Paylaşılan Listenin Yeni Dünya Düzeni Odaklı Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Misyon Hedefleri Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 misyon planlarına bağlı tek dünya devleti projesine ait olduğu iddiasıyla internet forumlarında ve sosyal medya platformlarında bir listenin paylaşıldığı görülüyor.

“Yeni Dünya Düzeni BM Gündemi 21/2030 Misyon Hedefleri” başlığıyla paylaşılan (BM ile bir ilgisi bulunmayan) liste şu şekilde:

 • Tek Dünya Hükümeti

 • Tek dünya nakitsiz para birimi

 • Tek Dünya Merkez Bankası

 • Ulusal egemenliğin sonu

 • Tüm özel mülkiyetin sonu

 • Aile biriminin sonu

 • Nüfus azalması, nüfus artışı ve nüfus yoğunluğunun kontrolü

 • Zorunlu çoklu aşılar

 • Evrensel temel gelir (kemer sıkma)

 • Satın alma, seyahat, izleme ve kontrol için mikroçipli toplum

 • Tek dünya sosyal kredi sisteminin uygulanması (Çin gibi=

 • Trilyonlarca cihaz 5G izleme sistemine (nesnelerin interneti) bağlanacak

 • Çocukların ailelerden alınıp devlet tarafından yetiştirilmesi

 • Devlete ait ve kontrol edilen okullar, kolejler, üniversiteler

 • Özel ulaşımın sonu, araba sahibi olmak vb.

 • Devlete /şirketlere ait tüm işletmeler

 • Gereksiz hava yolculuğunun kısıtlanması

 • İnsanların, insan yerleşim bölgelerine, şehirlere yoğunlaştırılması

 • Sulamanın sonu

 • Özel çiftliklerin ve otlatma hayvanlarının sonu

 • Müstakil evlerin sonu

 • İnsan ihtiyaçlarıyla sınırlı arazi kullanımı

 • Doğal sentetik olmayan ilaçların ve ilaçların tedavisinin yasaklanması

 

bm-gundemi-2030-yeni-dunya-duzeni

 

“Küresel elitlerin planladığı büyük sıfırlama sonrası 2030 yıl yeni dünya düzeni” olduğu iddiasıyla aşağıdaki gibi benzer listelerin Birleşmiş Milletler ismi geçirilmeksizin de paylaşıldığı görülüyor:

 • Tek Dünya Hükümeti

 • Nakitsiz Toplum, Dijital Para CBDC

 • Tek Dünya Merkez Bankası

 • Tek Dünya Askeri

 • Ulusal Egemenliğin Sonu

 • Tüm Özel Mülkiyetin Sonu

 • Aile Birliğinin Sonu

 • Nüfusun Azaltılması, nüfus artışının durdurulması

 • Zorunlu Çoklu Aşılar

 • Seyahat, takip ve kontrol için mikroçipli toplum

 • Dünya Sosyal Kredi Sisteminin Uygulanması, (Örn: Karbon ayak izi sadece biri) ( Örnek: Çin’in sosyal puanlama sistemi sonucu eksi olanların yurt dışı yasağına uğratılması ve bir dizi yasaklar ile cezalandırılması)

 • 5G/6G İzleme Sistemine ( IOT nesnelerin interneti) Bağlı Cihazlar ile Kontrol-Dijital Parmak İzi ID, Dijital Pasaport

 • Gerekli Olmayan Hava Yolculuğunun Kısıtlanması

 • Köy Yaşamının Bitirilmesi Akıllı Şehir Yaşamı

 • Sulamanın, Özel Hayvan Yetiştiriciliğinin Sonu

 • Aynı Evde Çoklu Aile Yaşantısına Geçiş

 • Doğal Tedavi ve İlaçların Yasaklanması

 • Gerçek Dünya Varlıklarının (Real World Assets RWA) Tokenize Edilerek Dijital Ortama Taşınması (emlak, mücevher, antika, emtia vs ) ve parça parça alış ve satışının yapılması

 • Yapay Zeka’nın tüm alanlar da aktif edilmesi, Robotların bir çok iş alanın da aktive edilmesi. (Savunma, Yargı, Sağlık, Finans, Eğitim, Hizmet Sektörü vs..)

 • Dünya’da ki tüm Dini inançların ibadethanelerin ortadan kaldırılıp Yeni Dünya Dinine Geçilmesi

 • LGBT’nin yaygınlaştırılıp Cinsiyetsiz Yaşama Geçilmesi Erkek Erkeğe evlilik, kadın kadına evlilik, cinsiyet değişikliği, pedofilinin yaygınlaştırılması, vs vs…

 • Kısaca İnsana dair ne varsa yok edilip Şeytani bir düzende olunması, Yaratanın Emrettiklerinin Tam Tersinin Yapılarak Satanizmin yaygınlaştırılması ve kabbalaya biat edilmesi..

 

BM’nin iddia edilen hedefleri içeren bir gündemi bulunmuyor. Paylaşılan “Yeni Dünya Düzeni” komplo teorisiyle ilgili bir BM hedef seti mevcut değil.

BM’nin yukarıda sıralanan adımların herhangi birini içermeyen, BM üyesi ülkeler için (hukuken) bağlayıcı olmayan 2 gündemi mevcut: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Gündem 21.

“Yeni dünya düzeni” listesinde yer alan maddeler, “tek dünya devleti” hedefi içermeyen Gündem 21’de ya da 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde geçmiyor. “Örneğin ortak para biriminden söz edilmiyor. “Askerî”, “tek dünya”, “aile birliği”, “5G”, “özel ulaşım”, “uçak yolculuğu”, “sentetik ilaçlar” ve “egemenlik” gibi terimler de bulunmuyor.

1992 yılı Haziran ayında Rio de Janeiro‘da düzenlenen “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda BM üyesi devletlerce imzalanan Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen sürdürülebilir gelişme odaklı eylemleri içermektedir.

Gündem 21’de küresel sosyal ve ekonomik boyutları ele alan 31 madde yer alırken; koruma ve kaynak yönetimi; kadınlar, çocuklar ve işçiler için rol güçlendirmenin yanı sıra önerilen uygulama yöntemleri.

Binyıl ya da bir diğer ifadeyle Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin süresi 2015 yılında sonra ermişti. Bu hedef setinin akabinde 2015 yılında kararlaştırılan BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kararlaştırılarak 2016 yılında yürürlüğe girmişti.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 hedefleri, yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barış odaklı 17 ana başlığı içeriyor.

 • Hedef 1: Yoksulluğa Son
 • Hedef 2: Açlığa Son
 • Hedef 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 • Hedef 4: Nitelikli Eğitim
 • Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Hedef 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 • Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Hedef 13: İklim Eylemi
 • Hedef 14: Sudaki Yaşam
 • Hedef 15: Karasal Yaşam
 • Hedef 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 • Hedef 17: Amaçlar için Ortaklıklar

 

birlesmis-milletler-surdurulebilir-kalkinma-hedefleri

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü sözcüsü Sharon Birch, Reuters‘a verdiği demeçte, görüntünün resmi bir BM grafiğini veya BM tarafından belirlenen hedefleri göstermediğini söylemiş. BM Genel Sekreteri sözcüsü Daniela Gross da USA Today‘e yaptığı açıklamada iddianın tamamen uydurma olduğunu belirtmiş.

 

Yorumunuzu yazınız...