Türklerin Tarihte Kurduğu Devlet Sayısının 16 Olduğu İddiası Doğru Değil

Türklerin tarihte kurduğu devlet sayısı 16 değildir. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız üzerinden ortaya konan bu iddia doğruyu yansıtmamaktadır. Forsta yer almadığı hâlde Türkler tarafından kurulmuş olan Kıbrıs Kuzey Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Sakalar, Asya Avar Devleti, Karluk Devleti, Kansu Uygur Krallığı, Peçenek Hanlığı, Tolunoğulları, Memlük Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Kırım Hanlığı, Kırım Halk Cumhuriyeti, Kazan Hanlığı, Safevi Devleti, Bakü Hanlığı, Çağatay Hanlığı, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, Kıbrıs Federe Türk Devleti, Hatay Cumhuriyeti gibi birçok Türk devleti düşünüldüğünde, bahse konu sayının 16 olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı armasında yer alan 16 yıldız, yukarıda adı zikredilen devletleri simgeliyor olabilir; ancak, arma üzerindeki yıldız sayısı üzerinden Türklerin tarihte kurduğu devlet sayısının 16 ile sınırlı olduğunu öne sürmek doğru değil.

 

Türkler tarihte 16 devlet mi kurdu? Tarihte kurulan Türk devletlerinin sayısı sadece 16 mı? Tabii ki hayır. Peki neden bazı köşe yazarları ya da diğer şahıslar bu yanlış iddiayı sürekli dile getiriyor?

İddia şu: “Türkler tarihte 16 devlet kurmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar da bunu simgelemektedir.” Ancak, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız üzerinden tarih boyunca Türkler tarafından sadece 16 devletin kurulduğu iddiası doğruyu yansıtmamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldız sayısına ve neden bu şekilde belirlendiğine girmeden bazı gerçekleri aktaralım öncelikle.

Milletimizin en temel özelliklerinden birinin “devlet kurma” olduğu vurgulanarak, devletsiz dönem geçirmediğimizin altı çizilir. Teşkilatçılık ve devletçilik ruhuyla -her ne kadar devletlerimiz çeşitli nedenlerden ötürü yıkılsa da- bir yolunu bulup, örgütlenip yeni bir devlet şemsiyesi altında bir araya geldiğimiz dile getirilir. Tarihimiz incelendiğinde bu hususun doğru olduğu görülür. Ancak, doğruluğu üzerinde şüphe bulutları yoğunlaşan iddia, devlet kurma istidadımız değil, tarihte sadece 16 devlet kurduğumuz.

 

 

Ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunan simge “Cumhurbaşkanlığı Arması” olarak nitelenmekte olup, Türk Bayrağı üzerine “Cumhurbaşkanlığı Arması” yer alması durumunda “Cumhurbaşkanlığı Forsu” oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı, forsun pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırdığını, yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini belirtmektedir.

 

cumhurbaşkanlığı arması anlamı

 

Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan güneşin sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devletini simgelediği ifade edilmektedir.

Bu devletlerin listesi şu şekilde:

1. Büyük Hun İmparatorluğu: MÖ 220- MS 216
2. Batı Hun İmparatorluğu: MÖ 48-MS 216
3. Avrupa Hun İmparatorluğu: 375-469
4. Ak Hun İmparatorluğu: 420-552
5. Göktürk Kağanlığı: 552-745
6. Avar Kağanlığı: 565-835
7. Hazar Kağanlığı: 651-983
8. Uygur Kağanlığı: 745-1368
9. Karahanlı Devleti: 840-1212
10. Gazne Devleti: 962-1183
11. Büyük Selçuklu Devleti: 1040-1157
12. Harezmşahlar Devleti: 1097-1231
13. Altın Ordu Devleti: 1236-1502
14. Timur İmparatorluğu: 1368-1501
15. Babür İmparatorluğu: 1526-1858
16. Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1922

 

Türklerin Tarihte Kurduğu 16 Devlet
Cumhurbaşkanlığı armasının anlamını açıklayan görsel

 

Osmanlı Devleti döneminde sancaklarda 16 şualı (ışınlı) bir yıldız ve güneş rumuzunun kullanıldığı bilinmektedir.

