Paylaşılan Görselin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Atamasına İlişkin Karara Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (TVF / Varlık Fonu) Yönetim Kurulu (YK) Başkanı pozisyonuna şahsını atadığı karara ait olduğu iddiasıyla aşağıdaki görselin sosyal medyada paylaşıldığına şahit oluyoruz.

 

türkiye varlık fonu atama kararı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TVF YK Başkanı olarak şahsını atadığı karara ait olduğu iddiasıyla söz konusu görseli aktaran paylaşımlardan bazı örnekler:

 

Varlık fonu Recep Tayyip Erdoğan’ın oy birliği ile Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Recep Tayyip Erdoğan’a verildi.

 

erdoğan tvf

 

“Biri atamış Biri atanmış Biri onaylamış Diğeri de hani bana hani bana demiş:)) Şaka la şaka hepsi aynı kişiymiş!..”

 

türkiye varlık fonu cumhurbaşkanı erdoğan

 

“Türkiye’nin özeti (temsili)”

 

tvf erdoğan

 

Atayan, atanan, üyeler ve onaylayan bölümlerinde R. Tayyip Erdoğan isminin yer aldığı görsel, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamasına ilişkin karara ait değil.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6741 sayılı 19 Ağustos 2016 tarihli Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuştu.

Anılan Kanun’un “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kuruluşu ve faaliyet konusu” hakkındaki 2. maddesinin 7. fıkrasında yönetim kurulunun teşkili hakkında şu hükme yer verilmişti:

“(7) En az beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür Başbakan tarafından atanır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları aranır.”

9 Kasım 2016 Tarihli ve 29883 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9429 sayılı 17 Ekim 2016 tarihli “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile TVF’nin yapısı ve işleyiş süreçleri detaylandırılmıştı.

“Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar” başlıklı 13. maddede şu hüküm yer almıştı:

“(1) Şirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ihtisas personeli ile diğer personelden oluşur.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürü Kanunda aranan şartları taşır.

(3) Yönetim kurulu, şirket personelinde aranacak şartları tespit etmeye yetkilidir.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından 12 Eylül 2018 Tarihli ve 30533 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/162 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile TVF’nin yönetim yapısında tekrar değişiklik yapılarak, Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cumhurbaşkanı zikredilmiştir.

Söz konusu Karar ile yukarıda zikredilen 2016/9429 sayılı 17 Ekim 2016 tarihli Karar’ın 13. maddesinin 2. fıkrasına aşağıdaki gibi değiştirilmişti:

“(2) Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşır”

 

varlık fonu yönetim yapısı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şahsını Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamış oldu.

Bahse konu Karar ile birlikte Resmi Gazete’nin aynı sayısında 2018/163 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun Listede Belirtilen Başkan Vekili ve Üyelerden Oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer SÖNMEZ’in Atanması Hakkında Karar” ile TVF’nin Yönetim Kurulu teşkil edilmişti.

 

varlık fonu yönetimi başkanı

 

İşbu yazı tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erişah Arıcan, Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Salim Arda Ermut’tan oluşmaktadır.

 

varlık fonu yönetim kurulu

Yorumunuzu yazınız...