Orta Çağ’da Bologna’daki çok sayıda yüksek kuleli şehir silüetini aktaran gravür 12. yüzyıldan kalma değil, 2012 yılında bir İtalyan sanatçı tarafından oluşturulmuş

 

İtalya’nın kuzeyinde Orta Çağ’da zengin bir ticaret şehri olan ve ve Avrupa’nın en önemli üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Bologna, 12. ve 13. yüzyılda bir dizi yüksek kuleye sahipti.

 

bologna-kuleler

 

Bu tarihî şehrin gotik mimarisinin önemli örneklerini oluşturan bu kuleler zengin aileler tarafından inşa edilmiş ve başlangıçta savunma amaçlı olarak kullanılmıştır.

Zaman içinde güçlü ailelerin birbiriyle yarışı sonucu bu kulelerin yüksekliğinin giderek arttığı ve en yükseklerinin yaklaşık 100 metreye ulaştığı biliniyor.

12. ve 13. yüzyıllar arasında Bologna’da, hem bir güç sembolü hem de Guelphler ile Ghibellinler arasındaki kanlı savaşlar sırasında savunma amaçlı olarak varsıl aileler tarafından inşa edilen 180 kadar kulenin olduğu tahmin ediliyor (Araştırmacılar “Orta Çağ’ın Manhattan’ı” olarak nitelenen Bologna’da 12. yüzyılda kaç adet kule bulunduğu konusunda hemfikir değil. Bologna’daki kulelerin sayısının 80-200 arasında olduğu düşünülüyor).

“Dünyanın ilk gökdelenlere sahip şehri” olarak nitelenen Bologna geçmişte sahip olduğu kuleler nedeniyle ‘La Turrita’ olarak da adlandırılmıştır.

Bologna’nın zengin tarihini yansıtan Orta Çağ’dan kalma binaların birçoğu zamanla yıkılmış, yeniden inşa edilmiş veya restore edilmiştir.

Ancak Orta Çağ’da inşa edilip günümüze ulaşan 24 yüksek kule mevcut.

Bologna’da günümüze ulaşan önemli ve tanınmış yüksek yapılar arasında Torre Garisenda, Torre dei Prendiparte ve Torre degli Asinelli bulunmaktadır.

 

bologna-kule

 

Asinelli ve Garisenda adlı “Le Due Torri”, yani “İki Kule”, 12. yüzyılda inşa edilmiş ve şehir siluetini belirgin bir şekilde şekillendirmiştir.

İnşa edildikten bir süre sonra gözetleme kulesi olarak kullanılan Bologna’nın sembolü olan İkiz Kuleler, günümüzde bir turistik cazibe merkezidir (Bologna’da “eğik kule”nin bulunduğu meydan, 12. yüzyıldan kalma yapının gereğinden fazla eğilmesi nedeniyle 2023 yılı Kasım ayı sonunda güvenlik sebebiyle kapatılmış ve Garisende Kulesi de tadilata alınmıştı.).

Dante Alighieri’nin 14. yüzyılın başında yazdığı başyapıtı İlahi Komedya’da da Bologna’daki ünlü eğri kule Garisenda’dan ve adı geçen kulenin eğikliğinden söz edilmişti:

“Bir bulut geçerken, eğik olduğu yönden Garisenda’ya bakan biri, nasıl ters yöne eğilmiş görürse kuleyi, öne eğilmesini beklerken, Antheus da öyle göründü gözüme, başka bir yola sapmak geçti içimden.”

Goethe de 18 Ekim 1786 tarihinde Bologna‘yı ziyaret ettiğinde Le Due Torri hakkında not defterine “Eğri kule, iğrenç bir manzara.” ve “İyi, birleştirici harç ve demir çengellerle çılgın şeyler yapılabiliyormuş.” satırlarını yazmıştı.

 

bologna-kuleleri

 

13. yüzyıldan sonra kulelerin büyük kısmı yıkılmıştır.

Bologna’daki kulelerin günümüze tam olarak nasıl göründükleri konusunda kesin bilgilere sahip olmak güç.

Ancak ilgili dönemden kalan bazı çizimler ve anlatılar mevcut.

Bu çizimlerden biri, modern bir çalışma olmasına rağmen tarihî bir eser sanılıyor.

 

bologna-kuleleri

 

Orta Çağ’da Bologna’daki Manhattan’a benzeyen şehir silüetini aktaran bu gravür 12. yüzyıldan kalma değil.

12.-13. yüzyılda Bologna’da bulunan yüksek kuleleri resmeden gravür Toni Pecoraro adlı İtalyan sanatçı tarafından 2012 yılında hazırlanmış.

Bologna medievale” adlı gravür Orta Çağ Bolognasının görünümüne dair sanatçının izlenimini yansıtıyor.

 

 

Yorumunuzu yazınız...