Günümüzdeki şekliyle Cumhurbaşkanlığı Forsu ilk kez Atatürk’ün 1922’de İzmir’e girerken otomobiline çekilerek kullanılmıştır. 1922 tarihli bir fotoğrafta, İzmir’e giderken Atatürk’ün otomobiline bugünkü Cumhurbaşkanlığı Forsu’na benzer bir flamanın takıldığı görülmektedir. Bahse konu fotoğraftaki flama günümüzde günümüzde Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde sergilenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu resmî anlamda düzenleyen ilk belge 22 Ekim 1925’te çıkarılan Sancak Talimatnamesi’dir Daha sonra 29 Mayıs 1936’da 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu,14 Eylül 1937’de de 2/7175 sayılı kararname ile Türk Bayrağı Nizamnamesi kabul edilmiştir. Bu nizamnamenin 36. maddesinin gönderme yaptığı nizamname ek’inde Cumhurbaşkanlığı Forsunun ölçü, şekil, rengi tanımlanmıştır. Nizamname Eki’nde, Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki güneş ışınlarının yine 10’ar tane (10’u oval, 10’u sivri) olduğu belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı forsu hakkındaki güncel düzenleme 25.01.1985 tarih ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü’dür.

Bu yasal düzenlemelerde forsun şekil ve ölçüleri, kullanım yerleri belirtilmiş, ancak simgelerin ne anlama geldiğine dair açıklamalar yapılmamıştır.

Forstaki 16 yıldızın manası ve hangi devletleri temsil ettiğine dair elimizde somut bir bilgi, belge ya da vesika bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde tarihçesinin aktarıldığı bölümde forstaki güneşin Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldızın ise bağımsız Türk Devletlerini temsil ettiği görüşünü ilk kez, 1969 yılında, Harita Yüzbaşı Akib Özbek’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Taşıdığı Anlam isimli kitabında ortaya koyduğu, bu görüşün izleyen yıllarda kabul gördüğü aktarılmıştır. Ayrıca, forstaki 16 yıldızdan 9’unun eski (Orta Asya) Türklerin sancaklarında kullandığı 9 tuğu, 7 yıldız ise Anadolu Türklerinin sancaklarında kullandıkları 7 tuğu temsil ettiği görüşüne yer verilmiştir.

Atatürk’ün talebiyle Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu tasarladığı aktarılan Deniz Matbaası Başressamı Hüsnü Tengüz’ün torunu Çiğdem Öztürkçine Erduran, AA muhabirine yaptığı açıklamada forsun hikâyesini şöyle anlatmış:

“Ahmet dedem bir gün ‘Cumhurbaşkanlığı Forsu ile ilgili Hüsnü Dede’nin hikayesini biliyor musun?’ diye sordu. Ben de ‘Anlatmamıştın’ dedim. Birlikte kitapların arasından Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu bulduk. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Ankara, Atatürk’ün resmi davetlisi bir devlet başkanını ağırlamaya hazırlanıyor. Resmi törenler için her şey hazır, ancak bir ayrıntı son anda fark ediliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı Forsu… Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Forsu yapılmasını emrediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da işi üzerine alıyor ve forsun dikilmesi için İstanbul’daki dikimevini görevlendiriyor. Dikimevi, ellerinde bir çalışma olmadan dikemeyeceğini söylüyor. Konu, Deniz Matbaası’na aktarılıyor. Deniz Matbaası’nın Başressamı da Hüsnü Tengüz. Dedem konu üzerinde çalışmaya başlıyor. Gece boyunca süren uğraştan sonra ortasında güneş ve bu güneşin etrafında da 16 yıldız bulunan forsu tasarlayıp dikimevine gönderiyor. Güneş, Türkiye Cumhuriyeti’ni, yıldızlar ise tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil ediyor. İlk çalışma onaylanıyor ve dikimevine gönderiliyor. Günümüzde de kullanılan Cumhurbaşkanlığı Forsu ortaya çıkıyor. Atatürk, forsu çok beğeniyor ve emriyle forsu dikenlere para ödülü veriliyor. Ancak forsu tasarlayan Hüsnü Tengüz unutuluyor. Yıllar geçse de dedem, bir türlü ‘Forsu ben tasarladım’ diyemiyor. O zamanın insanları günümüz insanlarından çok farklı. Hüsnü dedem çok naif, hassas duyguları olan, karşısındakine duygularını ve problemlerini aktarmayan, ney üfleyen, keman çalan, birden çok dil bilen, günümüzdeki sanatçı anlayışından çok daha farklı gerçek bir sanatçı. Kimseye bir şey söylemiyor. Sadece çocuklarına söylüyor, bir de Kazım Karabekir’e…”

