Sıklıkla Birbirine Karıştırılan “Naif” ve “Nahif” Kelimeleri

“Nahif” sözcüğü “ince, duygulu, hassas, zayıf, çelimsiz” anlamına sahipken, “naif” sözcüğü “saf, acemi, deneyimsiz” anlamına gelmektedir.

 

Özellikle gündelik dil kapsamında çok sık kullanılan ve yanlış yazımına çok sık rastlanılan sözcüklerden biri olan naif kelimesi, bilindiğinin aksine birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları gündelik kullanımından farklı olarak çoğunlukla edebi olarak imgelem maksadıyla kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı bilinen ve çok sık kullanılan anlamına karşın, diğer anlamları gündelik yaşantı içerisinde fazlaca tercih edilmemektedir.

Naif sözcüğü çoğunlukla nahif sözcüğü ile karıştırılıyor olmasına karşın bu iki sözcüğün birbirinden farklı anlamları vardır. Bunula birlikte fonetik olarak birbirine benzeyen sözcükler anlamsal olarak da benzerlik göstermektedir. Özellikle naif sözcüğünün ilk kullanılan anlamının söz konusu diğer sözcükle benzerliği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda bu iki sözcük arasında en keskin ayrımı yapabilmek adına anlamsal ayrımların da yapılması gerekmektedir. Öyleyse naif ve nahif kelimelerinin anlamı nedir?

 

Naif ve Nahif Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Nahif kelimesi gündelik yaşantıda çok sık kullanılan ve gündelik dile oldukça yerleşmiş bir sözcük olmakla birlikte TDK tarafından “ince, duygulu, hassas” ve “zayıf, cılız, çelimsiz” anlamlarıyla tanımlanmaktadır. Buna karşın naif kelimesinin ise birden fazla anlamı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Naif kelimesi TDK tarafından “saf, deneyimsiz”, “resim alanında kendini yetiştirmiş sanatçı veya onunu eseri” ve “acemice yapılan” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu iki sözcük arasında fonetik benzerliğin yanı sıra anlamsal olarak benzerliğin olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

 

nahif anlamı

naif anlamı

 

Naif-Nahif Kelimesinin Etimolojik Kökeni

Naif kelimesinin etimolojik kökeni Fransızcadır. Fransızca “naïf”, İngilizce “naive” sözcüklerine karşılık olarak sunulmaktadır. Özellikle sanatsal ve resim alanında kullanımına sözcüğün ait olduğu dilde rastlamak Türkçeye göre daha mümkündür. Buna karşın ilk anlamının dışında kalan anlamlarda Türkçe edebi eserlerde de kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Nahif kelimesinin etimolojik kökeni Arapçadır. Nahif, gündelik yaşantıda fonetik olarak yanlış kullanılan tabirin orijinal halidir. Yani aslında hazırlıksız konuşmada kullanılan ve nezaket sahibi kişiyi imgelemeye yönelik olan tabir budur. Bunula birlikte bu tabirin de gündelik yaşantının dışında edebi eserlerde de kullanıldığı bilinmektedir.

 

Naif-Nahif Kelimesi Neden Karıştırılır?

Her iki sözcüğün anlamsal olarak birbirine benziyor olmasına karşın iki temel problem ile birbirine karıştırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. İlk olarak sözcüklerin yazın konusunda benzerlik göstermesi yazın eserlerinde birbirlerinden ayrılamayarak karıştırılmasına sebebiyet vermekle birlikte yine bu tarz edebi eserlerde bazı şartlarda sözcüklerin benzer anlamları sebebiyle karışıklığın olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla nahif sözcüğü en çok kullanılan ve en yalın haliyle bilinen anlama karşılık gelmektedir ve ayrım bunun üzerinden yapılmalıdır.

İkinci olarak ise sözcüklerin fonetik olarak birbirine yüksek ölçüde benziyor olmasıdır. Buna karşın her iki sözcüğün farklı dillerden geldiğinin de altı çizilmelidir. Naif ve Nahif sözcükleri kullanılırken fonetik tonlamaya ve yazın hatası yapılmamasına bu veriler ışığında dikkat edilmelidir.

 

2 Yorumlar

  1. Çok açıklayıcı ve güzel bir yazı olmuş, teşekkürler

Yorumunuzu yazınız...