Üç Adaş Ozan: Seyyid Nesimî, Kul Nesimî ve Nesimi Çimen

 

Türk edebiyatında en çok karıştırılan isimlerden biri “Nesimi”dir. Özellikle Kul Nesimi, Seyyid Nesimi ve Nesimi Çimen’in sıklıkla karıştırıldıklarına şahit olmaktayız. Bugünkü yazımızda bu konuya açıklık getirmeyi amaçlıyoruz.

Öncelikle Nesimilerin birbirine karıştırılması ile ilgili örnekler sunalım:

 

nesimi kimdir
Kul Nesimî’ye ait olan şiiri Nesimi Çimen’in zanneden bir sosyal medya paylaşımı

 

nesimi kimdir
Kul Nesimî’ye ait olan şiiri Nesimi Çimen’in zanneden bir sosyal medya paylaşımı

 

nesimiler
Seyyid Nesimî’ye ait şiiri, Kul Nesimî’nin sanan bir paylaşım

 

Bu üç şairi kronolojik bir sırayla inceleyelim.

 

Seyyid İmadeddin Nesimî

Seyyid Ali İmadeddin Nesimî olarak bilinen şair, 1369-1417 yılları arasında günümüzdeki İran, Anadolu ve Azerbaycan topraklarında yaşamıştır. Hurûfîlik mezhebinden olup Alevi-Bektaşi inancında yedi ulu ozandan biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Azerbaycan halkı içerisinde de oldukça saygın bir şair olarak bilinmekte ve günümüzde adı Azerbaycan’da dilbilim çalışmalarının en önemli merkezlerinden olan Nesimî Dilcilik Enstitüsünde yaşatılmaktadır. Ekseriyetle tasavvuf ve özellikle de Hurûfîlik üzerine şiirler yazan İmadeddin Nesimî’nin, inancı doğrultusunda vahdet-i vücut felsefesini benimsediği de bilinenler arasındadır. Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde şiirler yazmıştır. Vahdetivücut felsefesi ve Hurûfîlik inancını şiirlerinde işleyip yaydığı gerekçesi ile idam edilmiştir.

En bilinen ve karıştırılan eserlerinden bir tanesi “İki Cihana Sığmazam” ismi ile bilinen şiirdir.

 

imadeddin nesimi kimdir

 

İmadeddin Nesimî
Görsel: Ali Can Meydan
Seyid İmadeddin Nesimî
Görsel: Ali Can Meydan

 

Kul Nesimî

17. yüzyılda Anadolu’da yaşamış bir Alevi-Bektaşi şairdir. Asıl adı Ali’dir. Seyyid Nesimî’den etkilendiği ve mahlasını da bu doğrultuda aldığı bilinmektedir. Yunus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli’den de etkilenmiş ve hem hece hem aruz vezinlerinde şiirler yazmıştır.

Cahit Öztelli, şairin yüzden fazla şiirini derleyip bir araya getirerek “On yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesîmî” isimli bir kitap yayımlamıştır. Aslında şairin mahlasının “Kul” olarak yaygınlaşması bu eser sayesindedir. Zira şair bahsettiğimiz kitapta yer alan yüz küsur şiirinden yalnızca iki tanesinde “Kul Nesimî” mahlasını kullanmıştır; diğer şiirlerinde Seyyid Nesimî, Can Nesimî, Nesimî gibi mahlaslar kullanmıştır. Ancak Cahit Öztelli, şairin isim benzerliğinden dolayı yukarıda bahsettiğimiz Seyyid İmadeddin Nesimî ile karıştırılmaması için kitabının isminde Kul Nesimî’yi kullanmıştır.

“Ben Melamet Hırkasını” ya da “Kime Ne” isimleri ile bilinen ve daha sonra başkaları tarafından bestelenen şiiri, sıklıkla karıştırılmakta ve diğer Nesimîlere atfedilmektedir.

 

kul nesimi kimdir

 

Nesimi Çimen

1931-1993 yılları arasında yaşamış bir halk ozanıdır. Küçük yaşlardan itibaren şiire ve müziğe ilgi duymuş, cura çalıp deyişler söylemeye başlamıştır. Özellikle cura çalgısının en büyük üstadlarından olarak gösterilir. Hayatı boyunca pek çok beste yapıp söz yazan ozan, aynı zamanda derlemecilik de yaparak pek çok sanat eserinin duyulup tanınmasına öncülük etmiştir. 2 Temmuz 1993 tarihindeki Sivas Katliamı’nda hayatını kaybetmiştir.

Kendisine ait olan “Şifa İstemem” adlı eser sıklıkla diğer Nesimîlerin zannedilerek paylaşılmaktadır.

 

nesimi çimen kimdir

 

Yorumunuzu yazınız...