Peki tarihte kurduğumuz devletler bu 16 devlet ile mi sınırlı? Hayır. Türkler sadece 16 devlet kurmadı. Kurduğumuz devletlerin sayısı daha fazla.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan‘a 16 devletlik listede  yer verilmemiş (Geçmişte KKTC’ye 16 devlet arasında yer açmak adına Batı Hun Devletini listeden çıkarmanın da tasarlandığı öne sürülmüştü).

Tarihte bazı devletlerimiz 2’ye ya da daha fazla parçaya ayrılarak farklı devletler oluşturulmuştur. Örneğin, Büyük Hun İmparatorluğu 2’ye ayrılıp Batı ve Doğu Hun Devletleri kurulmuştur. Batı Hun Devleti listede var ama Doğu Hun Devleti yok 16 Türk devleti listesinde. Bir diğer örnek de Göktürk Devletinin 2’ye bölünerek Batı ve Doğu Göktürk Devletlerinin kurulmasıdır. Bölünmelerden sonra oluşan devletler, 16’lık listede yer almıyor.

Bölünmeyle oluşan devletleri listeye ekleyip Anadolu Beyliklerini de yok sayıp mevcut özerk Türk Cumhuriyetlerini göz ardı etsek de tarihte bölünmeyle oluşan devletler dışında kurulan birçok Türk devleti bu listede yer almıyor.

Listeye girmeyi başaramayan bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir: Sakalar, Asya Avar Devleti, Karluk Devleti, Kansu Uygur Krallığı, Peçenek Hanlığı, Tolunoğulları, (resmi adı Ed-Devletü’t Türkiye olan) Memlük Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Kırım Hanlığı, Kırım Halk Cumhuriyeti, Kazan Hanlığı, Safevi Devleti, Bakü Hanlığı, Çağatay Hanlığı, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, Kıbrıs Federe Türk Devleti, Hatay Cumhuriyeti.

İrili ufaklı devlet oluşumlarının da eklenmesiyle listedeki Türk devleti sayısı 50’ye ulaşmaktadır.

Tespit için bir kıstas kullanılmış mıdır diye sorgulayacak olursak; sahip olunan topraklar ya da hükmedilen halk üzerinden de gitsek, bu liste yine de 16 devlet ile kısıtlanamayacak ölçüde geniş.

Cumhurbaşkanlığı armasında yer alan 16 yıldız, yukarıda adı zikredilen devletleri simgeliyor olabilir; ancak, arma üzerindeki yıldız sayısı üzerinden Türklerin tarihte kurduğu devlet sayısının 16 ile sınırlı olduğunu öne sürmek doğru değil.

Türkçülüğün önde gelen isimlerinden Nihal Atsız, 1969 yılında Ötüken dergisinde yayımlanan “16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar” adlı makalesinde bu durumu “16 Türk devleti efsanesi” olarak nitelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Erer’in Ocak 1969’da kendi sütununda yazdığı “Türklüğün 16 Avizesi” başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir. Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir. 16 büyük devlet… Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakkam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır.”

