Tag

Yavuz Bahadıroğlu

Browsing
ataturk-uniforma

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk için kaleme alınan ünlü şiirlerin müelliflerinin uzun süredir yanlış aktarıldığına şahit oluyoruz. Tespit edilen hatalı atıfları sıralayacak olursak… Atatürk’ü “tanrılaştırmak”, Kemalizmi “dinleştirmek” amaçlarını taşıdığı gerekçesiyle eleştirilen, Behçet Kemal Çağlar’a ait “Atatürk Ekber” adlı şiir Yusuf Ziya Ortaç’a ait olduğu sanılarak paylaşılıyor. Bahsi…

Ülkemiz edebiyatının önde gelen yazarlarının ve basınının bazı köşe yazarlarının müstear isim, yani takma ad kullandığı vaki. Müstear İsim Kullanan Edebiyatçılar Yahya Kemal Beyatlı “Süleyman Sadi“ ve “S.S.”; Ziya Gökalp “Tevfik Sedat”, “Demirtaş” ve “Gökalp”; Peyami Safa “Server Bedi”, “Serazad”, “Safiye”, “Peyman” ve “Çömez”; Melih Cevdet Anday “Yaşar Tellioğlu”,…

Kut’ül Amare’nin 1952 Yılına Kadar Bayram Olarak Kutlandığı,  Kut’ül Amare Zaferi Kutlamalarının Türkiye’nin NATO’ya Girişi Sebebiyle Yasaklandığı İddiası Doğru Değil Kut’ül Amare Zaferi, Çanakkale’den sonra Osmanlı Ordusu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki en büyük zaferi olarak biliniyor. Kut’ül Amare Zaferi’nin ülkemizde Adnan Menderes’in Başbakanlık görevini üstlendiği dönemde NATO’ya girdiğimiz 1952 yılına…

idam ipi

Fotoğrafın Erzurum’da Şapka Kanunu’na Karşı Çıkması Nedeniyle Asıldığı İleri Sürülen Şalcı Bacı’ya Ait Olduğu İddiası Doğru Değil UYARI: İşbu yazıda yer alan görseller rahatsız edici mahiyette olabilir Şalcı Bacı’nın Asılarak İdamına Ait Olduğu Sanılan Fotoğraf Aslında Başkasına Ait 1925 yılında Erzurum’da bohçacılık yaparak, başörtüsü satarak hayatını kazanan…

“Envai Çeşit” Aslında Yanlış Bir Kullanım ve Galat-ı Meşhurdur “Envai çeşit” ifadesi günümüzde “her çeşit”, “çeşit çeşit” anlamında kullanılmaktadır. Halbuki, “envai çeşit” tanımı aslında yanlış bir kullanımdır. Envai Çeşit Tanımının Anlamı Arapça kökenli “enva” sözcüğü “türler, çeşitler” anlamına gelmektedir. Enva, “çeşit, cins, tür” anlamına gelen “nev” kelimesinin çoğuludur. Envai…

anakronizm

Anakronizm Nedir? Yunanca “geri, karşı” anlamına gelen “ἀνά” ve “zaman” anlamına gelen “khronos” kelimelerinin birleşimiyle oluşan anakronizm, Fransızca “anachronisme” sözcüğünün dilimize çevrilmiş hâli. Anakronizm, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “tarih yanılgısı”, Dil Derneği tarafından “olay tarihinde yanılma”, Nişanyan Sözlük tarafından “çağ dışı, zamana uymayan” şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm, “tarihsel aykırılık”,…

