Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk için kaleme alınan ünlü şiirlerin müelliflerinin uzun süredir yanlış aktarıldığına şahit oluyoruz.

 

Tespit edilen hatalı atıfları sıralayacak olursak…

 

Atatürk’ü “tanrılaştırmak”, Kemalizmi “dinleştirmek” amaçlarını taşıdığı gerekçesiyle eleştirilen, Behçet Kemal Çağlar’a ait “Atatürk Ekber” adlı şiir Yusuf Ziya Ortaç’a ait olduğu sanılarak paylaşılıyor.

Bahsi geçen şiir şu şekilde:

Atatürk ekber!
Atatürk ekber!
Ancak O var Atatürk!
Evliya odur,
peygamber odur,
sanatkâr Atatürk.
Talihe hâkim,
zekâya önder,
doğma serdar Atatürk.
Bunları geçti insan büyüğü:
Kendi kadar Atatürk!
Atatürk ekber!
Atatürk ekber.
Bizde O var. Atatürk!
Ne evliya, ne de peygamber..
Halkına yar Atatürk!”

 

Yavuz Bülent Bakiler Derin Tarih‘te yayınlanan yazısında bu yanlış aktarıma yer vermiş:

“İslamın tekbiri bildiğiniz gibi “Allahu ekber”dir. “Allahu ekber” “Allah en büyüktür” mânâsına gelmektedir. Yusuf Ziya Ortaç, Türk’ün tekbirini “Atatürk ekber” şeklinde yazdı, söyledi…”

Kazım Güleçyüz, Abdurrahman Dilipak, Hakan Albayrak, Yavuz Bahadıroğlu ve Hasan Celal Güzel de bu hataya düşenlerden…

 

Behçet Kemal Çağlar, Süleyman Çelebi’nin Hazreti Muhammed için yazdığı mevliti Atatürk’e de uyarlamıştı:

“Hak Teala çün yarattı Türk’ü ilk

Dedi, ‘Üç kıta da olsun ona mülk.’

Mustafa nûrunu alnına koydu,

‘Bil! Kemal’in nûrudur, ol nur!’ dedi.”

Geçti böyle nice ay, nice sene,

Vakt erişti bin sekiz yüz seksene

Ger dilesiz, bulasız oddan necat,

Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!”

Ol Zübeyde, Mustafâ’nın ânesi

Ol sedeften doğdu ol dürdânesi!

Gün gelip oldu Rızâ’dan hâmile

Vakt erişti hafta ve eyyâm ile.

Geçti böyle, nice ay nice sene

Vakt erişti bin sekiz yüz seksene.

Merhaba ey baş halâskâr merhaba

Merhaba ey ulu serdâr merhaba!”

 

Yine, Halil Bedii Yönetken’e ait olduğu iddiasıyla “Atatürk Marşı” başlığıyla paylaşılan  dizeler de Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Atatürk” şiirinden alınmıştır.

 

“Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde;

Gönül tapar, kendisinden geçer de

Hangi yana göz bakarsa: Atatürk.

 

Babasından önce onun adını

Öğretiyor oğluna Türk kadını

Ondan aldık yaşamanın tadını

Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.”

 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Atatürk başlıklı şiirinin tamamı şu şekilde:

Üstümüze gece gündüz kol geren,

Bize güzel iyi günler gösteren,

Türk iline yeni baştan can veren

Kimdir diye sorarlarsa: Atatürk.

 

Yurdumuzu aydınlatan sabahlar,

Düşmanlara korku veren silâhlar,

Tersaneler, fabrikalar, tezgâhlar

Göze çarpan her ne varsa: Atatürk.

 

Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde:

Gönül tapar kendisinden geçer de

Hangi yana göz dalarsa: Atatürk.

 

Babasından önce onun adını

Öğretiyor oğluna Türk kadını,

Ondan aldık yaşamanın tadını,

Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk…

 

Tespit: Ekşi Sözlük / folle

Yorumunuzu yazınız...