Murat Belge de Radikal Gazetesinde yayınlanan “Gelelim 16 Türk devletine” başlıklı ve 26 Kasım 2005 tarihli yazısında yazısında Prof. Dr. Coşkun Üçok’un “16 Türk devletinin efsane olduğu”na yönelik tespitlerini şu şekilde aktarmıştı:

“Coşkun Üçok bu ’16 devlet’in hiçbir temeli olmadığını söylüyor. Şöyle bir alıntı vereyim: “Cumhurbaşkanlığı forsunun üst sol köşesinde bulunan güneşi çevreleyen 16 yıldızı her kimse, birisi a priori olarak bu yıldızların 16 Türk devletini simgelediğini kabul etmiş ve sonra da tutmuş her yıldıza bir devleti münasip görmüş. Ancak Türk tarihi hakkında, herhalde yeterli bilgisi olmadığı için, küçükleri bırakıp büyük bütün Türk devletlerini saysa bile 16 sayısını çok aşacağı için hiçbir ölçüte uymayarak keyfi bir biçimde 16 devletin adını sıralamıştır. Bunların içinde Türk oldukları kuşkulu olanlar bulunduğu gibi, devlet kurucularının Türk olmadıkları kesin olanlar da vardır. Buna karşılık kurucusu da, halkı da öz be öz Türk olanlar bu 16 içinde yer almamışlardır. İşin daha hoş yanı bu devletler içinden birini çıkarıp yerine başkası da konulabilmiştir. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulunca, bu küçük devlete 16’lar içinde yer verilebilmesi için o zamana kadar kitaplarda, broşürlerde, posterlerde yer alan Panu’nun kurmuş olduğu Batı Hun İmparatorluğu (48-216) listeden çıkarılmış ki, 16 sayısı bozulmasın.”

Efsaneyi icat etmiş kişiye Coşkun Üçok ‘her kimse’ ve ‘birisi’nden daha fazla yaklaşamıyor. 12 Eylül Vaka-i Hayriye’sinin ışığı altında yaşadığımız 80’lerde, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 1984-85 ders yılı açılış töreninde bu 16 devleti tanıtan bir kitapçık dağıtmış. Bu bilim kurumunun sunduğu bu faydalı eserde, Üçok’un anlattığına göre, Attila’nın Hunları İ.S. değil de İ.Ö. 5. yüzyılın Türk devleti olarak tanıtılınca, ortaya 1000 yıllık bir fark çıkmış. Uygurların ‘matbaa tekniği’ni ‘keşfettikleri’ de söylenmiş. Karahanlılar devletinde halk tamamen Türk ve kısmen İranlıdır denmiş. Bu da ancak Türklere özgü bir marifet olsa gerek. Ayrıca, Altınordu devleti içinde yer alan bir Cuci ulusu varmış.”

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Atatürk’ün 1922 yılında İzmir’e giderken üzerinde 20 yıldız olan Cumhurbaşkanlığı forsunu kullandığını, 1959 yılından sonra fors sayısının 16’ya düşürüldüğünü, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e özel rapor göndererek forstaki yıldız sayısının 20’ye çıkması gerektiğini söylemiş ve Şah İsmail’in başında olduğu Safevi, Memluk, Karakoyunlular ile Uzun Hasan’ın başında olduğu Akkoyunlular devletlerinin de forsta olması gerektiği savunmuştu.

 

Türklerin Tarihte Sadece 16 Devlet Kurduğu Zannına Kapılan Köşe Yazarları

Tüm bunları aktardıktan sonra gelelim hangi köşe yazarlarının Türklerin kurduğu devlet sayısını 16 ile sınırlamakla hataya düştüklerini aktarmaya:

Mehmet Akarca, Takvim Gazetesi’nde 26 Haziran 2016 günü yaynlanan “17’nci Devlet” başlıklı yazısında tarihteki Türk devletleri ve Cumhurbaşkanlığı forsu hakkındaki cehaletini gözler önüne sermiş:

"Cumhurbaşkanlığı Forsunda, tarihte kurulmuş 16 Türk Devletinin bayrakları ve tam ortada da on yedinci Türk Devleti olan Cumhuriyetimizin şanlı, ay yıldızlı bayrağı yer alır.."

