* İşbu yazının amacı paylaşılan 90 maddelik listenin Kuran’da yer alıp almadığını tespit etmek değil, Mehmet Okuyan’ın konuyla ilgili tekzibini paylaşmaktır

 

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, kendisinin de Kuran’da yer almadığını düşündüğü bazı inançları içerdiğini belirttiği “Kuran’da var olduğu sanılan yoklar dizelgesi” ya da “Kuran’da var olduğu sanılan 90 hurafe” gibi ifadelerle paylaşılan listenin şahsına ait olmadığını duyurdu

 

Sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan’a ait olduğu iddiasıyla “Kuran’da var olduğu sanılan 90 hurafe” başlıklı bir listenin paylaşıldığına şahit oluyoruz.

 

“İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan” imzasıyla paylaşılan “Kuran’da var olduğu sanılan yoklar dizelgesi” başlıklı liste şu şekilde:

 

“KURAN’DA VAR OLDUĞU SANILAN YOKLAR DİZELGESİ

1- Tüm Şefaat sadece Allaha aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok

2- Mehdinin geleceği yok

3- Kabir hayatı, kabir azabı yok

4- Miraç yok.

5- Kadercilik yok

6- Recm cezası yok

7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok

8- Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok

9- Mezhepler yok

10- Altın/İpek erkeğe haramdır, yok

11- Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok

12- Kıyamet alametleri yok

13- Erkek/Kadın sünnet olmak yok

14- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok

15- Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok

16- Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok

17- Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok

18- İnfakta/zekâtta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin

19- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allah’adır.

20- Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok

21- Mevlit yok

22- Salavat yok

23- Sünnet namaz zorunluluğu yok

24- Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok

25- Muska/Büyü/Nazar yok

26- Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye birşey yok. İman eden her erkek ve bayanlara farzdır.

27- Kölelik/Cariyeliği teşvik yok

28- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı cenaze duasıdır.

29- Kaza namazı yok

30- Haremlik/Selamlık şartı yok

31- Kadının sesi haramdır yok

32- Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece Kadir gecesi özeldir

33- Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murad beklemek yok

34- Sırat Köprüsü yok

35- Kuranın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.

36- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.

37- Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok

38- Teravih namazı yok

39- Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.

40- Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi bir şey yok

41- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok

42- Ölüye telkin ve ıskat yok

43- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok

44- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.

45- Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok

46- Kuranda 6236 ayet var, 6666 ayet yok.

47- Çocuk yaşta evlilik yok

48- Namus/zinada kadın erkek farkı yok.

49- 61 gün oruç tutma cezası yok

50- Türbede dilek dilemek yok

51- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik İslam da yeri yok

52- Kuran anlaşılması zor bir kitaptır yok

53- Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yok

54- Resul ve Nebi var, Peygamber kelimesi ise kuranda yok

55-Kuran okumak için abdest şartı yok

56- Sakala jilet vurmak haramdır diye bir şey yok

57- Cehennemde yanıp çıkma yok

58- Din değiştirenin(Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir şey yok

59- Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok

60- Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs. hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.

61- İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan Müslüman olamazsın diye bir şey yok

62- Hadisler kesin peygamber sözüdür diye bir şey yok

63- Hadis, Fıkıh kitaplarında kuran dışında hükümler vardır diye bir şey yok

64- İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. Tevrat, mişna, İncil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)

65- Zerdüştiyyat yok (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikâyeler.)

66- Kadın tek başına seyahat yapamaz diye bir şey yok

67- Akıl, bilim karşıtlığı yok.

68- müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır diye bir şey yok

69- Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.

70- Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.

71- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni heran duyacak olan Allah’tır.

72- Kara çarşaf, peçe yok

73- Dini kullanarak para kazanmak yok

74- Kuran dışında haram helal koyan bir resul yok

75- Kuran evrim/tekâmül teorisine karşıdır diye bir şey yok

76- Adem ilk beşerdir diye bir şey yok. Adem İlk sorumluluk sahibi insandır

77-Mesih İsa’nın ineceği, deccal in çıkacağı gibi masallar yok

78-Sünnilerin bahsettiği Kelime-i şehadet ve Amentü Kuranın hiç bir ayetinde yok

79- Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52 yok.

80- İslam da halifelik diye özel bir kurum, makam yok.

81- İslam da babadan oğula geçen saltanat yok.

82- Dini yaymak için ülkeler fethetmek yok.

83- Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı düşman görmek yok.

84- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok.

85- Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bir şey yok.

86- Camii ve mescitlere Allah’ın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok.

87- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.

88- Allah’la, Peygamberle rüyada görüştüm sahtekârlığı yok.

89- Arapça kutsal bir dildir diye bir şey yok.

90- Kuran’dan başka dinin kaynağı yok.”

İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan

 

 

Paylaşılan liste Mehmet Okuyan tarafından hazırlanmış değil.

 

Mehmet Okuyan, ismi ve cismi kullanılarak paylaşılan -Kuran’da bulunmayan bazı hususlara da yer verildiğini düşündüğünü belirttiği- listenin kendisine ait olmadığını duyurdu.

 

kuranda-var-olmayan-yoklar-mehmet-okuyan

 

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Niyetlerinin iyi veya kötü olduğunu bilemediğim ve asla benimle alakası olmayan bu tip listeler hazırlanıyor son günlerde. Bugünkü dersimde bu konuya değindim, izlemenizi rica ediyorum.” ifadelerini kullandı ve Akabe Vakfı’nda yaptığı konuşmadan bir kesite yer verdi.

 


Söz konusu yayında Mehmet Okuyan, kendisinin de Kuran’da yer almadığını düşündüğü bazı inançları içeren listenin tamamının şahsına ait olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Yazıyor işte 1, 2, 3, 4, 5. Bir ara 30 taneydi. Sonra çıkardılar 50’ye. Sonra 75, kesmedi 90, Şimdi 100. Yok mu artıran? Böyle artırıyor. Dibine de yazmış. İlahiyatçı Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Billahi bana ait değil ya. Ben diyeceğimi kendim diyemiyorum da sen bana tercümanlık yapıyorsun hayırdır. Bazıları konuşma yapar öbürü gelir der ki konuşmacının aslında demek istediği şudur. Ne? Nedir? O diyemedi mi yani? Aslında hocamız şunu demek istiyor. Allah Allah ya! Ben diyemiyor muyum ben derim. Bir de altına adımı yazıyor. Bir kısmı da resmimi koyuyor kafasına. Biz de bir beyanat verdik. Sahte hesaplar bunlar. Benimle alakası yok. Ben şurada o sayılanlar arasında benim de yoktur dediklerim de var. Ama öyle şeyler koymuşlar ki oraya. Benim için bağışlayın ayı yese kudurur. Ben onları asla kabul etmem. Ben diyeceksem kendi Facebook, Twitter, Instagram hesabımda kendim paylaşamıyor muyum da sen benim adıma paylaşıyorsun kardeşim. Yapmayın bunu ya. Bıktım usandım. ‘Hocam sen böyle mi dedin?’ Ben de onu diyene diyorum ki ‘Sence der miyim?’ ‘Demezsin’. Tamam işte. Demem tabi yani. Liste yapıyor. Evet bir de ben bir şey yoktur dersem onun karşılığında neyin var olduğunu da söylerim. Ben o yoktur dedim mi onun varı nedir yazarım. Şimdi 100 tane yoktur yoktur yazınca adam diyor ki hiçbir şey yok. Onu dedirtiyor. Yapma kardeşim ya. Kendi gücün varsa yap niye benim adımı kullanıyorsun. İçinde senin dediklerin de var. Ben zaten paylaşıyorum 30 senedir konuşuyorum niye benim demediklerimi sen benim adıma diyorsun ya! Usandım bunlara cevap vermekten. Bir dediklerimi anlatamamaktan usandım, yanlış anlaşılmaktan usandım bir de demediklerimi demediğimi anlatmaktan usandım. Ama neyse böyle bu iş yani.”

 

Okuyan’ın bahsi geçen konuşması Akabe Vakfı’nda düzenlenen Envâru’l Kur’an adlı konferanstan alıntı.

Söz konusu konuşmasının geçtiği video, Akabe Medya Youtube kanalında 11 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmış:

 

 

Din ve ilim insanı Mehmet Okuyan Kuran’ın hükümlerine aykırı olduğunu ve hurafe olarak nitelendirilebileceğini düşündüğü inançlar hakkındaki yorumlarıyla tanınan, bu görüşleri nedeniyle de bazı kesimlerce dini tahrip etmekle eleştirilen bir tefsir profesörü.

