Babası ve amcası suikasta kurban giden ABD başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. başvurmasına rağmen kendisine Gizli Servis korumasının sağlanmadığını duyurdu. Mevcut kriterlere göre hâlihazırda Gizli Servis’in genel seçimlerden 120 gün içinde öne çıkan başkan adaylarına koruma sağlanması kararlaştırılmış. Başkanlık koltuğunda oturmayan başkan adaylarına Gizli Servis, 5 Kasım 2024 tarihindeki seçimin 120 gün öncesine denk gelen 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren koruma sağlayabilecek. Bazı durumlarda başkan adaylarına daha erken koruma sağlanabileceği belirtilse de Gizli Servis tarafından Robert F. Kennedy Jr. için bu yönde bir değerlendirme (henüz) yapılmamış.

 

 

ABD kamuoyu açısından tartışmalı bir figür olsa da, şüphesiz Amerika’nın en tanınmış ailelerinden birinden gelen etkili bir kişi olan Robert F. Kennedy Jr. ABD başkanlığına aday olduğunu açıkladıktan sonra başvuruda bulunduğu hâlde kendisine Gizli Servis tarafından koruma sağlanmadığını duyurdu.

 

“1968’de babamın öldürülmesinden bu yana, başkan adaylarına Gizli Servis koruması sağlanıyor. Ama ben değil. Başkan adaylarından gelen proforma koruma talepleri için tipik geri dönüş süresi 14 gündür. 88 gün boyunca yanıt alamayınca ve kampanyamız tarafından yapılan birkaç takibin ardından, Biden Yönetimi talebimizi reddetti. Bakan Mayorkas: “Robert F. Kennedy Jr. için Gizli Servis korumasının şu anda garanti edilmediğini belirledim.” Kampanyamızın talebi, dünyanın önde gelen koruma firmasından, olağan ölüm tehditlerinin yanı sıra benzersiz ve iyi kurulmuş güvenlik ve emniyet risklerini detaylandıran 67 sayfalık bir raporu içeriyordu.”

 

 

Amcası ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1963 yılında bir suikastla öldürülen Robert F. Kennedy Jr.’ın babası ABD’li Senatör Robert F. Kennedy’nin 1968 yılında başkanlık adaylık kampanyası sırasında öldürülmüş olmasıyla birlikte kendisine başkan adayı olmasına rağmen Gizli Servis korumasının verilmediği iddiası büyük ilgi çekti.

 

Robert F. Kennedy Jr. Kimdir?

Robert F. Kennedy Jr., (d. 17 Ocak 1954), ABD’li Senatör Robert F. Kennedy’nin oğlu ve Başkan John F. Kennedy’nin yeğeni olan ABD’li çevre avukatı, yazar ve politikacıdır.

1999 yılında kâr amacı gütmeyen çevre grubu Waterkeeper Alliance’ın kurulmasına yardım etti ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Kennedy, aşı karşıtı propaganda ve komplo teorilerini teşvik etmesiyle tanınmaktadır. 1998 yılında, Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir makale, aşıların otizmle bağlantılı olduğunu iddia etti. Makale, daha sonra sahte olduğu ortaya çıktı, ancak Kennedy ve diğerleri, bu iddiaları yaymaya devam etti.

2020 yılında Demokrat Parti’nin başkan adaylığı için yeterli desteği kazanamayan Kennedy Jr. 2024 yılında yeniden aday olduğunu açıkladı.

 

Robert F. Kennedy’nin bu aktarım Türkçe paylaşımlara da yansıdı:

 

“R.F.Keneddy Jr. Biden yönetiminin Gizli Servis koruması talebini 88 gün sonra, reddettiğini ve “Babamın 1968’de öldürülmesinden bu yana, başkan adaylarına Gizli Servis koruması sağlanıyor ama bana verilmedi “ Vergi kaçakçısı, uyuşturucu bağımlısı Hunter Biden,6 araçlık konvoyu ile”

 

 

“Sizi halkınız -seçmenleriniz korusun isteniyor olabilir mi sayın Kennedy? Ha bir delilik yapıp size zarar verdirirlerse bu sefer ayaklarına değil kendi şakaklarına sıkmış olurlar artık.

“1968’de babamın öldürülmesinden bu yana, başkan adaylarına Gizli Servis koruması sağlanıyor. Ama ben değil. Başkan adaylarından gelen proforma koruma talepleri için tipik geri dönüş süresi 14 gündür. 88 gün boyunca yanıt alamayınca ve kampanyamız tarafından yapılan birkaç takibin ardından, Biden Yönetimi talebimizi reddetti.

Bakan Mayorkas: “Robert F. Kennedy Jr. için Gizli Servis korumasının şu anda garanti edilmediğini belirledim.” Kampanyamızın talebi, dünyanın önde gelen koruma firmasından, olağan ölüm tehditlerinin yanı sıra benzersiz ve iyi kurulmuş güvenlik ve emniyet risklerini detaylandıran 67 sayfalık bir raporu içeriyordu.””