Akarca’nın yanlışları şu şekilde özetlenebilir:

 1. Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk bayrağı ve cumhurbaşkanlığı armasının birleşiminden oluşur.
 2. Cumhurbaşkanlığı forsunda tarihte kurulmuş devletlerin bayrakları bulunmaz. Tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu temsil eden 16 yıldız forsun sol üst köşesinde yer alır.
 3. Cumhurbaşkanlığı forsundaki ay yıldızlı bayrak, tarihteki Türk devletlerini simgeleyen yıldızların (ya da Mehmet Akarca’nın yanlış deyimiyle bayrakların) ortasında bulunmaz. 16 yıldız ve güneş bayrağın sok üst köşesinde yer alır.
 4. Forsun köşesinde 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyetini temsil eden ay yıldızlı bayrak değil, büyük sarı güneş yer alır.

Bekir Hazar, Takvim Gazetesinde 10 Mart 2017 günü yayınlanan “16’nın sırrı” başlıklı yazısında

"Biz Türkler gururluyduk... Tarihte 16 DEVLET kurmuş şanlı bir Millettik."

...

"16 Devlet kuran Türkler olarak o 7 yıllık kısacık dönemde tam 16 HÜKÜMET kurmayı başardık."

...

"16 Devlet kuran Türkleri dışarıdan yönetmeye kalkanların en büyük kozunu elinden alacaktır.
Ne dersiniz? Yedi yılda 16 Hükümet mi?.. 16 Devlet mi?"

Rahmi Turan‘ın Sözcü Gazetesinde yayınlanan 18 Ocak 2015 tarihli “Tarihte ders almıyorlar!” başlıklı yazısından:

"Açıklamaya göre bunlar tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil ediyorlardı.
16 devleti kurmuş ve batırmışız!
Evet, kurmak başarı ama… Ya batırmak?!
Türkiye Cumhuriyeti 17'nci büyük Türk Devleti."

...

"Dünya tarihinde bir rekordur. 16 devlet kurmayı başarmışız."

Rahmi Turan, tarihten çok ders almış belli ki, kurduğumuz devlet sayısını 16 ile sınırlayıp başkalarının tarih bilgisine dil uzatıyor.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet Gazetesindeki 6 Ağustos 2017 tarihli “Ayhan Bey’e ikinci yazı: Yeni devlet kurmak için ne aldın da çıktın oraya” başlıklı yazısından:

"Atatürk’ün kurduğu 17’nci Türk devletini yerden yere vurup sallıyordun..."

Yine Ertuğrul Özkök’ün “‘Evet’ çıkarsa 17’nci Türk devleti yıkılacak” başlıklı 12 Nisan 2017 tarihli yazısından:

"“Evet çıkarsa 17’nci Türk devletini yıkacağız...” Demek ki mesele neymiş? “17’nci Türk devletini de yıkmaya çalışan evetçilerle”, “17’nci Türk devletini yıktırmamaya çalışan hayırcılar” arasındaki mücadeleymiş..."

Ergün Diler’in Takvim Gazetesinde 21 Mayıs 2016 günü yayınlanan “Yeni-Eski Savaşı” başlıklı yazısından:

"16 DEVLET KURAN TÜRKLER'i en iyi yabancılar bilir...."

Sedat Ergin‘in Hürriyet Gazetesinde 22 Ağustos 1999 günü yayınlanan “Ölülerimize sahip çıkacaksak” başlıklı yazısından:

"Ulus olarak en çok övündüğümüz hasletlerimizden biri, insanlık tarihi boyunca 16 devlet kurmuş olmaktır. Büyük çilelerden geçerek kurduğumuz, yoktan var ettiğimiz 16. devletimiz 21. yüzyıla adım atmamıza dört ay gibi kısa bir süre kalmışken, kendi varoluş süresinin en büyük felaketini yaşıyor. Bu felaket, aynı zamanda 16. Türk devletine musallat olmuş virüsleri iyice teşhir etmesi bakımından aslında hayırlı bir başlangıcın nüvesini de içinde taşıyor."Ulus olarak en çok övündüğümüz hasletlerimizden biri, insanlık tarihi boyunca 16 devlet kurmuş olmaktır. Büyük çilelerden geçerek kurduğumuz, yoktan var ettiğimiz 16. devletimiz 21. yüzyıla adım atmamıza dört ay gibi kısa bir süre kalmışken, kendi varoluş süresinin en büyük felaketini yaşıyor. Bu felaket, aynı zamanda 16. Türk devletine musallat olmuş virüsleri iyice teşhir etmesi bakımından aslında hayırlı bir başlangıcın nüvesini de içinde taşıyor."

