Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih” ve “Bunların dilinde Hak; ama kalbi dolu put!” gibi dizeleriyle tanınan şiir Mehmet Âkif Ersoy’a ait değil

Yanlış İddia

 

Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ında geçtiği iddiasıyla “Sofuluk Şiiri” başlığıyla aktarılan dizeler şöyle:

 

Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih

Çevrende dalkavuklar; tapınır gibi, la-teşbih!

Sarık cübbe ve şalvar; hepsi istismar, riya

Şekil yönünden sanki; Ömer’in devri, güya!

Herkes namaz oruçta; hepsi sözünü dinler

Zikir Kur’an sesinden, yerler ve gökler inler!

Ha bu din, iman, takva; inan ki hepsi yalan

Sen onları kendine taptırısın vesselam!

Derdin davan sadece, hep nefsi saltanatın

Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatın!

Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut

Bunların dilinde Hak; ama kalbi dolu put!

 

Şiirin sahipliğini yanlışlıkla Mehmet Âkif Ersoy’a izafe eden paylaşımlar şöyle örneklenebilir:

 

Mustafa İslamoğlu:

 

Selçuk Özdağ:

Ali Aktaş:

“İstiklal Şairi’nin 1 asır önceki feryatları bunlar. Sorun hala devam ediyorsa dindarların İslam anlayışlarını hala düzeltmediklerinden başka manaya gelmez bu. Sonra “bunca başımıza gelenin sebebi nedir?” diye de sormazlar. Böyle devam edilirse terbiye etmeye kalkan çok olur.”

 

Said Nursi’ye ya da Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen yazıldığı ileri sürülerek aktarılan ve Safahat’te yer aldığı sanılan “Sofuluk” eleştirisi temalı bu şiir Mehmet Âkif Ersoy’a ait değil.

Sıklıkla “Mehmet Âkif’in sanki bu günleri görmüş gibi yazdığı” minvalinde cümlelerle paylaşılan şiir Safahat’te yok…

Üslup açısından benzerlik taşısa da bahsi geçen dizeler aruz vezniyle yazılmadığı, hece ölçüsünün dizeler arasında farklılık arz ettiği ve kullandığı bazı kelimelerin Âkif’in yaşadığı dönemle uyumluluk arz etmediği anlaşılıyor.

Söz konusu şiirin İstiklâl Şairimize ait olduğuna dair yaşadığı dönemden bir delile de rastlanamıyor.

 

Mehmet Akif Ersoy Hilvan
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (2015). Mehmet Âkif Ersoy. Anma ve Armağan Kitapları Dizisi 36. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara.

 

Hatalı atıf hakkında gazeteci ve yazar D. Mehmet Doğan şu yorumda bulunmuş:

memlekette yeni âkifler türedi! birisi yılbaşı şiiri yazar, akif’e atfeder, bir diğeri aşağıdaki şiiri âkif’indir diye yayar. üslup âkif’e benziyor. inanasım gelmişti, bir de baktım âkif’in hiç kullanmadığı bir kelime geçiyor: yönünden!

 

Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat adlı eserinde geçtiği iddiasıyla şiiri yazılarında kullanan yazarlardan tespit edebildiklerimiz şöyle:

 

Yorumunuzu yazınız...