Anlamak Masraflı İştir; Emek İster, Gayret İster, Samimiyet İster. Yanlış Anlamak Kolaydır Oysa. Biraz Kötü Niyet, Biraz Da Yetersizlik Kâfidir” Sözünün Sezai Karakoç’a Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Şair ve yazar Sezai Karakoç’un (22 Ocak 1933 – 16 Kasım 2021) vefatının ardından “Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik kâfidir” sözünün şahsına izafe edilerek yaygın şekilde paylaşıldığına şahit olduk.

 

sezai karakoc anlamak masrafli

 

Hatalı aktarım içeren sosyal medya paylaşımlarından örnekler:

 

Asım Cüneyd Köksal:

“‘Anlamak masraflı iştir; emek, gayret, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kâfidir.’ (Sezai Karakoç)

 

Karakoç, insanları Kur’an’daki kavramları kullanarak tasnif ettiğini ve Batı siyaset düşüncesindeki sağ-sol kavramlarını kastetmediğini açıkça söylediği halde, yazar “Yani “diriliş neslinin amentüsü” dediği bildiğimiz sıradan pespaye bir sağcılıktı” diyebilmiş.”

 

sezai karakoc anlamak

 

İhsan Fazlıoğlu:

“‘Anlamak’ bilgi kadar bir niyet işidir… Sezai Karakoç’un dediği gibi “Anlamak masraflı iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Oysa yanlış anlamak kolaydır; biraz kötü niyet, biraz cehalet kâfidir.” [Zeynel Kılıç’ın delâletiyle…]”

 

anlamak sezai karakoc

 

Anlamanın zahmetsiz gerçekleşmeyeceği yönünde farklı formlarda vecizelerin sosyal medyada paylaşıldığı görülebiliyor. Ancak, bahse konu formattaki sözün Sezai Karakoç tarafından dile getirildiğine dair bir delil bulunmuyor. Sezai Karakoç’a ait eserlerde yaptığımız taramada bu sözün izine rastlayamadık. Paylaşılan cümlelerin Sezai Karakoç’un söz evreni ile uyumlu olmadığı söylenebilir.

Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik kâfidirsözünün Dücane Cündioğlu’ya ait olduğu anlaşılıyor.

 

ducane cundioglu anlamak

 

E-posta ile ulaştığımız Dücane Cündioğlu, sözün şahsına ait olduğunu teyit etti ve bir genç tarafından yanlışlıkla (veya kasıtla) Karakoç’a atfedildiğini belirtti.

2016 yılından bu yana bahse konu sözün Sezai Karakoç’a atfedilerek ya da anonim olarak paylaşıldığı görülüyor.

Adına açılan sosyal medya profillerinin alıntılamasının ardından mezkûr sözün Sezai Karakoç’a atfedilmeye başlandığı anlaşılıyor.

 

anlamak masrafli istir sezai karakoc

 

İLAVE: Sezai Karakoç adını taşıyan Twitter profili işbu yazıya dair paylaşım hakkında şu yorumda bulunmuştu:

“Yazıda belirtildiği gibi bu söz Dücane Cündioğlu’na aittir. O dönemde 140 karakterle sınırlı Twitter’da sözü tırnak içinde paylaşmıştım. Sonrasında söz Sezai Karakoç’a ait gibi her yerde paylaşıldı. Defalarca Sezai Karakoç’a ait olmadığını belirtmeme rağmen maalesef önüne geçemedim.”

 

Sezai Karakoç ile ilgili Malumatfurus.org’da yayımlanan diğer incelemelere göz atmak isteyebilirsiniz:

 

Hatalı aktarım içeren köşe yazılarından tespit edilebilenler şöyle sıralanıyor:

 

anlamak masrafli istir

 

Yorumunuzu yazınız...