Yeni Zelanda Halkının %55.6’sının Kendini Hristiyan Olarak Tarif Ettiği İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Ertuğrul Özkök Yeni Zelanda Halkının Dini İnançlarıyla İlgili Hatalı Bilgi Aktarmış

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 28 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “Hıristiyan bir kadın bir imam, bir polis bir hakim ve iki cümle” başlıklı yazısında Yeni Zelanda halkının dini inançlarına dair aşağıdaki bilgileri aktararak hataya düşmüş:

Şimdi dikkat...

Halkının yüzde 55.6’sı kendini “Hıristiyan” olarak tarif ediyor.

Yüzde 34.7’si ise şu cevabı veriyor:

Hiçbir dine ait değilim...”

Geriye kalan yüzde 9.7 ise Hinduizm’i, Budizm’i ve İslam dinini benimsemiş insanlar...

Yani katlettikleri, bu ülkede küçük bir inanç azınlığına mensup insanlardı...

 

Özkök, yazısında 2006 yılı sayım sonuçlarını kullanmış. Ancak, 2006 yılından bu yana Yeni Zelanda’da toplumun dinî inanış verisi önemli ölçüde değişim göstermiş.

 

Yeni Zelanda’da Dini İnançların Oransal Dağılımı Nasıl?

Yeni Zelanda’da dini inançların oranıyla ilgili bilgi edinmek için ülkede 2018 yılında yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göz atmamız gerekiyor. Yeni Zelanda’nın resmî istatistik kurumu olan “Stats NZ Tatauranga Aotearoa” tarafından yayımlanan verileri incelediğimizde, Yeni Zelanda halkının % 48,2’sinin herhangi bir dine inanmadığını, % 36,5’inin Hristiyan olduğunu, % 1,5’inin budist, % 2,3’ünün hindu, % 1,2’sinin Müslüman, % 0,2’sinin ise Musevî olduğunu belirttiği anlaşılıyor.

 

yeni zelanda din dağılımı
2006-2018 Arası Nüfus Sayımları Sonuçlarına Göre Yeni Zelanda’da Dinî İnançların Dağılımı Grafiği

 

Yeni Zelanda’da 2018 yılından önceki nüfus sayımlarına baktığımızda da yıldan yıla herhangi bir dine inanmadığını belirtenlerin oranını artarken, Hıristiyan olduğunu belirtenlerin oranının azalan eğilimde olduğu anlaşılıyor. Hatta, 2018 sayımı ile birlikte Yeni Zelanda’da herhangi bir dine inanmayan kişilerin sayısının ilk defa Hristiyan olduğunu belirten kişilerin sayısını geçtiği anlaşılıyor. 2018 sayım sonuçlarına göre Özkök’ün iddiasının aksine Hristiyan nüfusun oranı %36,5 iken, hiçbir dine inanmayanların ise %48,2 oranında olduğu görülüyor. Bahse konu veriler nazara alındığında Ertuğrul Özkök’ün yazısında aktarmış olduğu sayıların gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz.

 

2006-2018 Arası Nüfus Sayımları Sonuçlarına Göre Yeni Zelanda’da Dine Bakış
Kategori 2006 (%) 2013 (%) 2018 (%)
Herhangi bir dine inanmıyor 34,6 41,9 48,2
Budizm 1,4 1,5 1,1
Hristiyanlık 54,2 47,7 36,5
Hinduizm 1,7 2,3 2,6
İslam 1,0 1,2 1,3
Yahudilik 0,2 0,2 0,1
Māori dinleri, inançları, ve felsefeleri 1,8 1,4 1,3
Spiritüalizm ve yeni çağ inançları 0,5 0,5 0,4
Diğer dinler, inançlar, ve felsefeler 0,6 0,8 1,9
Cevap vermeyi reddeden 6,5 4,4 6,7

 

Peki, Ertuğrul Özkök Bu Hatalı Sayısal Verileri Nereden Buldu?

Yeni Zelanda’da geçmiş yıllarda yapılan nüfus sayımlarını incelediğimizde 2006 yılında yapılan nüfus sayımınındaki dini inançlara dair oranların, Özkök’ün bahsettiğimiz yazısında aktardığı birebir oranlar oldukları görülmektedir. Yani Özkök, 2006 yılındaki bu oranları en son veriler zannederek, yazısında bu sayılara yer vermiş olsa gerek.

 

Yorumunuzu yazınız...