David Rockefeller’ın “Atatürk Yüzünden Planlarımızı Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık. Şu An Yine Uyguluyoruz!” Dediği İddiası Doğru Değil, İddianın Kaynağı 2005 Yılında Yayımlanan Bir Türkçe Kitapta Geçen Kurgu İfadeler

David Rockefeller’ın “Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık” dediği iddiası doğruyu yansıtmıyor. İlgili sözün David Rockefeller tarafından dile getirildiğine yönelik güvenilir bir kaynağın bulunmadığı görülmektedir. David Rockefeller’a atfedilen bu sözlerin izini Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillerde arama motorlarında taradığımızda karşımıza sadece Türkçe kaynaklar çıkmaktadır. Bu iddiayı aktaran Türkçe içerikleri incelediğimizde 2013 yılı öncesinde bu iddianın günümüzde olduğu kadar yaygın şekilde paylaşılmadığı görülmektedir. İddianın kaynağını araştırdığımızda ise karşımıza Şeref Mercan’ın 2005 yılında yayımlanan “İlluminati – Piramitte Sona Doğru” adlı kitabı çıkmaktadır. Şeref Mercan araştırma-roman tarzındaki kitabının ön sözünde kitapta kurguya başvurduğunu beyan etmiş. Ön sözdeki açıklamanın yanı sıra metnin içeriği ve üslubundan anlaşılabileceği üzere aktarılan ifadelerin gerçeği değil yazarın kendi kurgusunu yansıttığı anlaşılmaktadır. Kitaptaki bahse konu ifadenin yer aldığı ilgili bölüm incelendiğinde konu edinilen ifadelerin David Rockefeller’ın değil Baron de Guy Rothschild’in ağzından aktarıldığı görülmektedir.

Yanlış İddia

 

“Dünyanın karanlık aileleri” arasında gösterilen Rotschild, Rockefeller, Morgan gibi aile isimlerine ve bu zengin ailelere isnat edilen küresel ve yerel iddialara ülkemiz kamuoyu epey aşina. Dünya ile alakalı tüm komplo teorilerinde isimleri geçen Rockefeller ailesinin bir ferdi olan, ABD’li bankacı ve iş insanı David Rockefeller (1915-2017) hakkında öne sürülen birçok söyleme sanal alemde erişmek mümkün.

Bugünkü konumuz, “gizli dünya hükümetinin ve ABD derin devletinin başı Siyonist Yahudi işadamı” olarak nitelendiği bir metinde David Rockefeller’a atfedilen bir söz.

David Rockefeller’ın Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık” ifadelerini kullandığı iddiasının 2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya profillerinde paylaşıldığı görülüyor.

 

Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık
David Rockefeller’ın “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” dediği iddiasını öne süren paylaşım

 

David Rockefeller’ın 10 sayfalık “itiraf açıklama”sından alıntılandığı iddiasıyla çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan metin şu şekilde:

“Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” diyen ABD’li bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın çok uzun ve ayrıntılı (10 sayfa) “itiraf açıklamaları”ndan bazı notlar:

“Türkiye’ye, Adnan Menderes zamanında “Marshall yardımı” ile el attık ve kontrol altına aldık.”

“1980 darbesi bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı, (ama sonra kontrolümüzden çıkmaya başladı)”

“Binlerce Türk gencini, uydurma ideolojiler uğruna birbirine kıydırdık”

“Turgut Özal, isteklerimiz doğrultusunda kapıları sonuna kadar açtı. Türkiye’de para putlaştırılmaya, arkadaş, dost, aile gibi kavramlar ve kutsallar unutulmaya başlandı.”

“Kürt Devleti projesini” hayata geçirmek için önce örgüt yarattık. (PKK).”

“Türkiye bizim için (İsrail adına) çok önemli… Su kaynaklarının önemli bir kısmı burada bulunmaktadır”

“Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik, bu mirasa el koymalıydık. Zaten bu maksatla Osmanlı’yı yıkmak zor olmadı.”

“Hitler, bizim tarafımızdan iktidara taşındı, çünkü buradaki Yahudiler, İsrail devletini kurmaya yardımcı olmadılar.”