Mavi Ay ya da Mavi Dolunay, Ay’ın Mavi Renkte Görüldüğü Durumu Tanımlamaz Mavi Ay Deprem Habercisi Değil Türkçe çevirisi Mavi Ay olan “bir aylık zaman diliminde ikinci kez dolunay gözlenmesi” olayının, mavi renk ile ismi dışında hiçbir bağlantısı yoktur. Mavi Ay esnasında, Ay mavi renkte değil; her zamanki renklerinde gözlenmektedir.…

ayasofya minareleri

Ayasofya’nın Minarelerinin Yıkılmasına Yönelik Olarak Mustafa Kemal Atatürk Tarafından Şifahi Bir Emrin Verildiği İddiası Bir Köşe Yazısında Geçen Şifahi Emir İddiasına Dayanmaktadır Ayasofya’nın müze formatından camiye tekrar çevrilmesine yönelik tartışmalar sürerken geçmişte Ayasofya Camii’nin minarelerinin yıkılmasına karar verildiği; ancak, alınan bir rapor nedeniyle bu karardan vazgeçildiği iddiası tekrar dolaşıma…

Keçecizade Fuad Paşa’nın Osmanlı Devleti İçin “Siz Dıştan Biz İçten Yıkmaya Çalışıyoruz Ama Hâlâ Dimdik Ayakta” Dediği İddisı Çarpıtılmaktadır Keçecizade Fuad Paşa’nın Osmanlı Devleti için yabancı bir devlet temsilcisine “siz dıştan biz içten yıkmaya çalışıyoruz yine yıkılmıyor” dediği rivayet olunur. Fuad Paşa’nın bu sözü söylediği İbnülemin Mehmet Kemal İnal’in Son…

Yavuz Bahadıroğlu'nun İstiklâl Marşı'nın Safahat'ta Yer Aldığı ve İstiklâl Marşını Safahat'ten Okuduğu İddiası Asılsız

Yavuz Bahadıroğlu’nun İstiklâl Marşı’nın Safahat’ta Yer Aldığı ve İstiklâl Marşını Safahat’ten Okuduğu İddiası Asılsız İstiklâl Marşımız Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerini bir araya getiren Safahat adlı kitapta yer almamaktadır. Haliyle, İstiklâl Marşı’nın Safahat’ten okunmasının imkânı bulunmamaktadır.  Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit Gazetesinde “Korkma! Sönmez…” başlığıyla 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan yazısında…

Hacı Bayram-ı Velî’nin Sultan II. Murad’a “İstanbul’un Fethini Şu Çocukla (Fatih Sultan Mehmet) Bizim Köse (Akşemseddin) Görürler” Dediği İddiası Gerçek Dışı Akşemseddin’in hocası mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Velî’nin (1352-1430) İstanbul Fatihi Sultan II. Mehmet’in (1432-1481) babası Sultan II. Murat’a (1404-1451) “İstanbul’un fethi bizim köse ile şu beşikteki bebeğe nasip…

İntihal, Emek Hırsızlığı, Plagiarism

İntihal Yapan Köşe Yazarları Önemli bir etik sorun: İntihal. Plagiarism, aşırmacılık, telif hakkı ihlali, emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı gibi anlamlara gelen bu kavramın varlığına maalesef -akademik camiada sıklıkla rastlanmasına benzer şekilde- başkalarının entelektüel emeğini sömüren köşe yazarları arasında da rastlanıyor. Tespit edilenleri burada aktaralım. İsmet Berkan İsmet Berkan,…

ismet inonu

Harf Devrimi Hakkında Eleştirel İfadeler İçeren Sözlerin İsmet İnönü’ye Ait Olduğu İddiası Doğru Değil Harf İnkılâbından hazzetmeyen kitleler tarafından gerçek kabul edilip paylaşılsa da, bu söz İsmet İnönü’ye ait değildir. Anılan sözlere ilişkin kaynak olarak İsmet İnönü’nün Hatıralar adlı kitabının 2. cildinin 223. sayfası gösterilmiş. İsmet İnönü’nün hatıratını oluşturan bu kitap,…

