İsmet İnönü’nün Hitler’in Yunanistan’ı Paylaşma Teklifine “Yunanistan’ı İşgal Etmeye Kalkarsanız, Asker Gönderir Yunan İle Beraber Size Karşı Savaşırız” Dediği İddiası Asılsız

Nazi Almanyası Lideri Adolf Hitler’in 1941 yılında İsmet İnönü’ye “İsmet sen bize dolaylı olarak da olsa yardım edersen 48 saat içinde Yunanistan’ı işgal ederim adaları da size veririm” ve İsmet İnönü’nün de bu teklife “Yunanistan’ı işgal etmeye kalkarsanız, asker gönderir yunan ile beraber size karşı savaşırız” şeklinde cevap verdiği iddiası doğru değildir. Kaynak taramasında böyle bir sözün İsmet İnönü tarafından söylendiğine dair bir ize rastlanılamamaktadır. 2019 yılı Mart ayı öncesinde varlığına dahi rastlanamayan bu iddia bir sosyal medya trolü tarafından uydurulmuştur. 

Yanlış İddia

 

Gün geçmiyor ki İsmet İnönü’nün Harf İnkılâbı hakkında söylemediği sözleri kendisine izafe eden ve İnönü Savaşlarının adının İsmet İnönü’nün soyadından geldiğini iddia eden tarih cahili kitle tarafından sosyal medyada Cumhuriyetin kurucu kadrosu lehinde ya da aleyhinde bir hurafe uydurulmuş olmasın.

Sosyal medyada geçtiğimiz Mart ayında yayılan Hitler’in Yunanistan’ı paylaşma teklifine İsmet İnönü tarafından “Asker gönderir Yunan ile beraber size karşı savaşırız” yanıtının verildiği iddiası bunlardan biri.

Twitter’daki “Komrad Celal” (@Komrad_Celal) adlı bir trol profil tarafından 2019 yılı Mart ayında uydurulan bu iddia metni şu şekilde:

Hitler: “İsmet sen bize dolaylı olarak da olsa yardım edersen 48 saat içinde Yunanistan’ı işgal ederim adaları da size veririm”

İsmet: “Yunanistan’ı işgal etmeye kalkarsanız,  asker gönderir yunan ile beraber size karşı savaşırız”

1941

 

Hitler’in İsmet İnönü’ye Yunanistan’ı paylaşmayı teklif ettiğini ve İnönü’nün bu teklifi reddettiğini UYDURAN sosyal medya paylaşımı

 

II. Dünya Savaşı sürerken Mihver Devletleri kuvvetlerince Yunanistan’ın tamamı 1941 yılı Haziran ayında işgal edilmişti. Bu süreçte Mihver ve Müttefik Devlet grupları Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi saflarında 2. Dünya Savaşı’nda görmek için büyük çaba göstererek baskılar uygulamışlardı. Tüm baskılara rağmen İsmet İnönü başarılı ve kararlı bir denge politikası güderek Türkiye’yi tarafsız tutarak savaşın olumsuz etkilerinden korumuştu.

Bu süreçte Almanya ve İngiltere’nin başını çektiği devletler önemli vaatlerde bulunmuştu. Ancak, yapılan vaatler arasında Yunanistan’ı birlikte bölüşmek yoktu. Ve bu yönde bir vaat Adolf Hitler tarafından İsmet İnönü’ye sunulmamıştı.

İsmet İnönü’nün Meclis konuşmaları, vecizeleri, İsmet İnönü Vakfınca yayınlanan belgeler, Akis Dergisi arşivi ve İnönü hakkında yayınlanan eserler incelendiğinde böyle bir sözün İsmet İnönü tarafından söylendiğine dair bir ize rastlanılamamaktadır.

Herhangi bir kaynakta yer almayan bu vaat ve yanıt söylemi 2019 yılı Mart ayında bir sosyal medya trolü tarafından uydurulmuştur.

 

İsmet İnönü ve Bülent Ecevit

 

hitler yunanistanı paylaşalım ismet inönü

 

Yorumunuzu yazınız...