Sen Taviz Kapısını Bir Defa Aralarsan, Onlar İter, Sonuna Kadar Açarlar” Sözünün Mustafa Kemal Atatürk’e Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Sen taviz kapısını bir defa aralarsan, onlar iter, sonuna kadar açarlar” sözünün Atatürk’e ait olduğu iddiası dayanaktan yoksundur. Atatürk’ün bu sözü söylediğine dair bir kaynak, belge ya da tanıklık da yoktur. İddianın yegane kaynağı 2003 yılından bir Ekşi Sözlük girdisidir.

Yanlış İddia

 

Malumatfurus.org‘da Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddiasıyla paylaşılan birçok sözün aslında Atatürk’e ait olmadığını aktarmıştık. Bugün odaklanacağımız husus, “Sen taviz kapısını bir defa aralarsan, onlar iter, sonuna kadar açarlar” özdeyişinin Atatürk’e ait olduğu iddiası.

sen taviz kapısını aralarsan atatürk sen taviz kapısını aralarsan

 

Bahsi geçen özlü sözün izini araştırdığımızda, Atatürk’ün yazılı ve sözlü şekilde dile getirdiği sözleri içeren yahut derleyen  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Nutuk,  Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri ya da diğer benzer kaynaklarda varlığına rastlayamadık.

Format1 mahlaslı yazarın Ekşi Sözlük’teki 12 Temmuz 2003 tarihli girdi öncesinde bu sözün Atatürk’e ait olduğuna dair basılı ya da dijital kaynaklarda bir iz bulunamıyor. Yani, 1938 yılında vefat eden Atatürk’ün bu sözü söylemiş olduğuna dair yegane kaynak, ne zaman ve nerede ifade edildiğine dair herhangi bir detay sunmayan bir Ekşi Sözlük entrysi. 2003 yılı öncesinde var olmayan bu söz, bir Ekşi Sözlük yazarının marifetiyle (daha doğrusu uydurmasıyla) bir anda vefatının 81 yıl sonrasında Atatürk’e mâl edilir hâle gelmiş.

 

Atatürk'ün "Sen Taviz Kapısını Bir Defa Aralarsan Onlar İter Sonuna Kadar Açarlar" Dediğini Öne Süren Ekşi SÖzlük Entrysi
Atatürk’ün “Sen Taviz Kapısını Bir Defa Aralarsan Onlar İter Sonuna Kadar Açarlar” Dediğini Öne Süren Ekşi Sözlük Entrysi

 

Özetle, Atatürk’ün bu sözü söylediğine dair bir kaynak, belge ya da tanıklık yoktur. İddianın ilk ve tek kaynağı 2003 yılından bir Ekşi Sözlük girdisidir.

 

Not 1: Atatürk’ün vefatının ardından geçen onca yıl sonrasında bir anda nesebi gayri sahih şekilde ortaya çıkan bu gibi vecizelere şüpheyle yaklaşılmalıdır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu gibi vecizelerin Atatürk’e ait olduğunu öne sürenlerin, Atatürk’ün bu sözleri söylediğini aktaran güvenilir bir belgeyi, kaynağı yahut tanıklığı ortaya koyması lâzım gelmektedir.

Not 2: Ekşi Sözlük ve diğer benzer kaynakların sunduğu faydaların yanı sıra bilgi kirliliğine yol açabilecek önemli vasıflar taşıdığı herkesin malûmu. Şüphesiz, bu gibi platformların yanlış bilginin oluşmasının ve yayılmasının önüne geçilmesi adına atabileceği önemli adımlar var. Teyit.org’un Türkiye’nin doğrulama girişimlerinin katkısıyla yayınladığı “Ekşi Sözlük ve bilgi kirliliği altında ezilen ‘kalabalıkların bilgeliği’” başlıklı yazıda bu hususta önemli noktalara vurgu yapılmıştı.

 

atatürk sen taviz kapısını aralarsan

 

Yorumunuzu yazınız...