“Atom bombası, Yahudilerin yaşadığı Almanya’ya atılamazdı, bu nedenle Japonya kışkırtıldı ve oraya atılarak gücümüz ve kararlığımız ispatlandı”

“İsrail Devleti, Rotschild Ailesi’nin cömert mali desteği ile kuruldu. Rockfeller sayesinde ayakta kaldı”

“Sovyetler Birliği’ne yeteri kadar ülke bırakılmış, Kominist ihtilali için mali destek sağlanmıştı”

Çin, henüz tamamen kontrol edemediğimiz bir ülke ama ABD (Yahudi) ekonomisine katkısı büyük olmaktadır”.

“Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak ve Yugoslavya’daki çatışma, işgal ve bölünmeler savaş sanayimizin deneme ve gelişmesine yaramıştır.”

“Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola’daki savaşlar ve darbeler bizim planlarımızdı.”

“Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz, aksi halde terör olaylarını devreye sokuyoruz.”

“Dünyada hiçbir yerde büyük çaplı mafya ve kaçakçılık olayları bizim iznimiz olmadan yapılamaz.”

 

David Rockefeller’a isnat edilen “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” sözünün şu paragrafta geçtiği öne sürülmektedir:

“İsrail devleti bizim desteğimizle kuruldu, birçok savaşı biz çıkarttık, Atatürk yüzünden planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık. Türkiye’ye ilk kez Menderes ile el attık, Özal bize Türkiye’nin kapılarını ardına kadar açtı, milyonlarca Türk genci uydurduğumuz ideolojilerle can verdi. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke, çünkü İsrailin su kaynakları oradan geçiyor”

 

Paragraftaki bağlamdan, Atatürk’ün akamete uğrattığı planların David Rockefeller’ın İsrail ile ilgili planları olduğunun öne sürüldüğü anlaşılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı tamamlandığında 8 yaşında olan David Rockefeller’ın Atatürk’ün planlarını ertelemelerine yol açtığını yaşı itibarıyla söyleyemeyeceğini öne sürenler mevcut olsa da, “Rockefeller ailesi” şahs-ı manevisini konu edinmiş olabileceği düşünülebilir. Paylaşılan sözlerin David Rockefeller tarafından dile getirilmediğinin daha güçlü bir delili mevcut: Kaynak eksikliği ve geçtiği ilk metnin kurgu olması.

 

Atfedilen İfadelerin David Rockefeller Tarafından Dile Getirildiğine Dair Güvenilir Bir Kaynak Bulunmuyor

Bir Vecize Ya da Şiirin Sahibini Tespit İçin İzlenebilecek Adımlar” başlıklı yazımızda aktardığımız adımları uyguladığımızda alıntılanan ifadelerin David Rockefeller tarafından dile getirildiğine yönelik güvenilir bir kaynağın bulunmadığı görülmektedir.

David Rockefeller’a atfedilen bu sözlerin izini Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillerde arama motorlarında taradığımızda karşımıza sadece Türkçe kaynaklar çıkmaktadır.

Bu iddiayı aktaran Türkçe içerikleri incelediğimizde de 2013 yılı öncesinde bu iddianın günümüzde olduğu kadar yaygın şekilde paylaşılmadığı görülmektedir.

İddianın kaynağını araştırdığımızda ise –Doğruluk Payı‘nın da ortaya koyduğu üzere- karşımıza Şeref Mercan’ın 2005 yılında yayımlanan “İlluminati – Piramitte Sona Doğru” adlı kitabı çıkmaktadır.

Şeref Mercan araştırma-roman tarzındaki kitabının ön sözünde kitapta kurguya başvurduğunu beyan etmiş. Ön sözde kullandığı ilgili ifadeler şu şekilde:

“Bu kitabı yazmamın sebebi, benim gibi yüzlerce kitap okuyacak kadar vakti olmayan arkadaşlarım için haddim olmayarak Serbest Piyasa Ekonomisi, Küreselleşme, Avrupa Birliği, Büyük Ortadoğu Projesi gibi masallarla bizi uuytmaya çalışanların asıl amaçlarının neler olduğu hakkında kısa bir özet sunmaktır. Kitapta geçen şahıslar gerçektir ve gelecekte gelişen olaylar bilim-kurgu tarzında yazılmıştır, ben bunların bu şekilde gelişeceğini tahmin ediyorum. Bana katılıp katılmamakta elbette özgürsünüz.”

 

“İlluminati, Piramitte Sona Doğru” adlı kitapta Şeref Mercan’ın kurguladığı ilgili konuşma metni şu şekilde:

“Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum;

 

Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayarak Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Herlz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdulhamit’e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi .Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethedikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürrem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğmiz gibi ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı’nın çöküş devrini başlattı. Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarda topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm’i yani sentezi oluşturdu.”