 

Örneğin Mehmet Okuyan kabir azabını nefyetmektedir. Okuyan, “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var mı?” adlı kitabında Kur’an’a göre hayatın dünya ve ahiret olmak üzere 2 çeşit olduğunu, azabın da dünya ve ahirette olmak üzere 2 çeşit olduğunu, ölülere hiçbir şey işittirilmeyeceği ve onlardan hiçbir şey duyulamayacağının Kuran’da açıkça ortaya konulduğunu, kabir azabı konusundaki inancın geçmiş kültürlerin etkisinde oluştuğu ve güvenilirlikleri problemli olduğu düşünülen rivayetlere dayandığını, ölmüşlerin kabirde cezalandırılmasına ya da ödüllendirilmesine inanmanın Kuran’a uygun bir kabul olmadığını, Kabir veya berzah hayatı tabirlerinin Kur’an’dan delilinin olmadığını ileri sürmektedir (2007. Sidre Yayınları. Samsun)

 

 

Okuyan, Hz. Peygamber’e nispet edilen, güvenilirliğinden şüphelenilen (hadis değil) rivayetleri ve görüşleri Kuran’a doğrulamak amacıyla arz etmek gerektiği görüşünde olduğunu geçmişte defalarca dile getirdi.

 

 

Rivayet kabul etmeme ve hadis inkarcılığı suçlamasına Okuyan şu ifadelerle yanıt vermiş:

“Ne zaman inkar ettim ben hadisleri? Ben yalanları inkâr ederim hadisleri değil. Sen önünde ne kadar yalan varsa hepsine inanıyorsun. Ben ayıklıyorum. Bu rivayetlerin Kuran’a aykırı bir tarafı yok. Niye bakmayayım? Babanın tarlası mı bu? Türkiye’de hiçbir hadisi kabul etmeyen kimse var mı bilmiyorum. Eğer varsa hiçbir hadisi kabul etmiyorum diyen biri varsa, ben onlardan değilim kardeşim. Benim yazdığım 20 tane 30 tane 40 tane 50 tane kitap var. Aç herhangi birini bak, bak ki ben hadislerden istifade ediyor muyum etmiyor muyum? Ama sana göre benim bir farkım var. Ben rivayeti Kuran’a arz ederim. Kuran’a uygunsa başım gözüm üstüne. Kuran’a aykırıysa bu Peygamberimin olamaz diyorum. Bu uydurmadır. Biz hiçbir zaman demiyoruz ki sen Kuran’dan konuşamazsın demiyoruz. Konuş, biliyorsan konuş. Ama hadislerden ben de konuşurum. Senin babanın malı mı bunlar ya? Allah Allah ya! Bana açık değil mi bu? Yani 40 senedir Kuran’la uğraşan bir adamım hangi hadisin Kuran’a aykırı olduğunu anlayamayacak mıyım ben? Sen anlamayabilirsin. Sen anlamıyorsun diye millet anlamıyor öyle bir şey yok. Ben ayıklarım. Bilebildiğim kadar ayıklarım. Bilemediğime de bunu bilmiyorum derim canım. Ayetlerin tefsirini yapıyorum sürekli ne yazıyorum ayetin altına biliyor musunuz? Benim anladığım bu kadardır gerçeği Rabb’im bilir. Ben bu kadarını anladım sen daha iyisini anla. Allah Allah! O diyor ki sen anlayamazsın -bana diyor- sen anlayamazsın, ben zaten anlayamam diyor o da anlayamıyor, peki ne yapacağız? Anlayanlar var onları anlayalım. Ne malum onlar doğru anladı. Ha o da yanlış anladıysa? Olur mu? Olur mu? Niye olur muymuş? Benim yanlış anlama ihtimalimim bulunduğu dünyada başkalarının yanlış anlama ihtimali yok mu? Yok diyor. Hadis okuyorum diyor ki işine geleni okuyorsun değil mi? Sen de öyle. Sen öyle değil misin yani? Sen de benim okuduğumu okumuyorsun. Senin işine gelmiyor bu demek ki. Kaldı ki ben işime geleni değil, Kuran’dan referanslı olanı okuyorum.”

 

 

 

Din adına Kur`an yerine hikaye-masal anlatıcılığı doğru olmayan bir yoldur.diyen, Kur’ân’ın buyruğunu inkar edenlere ve Kur’ân’da olmayan şeyleri onda varmış veya ondanmış gibi gösterenlere tepki gösteren Mehmet Okuyan’ın görüşleri için Youtube videolarına ve eserlerine göz atabilirsiniz:

 

 

 

 

Yorumunuzu yazınız...