“Çanakkale’de Kaybolan İngiliz Taburu” İddiası Hurafedir Çanakkale Savaşı’na katılan İngiliz Kraliyet Ordusu’na bağlı 4. Norfolk Taburu’nun, 12 Ağustos 1915 tarihinde Anzak Koyu mevkiindeki 60. Tepede büyük bir bulut kütlesinin içinde kaybolduğu iddiası dayanaktan yoksun bir yanlış iddiadır Gelibolu Yarımadası’ndaki savaşa katılan İngiliz Kraliyet Ordusu’na ait 4. Norfolk Taburu’nun, 12…

Ayasofya Vakfiyesi Efsanesi

Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Vakfiyesi İçindeki Bedduası Hakkında Gözden Kaçan Hususlar Bulunmaktadır Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi yanlış anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in vakfettiği tüm varlıkları kapsayan ve içinde bu varlıkları amacı dışında kullanılmaması için beddua yer alan bir metin vardır. Ancak, bu beddua metninin içerisinde “Ayasofya’yı cami hâlinden çıkarana lânet okuyan” bir bölüm geçmemektedir.…

Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu

Kurtuluş Savaşı Sürecinde İngiliz Kuvvetleriyle Hiç Savaşılmadığı İddiası Doğru Değil “Kurtuluş Savaşı’nda sadece Yunanlılarla savaşıldı”, “Kurtuluş Savaşı’nda İngilizlere tek kurşun sıkılmadı” iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kurtuluş Savaşı sürecinde batı cephesinde İngiliz kuvvetlerle bir silahlı çatışma gerçekleşmese de Süleymaniye’de İngiliz kuvvetler ile yaşanan çarpışmalar mevcut. 31 Ağustos 1922 tarihinde Ali Şefik Özdemir…

Halifeliğin Osmanlı'ya Geçmesi ve Halifelik Unvanının Osmanlı'da Kullanımına Dair Birçok İddia Yanlıştır

Halifeliğin Osmanlı’ya Geçmesi ve Halifelik Unvanının Osmanlı’da Kullanımına Öne Sürülen İddiaların Birçoğunun Doğruluk Payı Bulunmuyor Mısır’ın fethiyle birlikte hilâfetin Osmanlı’ya geçtiği, ilk Osmanlı halifesinin Yavuz Sultan Selim olduğu, Yavuz’un hilâfeti bir törenle teslim aldığı gibi iddialar Mısır’ın fethinin çok sonrasında ortaya atılmış olup, tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Halifeliğin Mısır’ın…

Gerçekliği Hakkında Şüpheler Bulunan Ulubatlı Hasan Hakkında Birçok Şehir Efsanesi Uydurulmuştur İstanbul’un fethine dair tarih anlatımının kilit aktörlerinden Ulubatlı Hasan’ın gerçekte var olup olmadığı hakkında önemli şüpheler mevcut. Bu şüpheye ilaveten Ulubatlı Hasan hakkında birçok şehir efsanesi uydurulmuş durumda. Ulubatlı Hasan’ın bayrağı sura diktiği anda şehit olmak üzere iken son anda…

Osmanlı Padişahlarının Sayısı Kaçtır? 36 Mı 38 Mi? Osmanlı padişahlarının sayısının 36 olduğu iddia edilse de, Fetret Devrindeki 2 padişahın saltanatı her nedense göz ardı edilir. 1402-1413 yılları arasında tahtta bulunan Süleyman Çelebi ve Musa Çelebi ile birlikte aslında Osmanlı’da tahta geçen padişah sayısı 38’e yükselir. Tarih kitaplarımızdaki basma kalıp…

savas

İnönü Savaşlarının Gerçekleşmediği İddiası Doğru Değil 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında Birinci İnönü Muharebesi’nin, 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında ise II. İnönü Muharebesi’nin gerçekleştiği hususu resmî belgeler ve tanıklıklar ışığında bir hakikattir. Batı Cephesi Komutanlığı personelinin kendi içinde yaptığı telgraf yazışmaları, savaşın akabinde ordu içinde iletilen tebrik telgrafları, Genelkurmay kayıtları,…