasarnâ) fiilinin mufassalı olan (fa’alnâ nasraten) mürekkebinin ve yardım ettiniz mürekkebi (nasartum) fiilinin mufassalı olan (fa’altum nasraten) mürekkebinin tercümeleri olurlar ve keza Zeyd Amr’a yardım etti mürekkebi (nasara Zeydun Amran) terkibinin mufassalı olan (fa’ala Zeydun nasraten li-Amrin) terkibinin ve Zeyd bize yardım etti mürekkebi (nasara Zeydun iyyânâ) terkibinin mufassalı olan (fa’ala Zeydun nasraten lenâ) terkibinin ve bize yardım olundu mürekkebi (nusirnâ) mürekkebinin mufassalı olan (fu’ile nasratun lenâ) terkibinin ve size yardım olundu mürekkebi (nusirtum) fiilinin mufassalı (fu’ile nasraten lekum) terkibinin tercüme ve tefsirleri olurlar. Bu surette emsile-i mezkûrede ef’âl-i mechulenin tercüme-i Türkiyyeleri lafzen ve manen hata fahiş olduğu eş’ârımızı iyice teemmül ve tedebbür zahir ve aşikâr olur.”

 

Yorumunuzu yazınız...