Diyanet Akademisi’nde Eğitim Alan Aday Din Görevlilerine Askerlikten Muafiyet Tanındığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ile kurulan Diyanet Akademisi’nde eğitim alan aday din görevlilerinin askerlikten muaf tutulduğu sanılmıştı.

 

Ahmet Yavuz’un Cumhuriyet’teki “İçerde ve dışarda savaş” başlıklı 16 Mayıs 2022 tarihli yazısında bu iddia şöyle aktarılmıştı:

“Yeni kurulan Diyanet Akademisi öğrencilerine askerlikten muafiyet getirilmesi de Mustafa Kemal’in 1922’nin nisanında Büyük Taarruz’a beş kala Konya’da bir medreseyi ziyareti esnasında talebelerinin askere gönderilmemesini öneren hocaya kızması ve onların askere gönderilmesi emrini vermesine yanıttır (Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, s. 98).”

 

Yavuz’un yazısındaki bu iddia, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmıştı:

“Osmanlı Modernleşmesinin lokomotifi ordu idi. Yozlaşmış İlmiye sınıfı (ulemâ) askerlik ve vergiden muaftı. Medreseler asker kaçaklarının sığınağıydı. Diyanet Akademisi talebeleri de askere alınmayacakmış! Bu size birşeyler hatırlatıyor mu?”

“Askerlikten kaçmanın bir yolu daha: Diyanet akademisi öğrencisi olmak.”

“Diyanet akademisi vasıtasıyla peygamber ocağı dedikleri askerlikten kaçıyorlar. Parası olanlar zaten bedel ödeyerek yapmıyor. Fakir, gariban çocukları hadi vatan size emanet…”

 

Diyanet Akademisi’nde eğitim gören aday din görevlilerine askerlik hizmeti için muafiyet değil tecil imkânı tanınmış durumda.

Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlik yükümlülüğü sadece eğitimleri süresince tecil edilmektedir.

7383 sayılı 16 Mart 2022 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un askerlik hizmeti ile ilgili 5. maddesi şöyleydi:

“Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.”

 

diyanet akademisi askerlik

 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

İlgili basın açıklaması metni şöyleydi:

“Bazı basın-yayın organlarında yer alan, ‘Diyanet Akademisi’ öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağına dair haber ve yazılar gerçeği yansıtmamaktadır.

 

16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 24.03.2022 tarih, 31788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Diyanet Akademisi’nin kurulmasına ilişkin kanunun 10/A maddesinde ‘Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.’ hükmü yer almaktadır. Bu kanun maddesi bir muafiyeti içermemekte olup Diyanet Akademisinde eğitim gören aday din görevlilerinin eğitimi süresince askerlik hizmetlerinin tecil edileceğini karara bağlamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”

 

diyanet akademisi aciklamasi

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Burak Orhan da iddianın gerçeği yansıtmadığını şöyle belirtmişti:

❌Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağı iddia edildi.

✅İddia gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet Akademisi’nde eğitim gören aday din görevlilerinin askerlik yükümlülükleri sadece eğitimleri süresince tecil edilmektedir.

 

https://twitter.com/Burakorhan0/status/1526257200896811010

 

Kapak görseli: Anadolu Ajansı

Yorumunuzu yazınız...