Mustafa Balbay‘ın Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan “16 Türk devleti” başlıklı 15 Ocak 2015 tarihli yazısından:

"Tarihte kurduğunuz 16 devlet varsa, onların hiçbiri bugün yaşamıyorsa, bunun Türkçesi şudur: Demek ki, 16 devlet batırdınız!"

Bekir Ağırdır‘ın T24’te 29 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan “Herkesin tarihi kendine göre” başlıklı yazısından:

"Orta Asya’dan Göktürklerden başlayıp bugüne gelen, 16 devlet kuran ama 15 devlet batırmayan (onları dış mihraklar ve dış dinamikler sona erdirdi çünkü) zaferler ve kahramanlıklar tarihi."

Fadime Özkan‘ın Star Gazetesinde yayınlanan 16 Eylül 2013 tarihli “Muhsin Kızılkaya: Türkçe edebiyat bayrağını Kürt yazarlar yükseltti” başlıklı yazısından:

" Devlet kurmak bir işe yaramaz çünkü. Türkler 16 devlet kurmuş 15’ini yıkmış. Bu sürede onları var kılan şey Türkçe olmuş."

Kafalar bir hayli karışmış. 15 devlet yıkıldı, toplam 16 devlet kuruldu demiş. Forstaki 16 devlet yıkılmıştı hani. 17. bizdik?

Hasan Pulur’un Milliyet Gazetesinde 1 Şubat 2015 günü yayınlanan “Olaylar ve insanlar” başlıklı yazısından:

"Hele Çankaya Köşkü’nün sökülen forsu yok mu? Tarihteki 16 Türk devletini temsil ediyordu. Yani 16 devlet kurmuş, batırmışız. Ortadaki şekil de 17. Türk devletini belirtiyordu. Bakalım 17. devletin hali ne olacak, göreceğiz."

Harun Halil’in Millet Gazetesinde 17 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan “Devlet ve Ülke arasındaki fark” başlıklı yazısından:

"Örneğin Türkler tarihte 16 devlet kuran millet olarak diğer milletlere nazaran devlet tecrübesine sahip bir millettir."

M. Necati Özfatura‘nın Türkiye Gazetesinde 4 Mart 2003 günü yayınlanan “Tezkere ile ilgili durum muhakemesi” başlıklı yazısından:

"Türkler, 16 devlet kurmuş, onurlu şerefli bir millettir. ABD işgaline hayır diyen milletvekilleri en hayırlı hizmeti yapmışlardır."

Deniz Kavukçuoğlu‘nun Cumhuriyet Gazetesinde 4 Mart 2012 tarihinde yayınlanan “‘Özgürlükçü Türkiye’ ya da Bir Yandaş Yazar Denemesi” başlıklı yazısından:

"Ne var ki Türkiye’nin, dünyanın 17. büyük ekonomisi olmasını içine sindiremeyen, hele 2023 yılında ilk 10’a girmesinden büyük korku duyan Batı, Türkiye’deki işbirlikçileriyle el ele tarihte 16 devlet kurmuş ecdadımızın şanlı mirası üzerine bina ettiğimiz Türkiye’nin uluslararası alanda binbir türlü çabayla kazandığı saygınlığı yıpratmak için elinden geleni ardına koymuyor."

Ragıp Zarakolu’nun Evrensel’de 11 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan “44 gazeteci mahkeme önünde” başlıklı yazısından:

"Yüzyıllardır 16 devlet kurmuş olmak, Avrupa Birliği’ne Almanya’dan sonra ikinci en güçlü devlet olarak girmek, Ortadoğu coğrafyasında ‘Yeni Osmanlıcı’ bir hegemonya kurmak iddiasındaki tüm Türk siyasetçileri bu manzaradan utansın."