 

 

Birleşik Devletler Gizli Servisi (United States Secret Service – USSS) ya da kısaca “Gizli Servis” olarak bilinen teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Federal kolluk kuvvetlerinin bir parçası olan ABD Kamu Güvenlik Teşkilatının bir bölümünü oluşturmaktadır.

Gizli Servis, ABD’deki en yüksek profilli kişilerin güvenliğinden sorumlu olan federal bir ajanstır. Başkan, başkan yardımcısı, eski başkanlar ve eski başkan yardımcıları ile eşleri (eski first lady’ler ve eski first gentleman’lar), başkan adayları ve başkan yardımcısı adayları ve birinci dereceden akrabaları dahil olmak üzere, belirli bir statüye sahip kişilere koruma sağlar.

Gizli Servis, başkan adayları ve başkan yardımcısı adayları için koruma sağlamaya başladığında, adayların ve ailelerinin seyahatlerini, etkinliklerini ve konutlarını denetler. Ayrıca adaylara ve ailelerine yönelik potansiyel tehditleri araştırır ve değerlendirir.

Gizli Servis tarafından sağlanan koruma, başkan adayları ve başkan yardımcısı adayları için önemli bir güvenlik önlemidir. Bu koruma, adayların ve ailelerinin güvenliğini sağlamaya ve seçim sürecini adil ve güvenli bir şekilde yürütmeye yardımcı olur.

ABD’de başkan adaylarına gizli servis koruması, genellikle ana siyasi partilerden birinin başkan adaylığı için aday gösterildikten sonra sunulmaktadır (Robert F. Kennedy Jr.’ın babasının başkanlık adaylığı sürecinde öldürülmesinin ardından 1968 yılında çıkarılan yasayla Gizli Servis koruması başkanların yanı sıra başkan adaylarına da genişletildi).

Gizli Servis korumasının kriterleri, İç Güvenlik Bakanının Meclis Başkanı (House Speaker), Meclis azınlık lideri (House Minority Whip), Senato çoğunluk ve azınlık lideri ve komite tarafından seçilen bir ek üye dahil olmak üzere hükümetin üst düzey üyelerinden oluşan danışma komitesiyle istişaresi ile belirlenmektedir.

Hâlihazırda Meclis Başkanı (House Speaker), Meclis Azınlık Temsilcisi (House Minority Whip) ve Senato liderlerinin (Senate leaders)  katılımıyla belirlenen kıstaslar çerçevesinde Gizli Servis’in genel seçimlerden 120 gün içinde öne çıkan adaylara koruma sağlanması kararlaştırılmış.

Gizli Servis, ilan edilen her başkan adayının neden bir Gizli Servis detayı alamadığını ve bu kararın nasıl verildiğini açıklayan ve kararın söz konusu adaya yönelik belirli bir tehdit değerlendirmesi tarafından yönlendirilebileceğini de belirten bir dizi etken paylaşmış.

Gizli Servis’in internet sitesinde başkan adaylarına koruma tahsis kriterleri şöyle aktarılmış:

Which candidates for President does the Secret Service protect?

In regard to presidential campaign, the Secret Service is authorized by law (18 United States Code § 3056) to protect:

  • Major presidential and vice presidential candidates and their spouses within 120 days of a general presidential election. As defined in statute, the term “major presidential and vice presidential candidates” means those individuals identified as such by the Secretary of Homeland Security after consultation with an advisory committee.

Gizli Servis hangi Başkan adaylarını koruyor?

Başkanlık kampanyasıyla ilgili olarak, Gizli Servis kanunen (18 Amerika Birleşik Devletleri Kanunu § 3056) aşağıdakileri korumaya yetkilidir:

  • Büyük başkan ve başkan yardımcısı adayları ve eşleri, genel cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 120 gün içinde. Tüzükte tanımlandığı gibi, “önemli başkan ve başkan yardımcısı adayları” terimi, bir danışma komitesine danıştıktan sonra İç Güvenlik Bakanı tarafından bu şekilde tanımlanan kişiler anlamına gelir.

 

Yani mevcut durumda Gizli Servis, genel seçimlerden 120 gün öncesine kadar görevde olmayan Başkan adaylarına koruma sağlayamaz.

ABD’de bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Başkanlık koltuğunda oturmayan başkan adaylarına Gizli Servis, 5 Kasım 2024 tarihindeki seçimin 120 gün öncesine denk gelen 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren koruma sağlayabilecek.

Robert F. Kennedy Jr.’ın aday olduğu 2024 seçimlerine 460 günden fazla kaldığı için Gizli Servis koruması şu aşamada sunulmamış.

Ancak Gizli Servis, belirli bir aday için potansiyel bir tehdit olduğunu belirlerse, aday gösterilmeden önce de koruma sağlayabilir.

Örneğin, Eski ABD Başkanı Barack Obama’ya ülkenin ilk siyah başkan adayı olması nedeniyle belirlenen takvimden önce 2007 yılı Mayıs ayında Gizli Servis koruması sağlanmış.

Ancak Robert F. Kennedy Jr. için henüz bu yönde bir karar alınmış değil.

Yorumunuzu yazınız...