İsmet Paşa’nın Asker Kaçağı Olduğuna Yönelik Asparagas Da Alıcı Bulmuştu

Siyasî iletişimde dezenformasyona, mezenformasyona ve malenformasyona sıklıkla başvurulduğu hepimizin malûmu. Politikacıların propagandalarını yürütürken gerçeği saptırılarak, içine yalan katarak söylemlerde bulunduklarına dair siyasî tarihimiz kayda değer örnekle dolu. Bugün konu edineceğimiz insan aklıyla alay edilen cinsten yalan haber ise inanılması bir hayli zor olsa da ortaya atıldığı dönemde alıcısı bulunan bir asparagas: Hayatının büyük bir bölümünü “asker” olarak geçiren 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün asker kaçağı olduğu iddiası.

 

İsmet İnönü’nün Askerî Kariyeri

Mustafa İsmet İnönü, 1892 yılında kaydolduğu Sivas Askerî Rüştiyesinden 1895 yılında mezun olduktan sonra 1897 yılında Topçu Okulunun İdadî kısmına gitmiş, 1901’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a (Topçu Okulu) kaydolup 1903′te teğmen olarak tamamlamış, Erkanı Harbiye’den ise 1906 yılında Kurmay Yüzbaşı unvanıyla birinci olarak mezun  olmuştu.

Askerî kariyeri boyunca İkinci Ordu 8.Sahra Topçu Alayı 3.Batarya Komutanlığı, Hareket Ordusu 2 nci Süvari Tümeni, Trakya’da 1 nci Ordu ile 2 nci Ordu, Yemen Mürettep Kuvvetler, Genel Karargâh Harekât Şubesi, 1 nci Ordu Kurmaylığı, Başkomutanlık Karargâhı 1 nci Şube müdürlüğü, 2 nci Ordu Kurmay başkanlığı bünyesinde kurmay subaylık yapan İsmet “Paşa” Kurtuluş Savaşı döneminde de önemli görevler üstlenmişti.

İsmet İnönü’nün teğmenlikten orgeneralliğe kadar aldığı rütbeler ve atanma tarihleri şu şekilde idi (Şevket Süreyya Aydemir (1968). İkinci Adam III.Cilt. Remzi Kitabevi, İstanbul, Sf: 583-586):

 • 1903 Mülazimisani (Teğmen): 19 Ağustos 1319 (miladi: 1 Eylül 1903)
 • 1905 Mülazimievvel (Üsteğmen): 20 Kanunuevvel 1320 (miladi: 2 Ocak 1905)
 • 1906 Yüzbaşı: 13 Eylül 1322 (miladi: 26 Eylül 1906)
 • 1908 Kolağası (Kd.Yzb.): 12 Eylül 1324 (miladi: 25 Eylül 1908)
 • 1912 Binbaşı: 13 Nisan 1328 (San’anın tahliyesi harekatındaki ve muhtelif hizmetlerinden dolayı takdir olarak) (miladi: 26 Nisan 1912)
 • 1914 Kaymakam (Yarbay): 10 Teşrinisani 1330 (miladi: 23 Kasım 1914)
 • 1915 Miralay (Albay): 1 Kanunuevvel 1331 (miladi: 14 Aralık 1915)
 • 1921 Mirliva (Tuğ – Tümgeneral): 10 Kanunusani 1337 (1 inci İnönü muharebesinin mükafatı olarak) (miladi: 10 Ocak 1921)
 • 1922 Ferik (Korgeneral): 31 Ağustos 1338 (miladi: 31 Ağustos 1922)
 • 1926 1’inci Ferik (Orgeneral): 30 Ağustos 1926

 

ismet inönü mustafa kemal atatürk cephede

 

İsmet İnönü İçin 1950 Seçimleri Döneminde Asker Kaçağı Olduğu Propagandası Yapılmıştı

1927 yılında askerlikten emekli olan İsmet İnönü için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde 1950 Genel Seçimleri sürecinde yürütülen propaganda faaliyetlerinde “asker kaçağı” olduğu söylentisi yayılmıştı. Bu söylentiden daha kötüsü ise bu asparagasa inananların olmasıydı.