 

şeref mercan piramitte sona doğru

 

Ön sözdeki açıklamanın yanı sıra metnin içeriği ve üslubundan anlaşılabileceği üzere aktarılan ifadelerin gerçeği değil yazarın kendi kurgusunu yansıttığı anlaşılmaktadır.

Kitaptaki bahse konu ifadenin yer aldığı ilgili bölüm incelendiğinde konu edinilen ifadelerin David Rockefeller’ın değil Baron de Guy Rothschild’in ağzından aktarıldığı görülmektedir.

 

David Rockefeller
David Rockefeller

 

David Rockefeller’ın “Atatürk Yüzünden Planlarımızı Yarım Yüzyıl Ertelemek Zorunda Kaldık” Dediği İddiasını Paylaşan Yazarlar

Yeniçağ’daki “Bunlar olmuş olabilir mi?” başlıklı yazısıyla (10 Ağustos 2013) Hulki Cevizoğlu:

"“Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık” diyen ABD’li bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın çok uzun ve ayrıntılı (10 sayfa) “itiraf açıklamaları” özetliyorum"

Yeni Mesaj’daki “Atatürk’ü zehirleyerek şehit ettiler” başlıklı yazısında (4 Kasım 2018) Yusuf Karaca da bu iddiaya yer vermişti:

"ABD'nin kara kutusu kabul edilen David Roçkefeller, ölmeden önce çok önemli itiraflarda bulunmuştu. "Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüz yıl ertelemek zorunda kaldık" demişti. Bu adam önemli bir Yahudi'dir. ABD için, söyledikleri "kanun" hükmündedir."

Levent Özeren de 17 Temmuz 2017 tarihli sosyal medya paylaşımında bu iddiayı “David Rockefeller ; “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüz yıl ertelemek zorunda kaldık demişti. Torunları iş başında” ifadeleriyle paylaşmıştı.

Bu hataya düştüğüne şahit olduğumuz diğer yazarlar şu şekilde sıralanıyor:

 

Rockefeller demişken, Roschild ailesine dair bir hatayı da aktarmış olalım…

 

Bülent Erandaç, Takvim Gazetesi’nde 8 Kasım 2016 günü yayınlanan “Derin Amerika” başlıklı yazısında, diline doladığı Rotschild ailesinin ismini doğru aktaramamış:

"CFR'YE BAKINCA, BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BELLİ. 25 AİLE, dünyayı idare edecek mekanizmaları çalıştırır. 2 Rock yani TAŞ, Rockefeller ve Rockshilds en çok tanınan meşhur BARONLARDIR."

Hataları basitçe aktaralım:

 1. İngilizce dilbilgisi: “2 rock” değil, 2 rocks
 2. Rockshilds ailesi şeklinde Erandaç’ın aktardığı gibi bir aile yok. Doğrusu: Rothschild’dir.
 3. “Rockfeller + Rothschild” ≠ 2 rocks

 

Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık

 

7 Yorumlar

 1. Selamlar illuminati’ye katılmak ücretsizdir ve herhangi bir başlangıç ​​ücreti yoktur ve üye olarak kaydolduğunuzda hemen faydalanacaksınız ve bana yardımcı olan Bay Benson ile tanışmadan önce birçok kez denedim ve onun o olduğunu bilmenizi istiyorum. şu anki en iyi ve iyi kardeşim. Zengin, güçlü ve ünlü olmak ve hayatınızı sonsuza dek değiştirmek için Illuminati’ye katılın. Kuruluşumuz tarihte ilk kez bu gezegendeki milyarlarca vatandaş arasından İlluminati üyeliği için adaylar arıyor. Tüm insanlar, her yerde, başvurmaya davet edilir. Yani ilgileniyor musun? evet ise bize ulaşın.

