Ahmet Yenilmez, Güneş Gazetesinde 5 Mart 2017 günü yayınlanan “III. Milli Kültür Şurası’na dair” başlıklı yazısında bahse konu etkinliğin Anayasal gereklilik çerçevesinde aslında her 3 yılda bir düzenlenmesi gerekliliğinin bulunduğunu iddia etmiş:

"3. Milli Kültür Şurası hayırlısıyla başladı! 

Aslında anayasal olarak her 3 yılda bir toplanması gereken şuramızı 27 yıl sonra toplamayı başardık hamdolsun!"

Milli Kültür Şuralarının ilki 1982, ikincisi 1989 yılında düzenlenmişti. Üçüncüsü ise bu yıl düzenlendi.

Bahse konu Şuranın düzenlenme gerekliliğine dair Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bir hüküm bulunmamaktadır. Şura’nın internet sitesinde de bu yönde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Ahmet Yenilmez’i büyük ihtimalle Cumhuriyet Gazetesinin aynı yanlışa düştüğü “Milli Kültür Şûrası tartışmalarla başlıyor” başlıklı haberi yanılmış gibi.

Yorumunuzu yazınız...