Kurtuluş Savaşımızın sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte onun sağ kolu olarak görev yapan, ilk hükümetin Genelkurmay Başkanı, Batı Cephesi Kuzey Kesimi Kumandanı, Batı Cephesi Kumandanı İsmet İnönü’nün “asker kaçağı” olduğu yalanı 1950 yılında bazı Demokrat Partili yerel siyasetçiler tarafından taşrada yayılmıştı.

Bu söylemin bazı vatandaşlar tarafından ciddiye alındığı ve bazılarının CHP örgütlerini hesap sormak için bastığı da öne sürülmektedir.

2023 Diriliş adlı troll profil tarafından yayılan iddia ve ilgili görsel şu şekilde:

“İsmet İnönü’nün ezanı yasakladığını herkes bilir ama çürük raporuyla askere gitmediğini kimse bilmez. Hadi buna da yalan deyin CEHAPELİLER?”

 

ismet inönü çürük raporu
İsmet İnönü’nün general üniformalı fotoğrafıyla oluşturulan çürük raporu montaj görseli

 

ismet inönü çürük asker kaçağı
İsmet İnönü’ye ait “askerlikten çürük raporu” başlıklı montaj görseli paylaşan ters troll profili

 

İLAVE: Yıl oldu 2022, ancak bu trollük hâlâ gerçek olduğu iddiasıyla paylaşılabiliyor.

 

Filizin Düşünceleri:

 

“Askerlikten kaçan kişiye savaşa git derseniz her girdiği savaşta yenilir ya da savaştan kaçar. O da yetmezmiş gibi gider Lozan’ı da satar.. Bunları yapan kim mi!? Askerlikten çürük raporu alan İsmet İnönü..”

 

ismet inonu curuk raporu

 

“İsmet Paşa”nın “Asker Kaçağı” Olduğu İddiasının Dile Getirildiğine Dair Şahitlikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti bünyesinde siyasî faaliyet yürütürken İsmet İnönü’nün asker kaçağı olduğunun söylendiğini ve bazı vatandaşların bu söyleme inandığını ifade etmişti. Cindoruk, Demokrat Parti başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada “Biz İnönü’nün, asker kaçağı olduğunu söylerdik ve de inanırlardı. Düşünebiliyor musunuz, adam hem paşa, hem Garp Cephesi komutanı, hem de asker kaçağı…ifadelerini kullanmıştı (Prof. Dr. Süheyl Batum da bizzat bu ikrarı Hüsamettin Cindoruk’tan dinlediğini belirtmektedir).

ismet inönü asker kaçağı

Turan Güneş ise 1950 seçim kampanyasında Demokrat Partili Tahsin Marmara adındaki yerel siyasetçinin bir toplantıda “İsmet Paşa asker kaçağıdır” dediğini ve toplantıya katılanların bu sözünün ardından kendisini alkışladığını şöyle aktarmıştı (Turan Güneş (2009). Türk Demokrasisinin Analizi. Agora Kitaplığı. Derleyen Hurşit Güneş. Sf: 247-248)

“I950 seçim kampanyasında yerel Demokrat Partililerden Tahsin Marmara kürsüye çıkıp ‘İsmet Paşa asker kaçağıdır’ demiş ve müthiş alkışlanmış. Bizim Yuvacık köyünde ağzı laf yapan ve Demokrat Hasan diye bilinen kişiye kahvede otururken sordum. ‘Yahu Hasan, koca İsmet Paşa asker kaçağı olur mu be’ dedim. O da ‘Valla Turan Bey, Burası Rum çeteleri ve kiliselerle doluydu. Bizi bunlardan İsmet Paşa kurtardı savaşta. Ama bugünkü dünyada İsmet Paşa işimize gelmiyor. Cahil adamım ben. Nasıl anlatacağım CHP’nin eksiğini fazlasını. İstemiyorum manasına ona asker kaçağı diyorum’ diye cevap verdi bana.”

