Tag

Ahmet Yenilmez

Browsing

Tarih boyunca birçok ülke farklı gerekçelerle isim değişikliğine gitti. Metinlerde kullanılacak resmî ülke isimlerini belirlerken T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan atıflardan, Bakanlığın internet sitesinden ve Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi” başlıklı dokümandan istifade edebilirsiniz. Ülkelerin isimlerini değiştirme nedenleri arasında, siyasi, kültürel, tarihî, ekonomik…

gelecek-mi-iklim-katili-mi

“Gelecek Mi İklim Katili Mi?” Yazılı Panonun Almanya’da İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Çocuk Yapmama Çağrısında Bulunmak İçin Verilen Bir İlânı Yansıttığı İddiası Doğru Değil İklim değişikliğine karşı çocuk sahibi olunmaması yönünde çağrı içerdiği iddiasıyla paylaşılan “Gelecek Mi İklim Katili Mi?” yazılı ilân, “Doğum Grevi: Gezegeni Kurtarmak İçin Çocuksuz Kalmak”…

hey-kukla-kafali-adam

“Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih” ve “Bunların dilinde Hak; ama kalbi dolu put!” gibi dizeleriyle tanınan şiir Mehmet Âkif Ersoy’a ait değil Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ında geçtiği iddiasıyla “Sofuluk Şiiri” başlığıyla aktarılan dizeler şöyle: Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih Çevrende dalkavuklar; tapınır gibi, la-teşbih! Sarık cübbe…

mezar taşı çiçek

Cenap Şehabettin’in On Ölüm Şarkısı Adlı Şiirin Yazarı Olduğu İddiası Doğru Değil On Ölüm Şarkısı’nın Yazarı Cevdet Kudret Solok’tur Servet-i Fünun edebîyatının önde gelen temsilcilerinden şair ve yazar Cenap Şahabettin’e (1870-1934) yanlışlıkla atfedilen “On Ölüm Şarkısı” adlı şiire değineceğiz. Oldukça uzun bir şiir olan On Ölüm Şarkısı’nın sıklıkla alıntılanan…

Mekke'nin Fethinin Ardından Kâbe'nin Anahtarının Hz. Muhammed Tarafından Kendisine Teslim Edildiği Anda Osman Bin Talha'nın Müslüman Olmadığı İddiası Doğru Değil

Mekke’nin Fethinin Ardından Kâbe’nin Anahtarının Hz. Muhammed Tarafından Kendisine Teslim Edildiği Anda Osman Bin Talha’nın Müslüman Olmadığı İddiası Doğru Değil Kâbe’nin anahtarının Hz. Peygamber tarafından teslim edilen Osman Bin Talha’nın Mekke’nin fethedildiği tarihte Müslüman olmadığı iddiası doğru değil. Osman bin Talha, Mekke’nin fethinin öncesinde Hz. Muhammed’in huzurunda Medine’de Müslüman olmuştu.…

Kıbrıs Barış Harekâtının Ayşe Tatile Çıksın Parolasıyla Başladığı İddiası Doğru Değil Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde yavru vatan Kıbrıs’ta başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtında “Ayşe Tatile Çıksın” parolasının verilmesiyle harekete geçilmedi. Parola, harekâtın devam etmesi için kullanıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’na dair bilindik bir hata, harekâtın “Ayşe Tatile…

"Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler" Sözü

“Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” Beytinin Anonim Olduğu İddiası Doğru Değil “Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” beyti anonim değildir. Bahse konu beyit, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâme adlı eserinde yer alan Tefviznâme adlı şiirde yer almaktadır.  Hakk’a tevekkül, teslim, sabır, rıza, şükür gibi didaktik söylemlere eşlik eden kilit…

Sarıkamış’ta 90 Bin Askerimizin “Tek Kurşun Atmadan” Donarak Şehit Olduğu İddiası Doğru Değil Enver Paşa’nın maceraperestliği yüzünden 90 bin askerimizin Sarıkamış Harekâtında tek kurşun bile atmadan soğuktan donarak şehit olduğu iddiası yaygın şekilde topluma nüfuz etse de gerçeği yansıtmamaktadır. “Ordunun hiç savaşmadan 90 bin zayiat verdiği” ya da başka bir…

Ahmet Yenilmez, Güneş Gazetesinde 5 Mart 2017 günü yayınlanan “III. Milli Kültür Şurası’na dair” başlıklı yazısında bahse konu etkinliğin Anayasal gereklilik çerçevesinde aslında her 3 yılda bir düzenlenmesi gerekliliğinin bulunduğunu iddia etmiş: “3. Milli Kültür Şurası hayırlısıyla başladı!  Aslında anayasal olarak her 3 yılda bir toplanması gereken şuramızı 27 yıl…

Ahmet Yenilmez, Güneş Gazetesinde 29 Ocak 2017 günü yayınlanan “Unutmaz bu ihtiyar cihan” başlıklı yazısında Nizami Gencevi’nin Leyla ile Mecnun hikayesini günümüzden 482 yıl önce, yani 1535 yılında yazdığını iddia etme yanlışına düşmüş ve Leyla ile Mecnunu hangi dilde yazdığını bilmediğini gözler önüne sermiş: “Oysa bundan 482 yıl önce Nizami…

Bombalı terör saldırıları öncesinde ABD ve diğer gelişmiş ülke büyükelçiliklerince kendi vatandaşları için yayınlanan uyarı mesajları köşe yazarlarımız için yeni bir komplo alanı oluşturdu. Bazıları, yapılan bu tip duyurularda ilgili ülkeler kendi istihbaratlarıyla hareket ediyor sanıyorlar. Ancak, durum böyle değil. Büyükelçilikler, ülkemiz istihbarat ve güvenlik kaynaklarından aldıkları bilgiler üzerinden hareket…