“Bir İhtimalken Bile Güzelsin” Sözünün Turgut Uyar’a Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Modern şiirimizin kilometre taşlarından Turgut Uyar’a (4 Ağustos 1927 – 22 Ağustos 1985) izafe edilen bir sözü ele alacağız bugün.

Bir İhtimalken Bile Güzelsin” veya “Bir İhtimalken Bile Ne Kadar Güzelsin” şeklinde paylaşılan sözün, Twitter, Facebook, Ekşi Sözlük gibi muhtelif platformlarda şairin imzasıyla yer aldığını görüyoruz:

 

bir ihtimalken bile ne kadar güzelsin

 

bir ihtimalken bile ne kadar güzelsin

 

bir ihtimalken bile güzelsin

 

Hataya ortak olanlar arasında, Turgut Uyar anısına saygı düsturuyla yola çıkan ya da edebiyatla alakalı olduğunu “ifade eden” hesaplar da bulunuyor:

 

bir ihtimalken bile ne kadar güzelsin

 

bir ihtimalken bile ne kadar güzelsin

 

Kopyala-yapıştır usulüyle, kaynakça gözetilmeden Turgut Uyar’a atfeden bu söze; pek çok kavram ve sanat yapıtının kolayca metalaştırıldığı Instagram, Pinterest, Tumblr gibi platformlarda da rastlamak mümkün:

 

turgut uyar bir ihtimalken bile ne kadar güzelsin

 

turgut uyar bir ihtimalken bile güzelsin

 

Sosyal medya kullanıcıları, mezkur sözü her ne kadar Turgut Uyar’a ithaf etmişse de sözün şairle herhangi bir alakası bulunmuyor.

Şairin bütün şiirlerinin derlendiği Büyük Saat isimli kitabını taradık fakat alıntıya dair bir iz bulamadık.

Bahse konu olan alıntının, bir şiirden ziyade son yıllarda popülerliğe ulaşan ve hızla tüketilen “söz”lerden biri olduğu görülüyor. Genellikle tek ya da birkaç dizeden (çoğunlukla dize dahi addedilemeyecek denli yalın cümlelerden) oluşan bu “söz”ler; ekseriyetle dokundurma, sitem etme ya da aforizmavari cümlelerle fikir dikte etme şeklinde kaleme alındığı gibi, bugün konu edindiğimiz örnekte görüldüğü üzere romantize edilmiş, konuşma diline nispeten daha yakın bir üslupla da karşımıza çıkabiliyor.

Sözün asıl sahibi ise (henüz) tespit edilemedi.

 

turgut uyar

 

“Bir İhtimalken Bile Güzelsin” Sözünü Yanlışlıkla Turgut Uyar’a İzafe Eden Yazarlar

Mevzu bahis söz, Muhammet Negiz tarafından hazırlanan “Aforizmalar – İhsan Fazlıoğlu Okumaları” isimli kitapta Turgut Uyar’a ait zannedilerek alıntılanmıştı:

Yorumunuzu yazınız...