Ali Rıza Akbıyıkoğlu da “Demokrasi ve İsmet Paşa” adlı kitabındaki “İsmet Paşa’ya Yapılan Suçlamalar” başlıklı bölümde bu ithamı aktarmıştı (Ali Rıza Akbıyıkoğlu (1988). Demokrasi ve İsmet Paşa. Sf: 29)

Adalet Partisi ve Demokratik Parti’den milletvekilliği yapmış Ekrem Dikmen de İsmet İnönü’ye 1950 seçimlerinde asker kaçağı denildiğini doğrulamıştı.

Gaziantep’ten Ahmet Kızık, “İsmet Paşa Asker Kaçağıymış” sloganıyla gazete satışı yapıldığını aktarmıştı.

 

 

Eski Başbakan Bülent Ecevit de kendisine yönelik “işçi babası olmadı” eleştirisine “Bu aşağılık yalan neye benziyor? İsmet Paşaya ‘asker kaçağı’ demek ne kadar yalansa, benim hakkımda da ‘işçi haklarının karşısında’ demek o kadar sahtekarlık ve yalandır” yanıtını vermişti.

 

ismet inönü asker kaçağı

 

İsmet İnönü’nün Emir Eri Ayaşlı Nuh’un da Asker Kaçağı Olduğu İddia Edilmişti

İsmet İnönü’nün emir erliğini yürüten Ayaşlı Nuh Yurtsever adlı vatandaşın yıllar sonra asker kaçağı olduğuna dair bir kayıt ortaya çıkmış ve Nuh Yurtsever İsmet İnönü’den kendi lehine mahkemede tanıklık yapmasını talep etmişti.

24 Ekim 1968 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber metni şu şekilde idi:

“Ayaşlı Nuh eski bir asker… Yoksul… İstiklal Madalyası için kanun çıkınca varıp gitmiş Ayaş Askerlik Şubesi’ne… İşlemini yaptırıp madalyasını almak istemiş… Açmışlar küflü defterleri, künyesini bulmuşlar. Bulmuşlar ama, hiç de iyi “şerhler” yok künyede. Nuh’un künyesinde, “Dumlupınar Savaşı’ndan kaçtığı” yazılı imiş… Nuh bunu görünce “kurşun yemiş” gibi olmuş. Aman nasıl olur? İmkânsız… İmkânsız ama defterde böyle bir şerh var… N’itsin Nuh?

Biner otobüse ver elini Ankara… Ankara’da bir şahsı arar. Nerede bulunur bu şahıs? CHP Genel Merkezi’nde… Varır CHP Genel Merkezi’ne. Der ki, ‘Ben Paşamı görecem.’ Derler, ‘Ne yapacaksın Paşa’yı görüp baba? Söyle bir derdin varsa…’ Nuh, kısaca şunları söyler:

‘Ben Dumlupınar Savaşı’ndan kaçmışım… Ben, ben kaçmışım savaştan. Nasıl olur? Ben yıllarca İsmet Paşa’mın yanından ayrılmadım. Savaşta yanındaydım… Lozan’da yanındaydım… Bakıyoruz künyeme. Nuh, Dumlupınar Savaşı’ndan kaçmış… Nasıl olur bu?

Nuh şimdi İlyas Seçkin’in iki avukat arkadaşına gönderildi. Tespit yapılacak ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve Lozan Türk Murahhas Heyeti Reisi İsmet Bey, Nuh için tanıklık yapacak…”

 

ismet inönü asker kaçağı

1 Yorum

 1. İşte artık ülkenin zeka seviyesini ve siyasal islamın ne derece gereksiz yalan ürettiğini görün 🙂 nasılki papağan gibi hala yok camiler ahır yapıldı yok şapka takmayanlar asıldı yok Kuran yasaklandı vs vs bunları diyenlerle inönü ye asker kaçağı diyenler aynı zihniyet 🙂 lozanda gizli madde varmıymış ? Bittimi ? 🙂 bunlar gibiler varken ülkede yunana pkk ya gerek varmı ? Hatası vardır yoktur illaki vardır da inönü dediğin adam stalin roosvelt churchill gibi adamların arasından almış ülkeyi savaşa sokmamış sizi ilkokul mezunu feto babanız kandırdı yav:))) artık ona göre mantık kurun 🙂

Yorumunuzu yazınız...