 2. Illuminati’ye nasıl üye olduğuma dair tanıklığım. Illuminati’nin büyük bir üyesi olarak büyük Illuminati’ye katılmak isteyen ve benim harika bir üye olmamı isteyen insanları tanımak istiyorum. Adı Lord Felix Morgan’dır. Hayatımı ölüm aşamasından geri almama yardım et. Yaklaşık 5 yıl altı ay sonra taburcu edildi. Illuminati’nin pek çok üyesi tarafından ihanete uğradıktan sonra. Yıllar boyunca umutsuzdum ve finansal olarak yerdeydim. Ama bir gün internette gezinirken İlluminati’nin Büyük Üyesi Lord Felix Morgan’ın yazısına rastladım ve eğer büyük İlluminati üyelerinden biriyseniz ünlü, zengin ve hayatta başarılı olabilirsiniz dedim. Onunla temasa geçtim ve ona her şeyi anlattım ve kullanılan kaydı tavsiye etti ve büyük üyeye başlamam için para ödedim ve Illuminati’nin Dünya Düzeni’ne inisiye oldum. Ondan sonra, bana tüm yönergeleri verdiler ve başlangıç sonrasında yeni üyelerin nakit olarak 1.000.000 $ ile ödüllendirileceğini bildirdiler. Lord Felix Morgan’ın yardımıyla. İlluminati’nin tam bir üyesi olarak tamamen inisiye edildim. Tavsiyeniz daha önce bir dolandırıcı denediğiniz veya denediğiniz ise, katılmanıza yardımcı olmak bana kalmış, bu yüzden Lord Morgan’ı deneyin. Gelecekteki hayatında istediğin şey olmak için en iyi şansın. Onunla WhatsApp veya e-posta ile iletişime geçin

 3. Illuminati’ye nasıl üye olduğuma dair tanıklığım. Illuminati’nin büyük bir üyesi olarak büyük Illuminati’ye katılmak isteyen ve benim harika bir üye olmamı isteyen insanları tanımak istiyorum. Adı Lord Felix Morgan’dır. Hayatımı ölüm aşamasından geri almama yardım et. Yaklaşık 5 yıl altı ay sonra taburcu edildi. Illuminati’nin pek çok üyesi tarafından ihanete uğradıktan sonra. Yıllar boyunca umutsuzdum ve finansal olarak yerdeydim. Ama bir gün internette gezinirken İlluminati’nin Büyük Üyesi Lord Felix Morgan’ın yazısına rastladım ve eğer büyük İlluminati üyelerinden biriyseniz ünlü, zengin ve hayatta başarılı olabilirsiniz dedim. Onunla temasa geçtim ve ona her şeyi anlattım ve kullanılan kaydı tavsiye etti ve büyük üyeye başlamam için para ödedim ve Illuminati’nin Dünya Düzeni’ne inisiye oldum. Ondan sonra, bana tüm yönergeleri verdiler ve başlangıç sonrasında yeni üyelerin nakit olarak 1.000.000 $ ile ödüllendirileceğini bildirdiler. Lord Felix Morgan’ın yardımıyla. İlluminati’nin tam bir üyesi olarak tamamen inisiye edildim. Tavsiyeniz daha önce bir dolandırıcı denediğiniz veya denediğiniz ise, katılmanıza yardımcı olmak bana kalmış, bu yüzden Lord Morgan’ı deneyin. Gelecekteki hayatında istediğin şey olmak için en iyi şansın. Onunla WhatsApp (+) veya e-posta ile iletişime geçin: (@gmail.com)

 4. Artı, İki, Üç, Dört, Sekiz, Sıfır, Beş, Beş, Dört, Beş, Dokuz, Yedi, Beş, Yedi

 5. Illuminati Worldwide Headquarter. Reply

  Işığı görmeyi ihmal etmeyin. Para, güç, şöhret ve zenginlik, göz açıp kapayıncaya kadar unvanınız haline gelir. İlluminati kardeşliğine katılmak istiyorsanız, Çevrimiçi girişiminiz için, Nerede olursanız olun. Hiçbir mesafe Baphomet’imizin çalışmasını etkileyemez. hayallerinize evet deyin. Selam Baphomet..

  1. Nakit Ödül
  2. Yeni Şık Bir Rüya ARABA
  3. Seçtiğiniz herhangi bir ülkede yeni bir ev.
  4. Hayalinizdeki turistik destinasyona bir aylık tatil (tam ücretli).
  5. Markanızı/işletmenizi dünya çapında etkileyin
  6. Tüm zalimlerden korunma
  7. Tam bir Yaşam Tarzı değişikliği
  8. Bohem Korusu’na Erişim
  9. Ülkenizdeki En İyi Liderler ve En Ünlülerle Randevu Alındı.
  Yeni bir hayata başlamak için 10.550 bin dolar.

  Şimdi bize e-posta yoluyla ulaşın:

Yorumunuzu yazınız...