Yunus Emre’ye Ait Sanılan “Emeksiz Zengin Olanın/ Kitapsız Bilgin Olanın/ Sermayesi Din Olanın/ Rehberi Şeytan Olmuştur” Dizeleri Ataol Behramoğlu’na Ait

 

 

Bugün, sosyal medya platformlarında Yunus Emre’ye ait olduğu iddiasıyla paylaşılanEmeksiz zengin olanın/ Kitapsız bilgin olanın/ Sermayesi din olanın/ Rehberi şeytan olmuştur” dizelerini konu edineceğiz.

 

Yanlış aktarıma dair birkaç örneğe göz atalım:

 

 

 

2012 yılından bu yana dolaşımda olan iddia, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da X/ Twitter hesabından paylaşılmıştı:

 

emeksiz-zengin-olanin-kitapsiz-bilgin-olanin

 

 

Çeşitli platformlarda karşımıza çıkan iddialar, dizelerin Yunus Emre’ye ait olduğunu ileri sürse de bahse konu şiir Yunus Emre’ye ait değil.

Abdülbâki Gölpınarlı tarafından hazırlanan “Yunus Emre – Hayatı ve Bütün Şiirleri” isimli yapıtı taradık ancak dizelere dair bir bulguya rastlamadık.

“Emeksiz zengin olanın/ Kitapsız bilgin olanın/ Sermayesi din olanın/ Rehberi şeytan olmuştur” dizeleri, toplumcu anlayışla şekillenen 60 Kuşağı’nın öncü şairlerinden Ataol Behramoğlu’na ait.

 

Dizelerin yer aldığı “Yunus Gibi” isimli şiirin tamamı şu şekilde:

 

Yunus Gibi

 

“Kıran vurdu memleketi

Zalimler hakan olmuştur

Yedikleri yoksul eti

İçtikleri kan olmuştur

 

Kula kulluk etmeyenin

Vicdanını satmayanın

Haram lokma yutmayanın

Mekânı zindan olmuştur

 

Yalan dolan yazıp çizen

Kudretliye övgü düzen

Dün dinsizim diye gezen

Bugün Müslüman olmuştur.

 

Emeksiz zengin olanın

Kitapsız bilgin olanın

Sermayesi din olanın

Rehberi şeytan olmuştur

 

Haramisi, soyguncusu

Uğursuzu, vurguncusu

Cellat ruhlusu, soysuzu

Bakan, sadrazam olmuştur

 

Korkan varsa konuşmaya

Anlam yükleyip susmaya

Gerek kalmadı korkmaya

Çünkü korkulan olmuştur

 

Sesime kulak ver gülüm

Tutsaklığa yeğdir ölüm

Nerde varsa böyle zulüm

Çaresi isyan olmuştur”

 

(Ataol Behramoğlu, Yarım Yüzyıldan Şiirler, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2016, s.192)

 

 

“Yunus Gibi” şiirini, Ataol Behramoğlu’nun seçme şiirlerinden oluşan “Yarım Yüzyıldan Şiirler” isimli yapıtında bulmak mümkün.

 

yunus-gibi-ataol-behramoglu

 

İlgili şiire, Behramoğlu’nun Cumhuriyet gazetesindeki 7 Nisan 2012 tarihli yazısında da rastlıyoruz.

 

Ataol Behramoğlu, 16 Ocak 2016’da konuk olduğu Hulki Cevizoğlu ile Ceviz Kabuğu programında “Yunus Gibi” şiirini okumuş ve bu şiiri Yunus Emre’nin “Gitti beyler mürveti binmişler birer atı/ Yediği yoksul eti içtiği kan olısar” dizelerinden hareketle kurduğunu ifade ederek dizelerin Yunus Emre’yle de anıldığından bahsetmişti.

 

 

 

Yunus Emre’nin; yaşadığı çağı, bilhassa da çağının âlimlerini, dervişlerini hicvettiği ve Ataol Behramoğlu’nun mezkur şiirine ilham olan dizelerini, bağlamıyla beraber aktararak yazımızı sonlandıralım:

 

“Beyler azdı yolundan bilmez yoksul hâlinden

Çıktı rahmet gönlünden nefs gölüne dalmıştır

 

Yunus sözü âlimden zinhâr olma zâlimden

Korkadurun ölümden cümle doğan ölmüştür

 

İşitin hey ulular âhır zaman olısar

Sağ Müslüman seyrektir ol da güman olısar

 

Dânişmend okur tutmaz derviş yolun gözetmez

Bu halk öğüt işitmez sağır hemen olısar

 

Gitti beyler mürveti binmişler birer atı

Yediği yoksul eti içtiği kan olısar

 

Yâ’nî er koptu erden elin çekmez murdardan

Deccal kopısar yerden onlar uyan olısar

 

Birbirine yan yana ettiğim kalır sana

Yarın mahşer gününde cümle ayan olısar

 

Ey Yunus imdi senin aşk ile geçsin günün

Sevdiğin kişi senin canına can olısar”*

 

(Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s.360)

 

 

* Güman: şüphe, olısar: daimiliği imlemekle beraber geleceğe yönelik de kullanılan eylem, sağ: sağlam, danişmend: bilgin, murdar: pis, mürvet: yiğitlik.

 

 

yunus-sozu-alimden

isitin-hey-ulular-ahir-zaman

 

Emeksiz Zengin Olanın / Kitapsız Bilgin Olanın / Sermayesi Din Olanın / Rehberi Şeytan Olmuştur” Dizelerinin Yunus Emre’ye Ait Olduğunu Sanan Yazarlar

 

 

 

 

Yorumunuzu yazınız...