Bayram Coşkun’un Yeni Mesaj’da 21 Ocak 2015 günü yayınlanan “16 Türk devleti çöktü sıra 17’nci de mi?” başlıklı yazısından:

"Tarihte kurulmuş 16 Türk devleti son günlerde çok moda, özellikle de bu devletlerin askerleri."

...

""Türkiye bölünmez, Türkiye'yi bölemezler" diyenlere en güzel örnek tarihteki 16 Türk devleti değil mi? Doğrudur bu millet 16 devlet kurmuştur ama bu devletler ne yazık ki yaşatılamamıştır. Zaten devlet sayısının bu kadar çok olması da durumu tek başına ortaya koyuyor."

...

"Asıl hastalıklı zihniyet yıkılan 16 devlet örneği ortada iken 17. devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edecek adımları görmeyenler değil mi?"

Bülent Erandaç’ın, Takvim Gazetesi’nde 4 Haziran 2016 günü yayınlanan “Kirli Kardeşlik” başlıklı yazısından:

"Türkler tarihte 16 Devlet kurdu. Bunların hiçbiri dıştan yıkılmadı. Hep içeriden yıkıldı."

16 devlet kurulması hususuna yukarıda değinmiştik.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızı simgeleyen 16 Türk devletinin yıkılma sebeplerine bakıldığında Bülent Erandaç’ın iddia ettiği gibi bu devletlerin tamamının iç sebeplerden yıkıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Hiçbirinin dışardan yıkılmadığı iddiası da saçmadır. En basit ve son örneği Osmanlı Devleti. Somut bir başka örnek olarak ise Gazne Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’ne yenilmesinin ardından Gurluların giderek güçlenen etkisinin devleti zayıflatması ve Gurlular tarafından son hükümdarının esir alınması ile birlikte tarihe karışması sunulabilir.

 

türklerin tarihte 16 devlet kurduğu iddiası

 

2 Yorumlar

 1. ALİ AKYÜZ Reply

  BAK KARDEŞİM ÖNCELİKLE İYİ BİR türkçe LAZIM SİZE O YILDIZLAR DEVLET DEĞİL 16 İMPARATORLUĞU TEMSİL EDER ELBETTE YÜZLERCE DEVLET KURDUK LAKİM CUMHUR BAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ YILDIRLAR SİZİN DEVLET DİĞE TABİR ETTİĞİNİZ 16 İMPARATORLUĞU TEMSİL EDER 16 DEVLETİ DEĞİL KISACA ONLAR DEVLET DEĞİL İMPARATORLUK. BİŞİLERİ İLK DEFA DOĞRU ÖĞRENEN BİRİSİ BÖYLE YAZILAR YAZIYOR HERKESTE PEŞİNDEN GİDİYOR YANLIŞ BİLGİ YAYMAYIN ONLAR DEVLETİMİZİN DEDİĞİ GİBİ 16 İMPARATORLUĞA AİT ( ÖRNET OSMANLI BİR İMPARATORLUKTUR GÖKTÜRK DEVLETİ İMPARATORLUKTUR AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR DEVLETTİR İKİSİNİN FARKINI AYIRT EDEBİLİYOR OLMANIZ LAZIM BİR BİLGİ VERMEYE ÇALIŞMADAN EVVEL O ÖĞRENDİĞİN ŞEYİ YANLIŞ ANLAMIŞSIN BUNUN SEBEBİDE TÜRKÇENİN YETERSİZ OLUŞUNDAN KENDİ ANLATMAK İSTEDİĞİNİ ANLATAMIYORSUN VE YANLIŞ ANLAYIP YANLIŞ ANLATIYORSUN. CUMHUR BAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ YILDIZLAR 16 TÜRK İMPARATORLUĞUNU TEMSİL EDER YÜZLERCE TÜRK DEVLETİ İÇİN YILDIZ KOYACAK HALİMİZ YOKTU HERALDE BİRAZ İLİM LÜTFEN BİR İRFAN….

  • malumatfurus Reply

   Göktürk Devleti’nin bir imparatorluk olduğuna inanabilen bir zihin. Gerizekalı…

Yorumunuzu yazınız...