“Kenar-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu” Vecizesi  Hz. Ömer’e Ait Olduğu İddiası

"Kenar-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu" Vecizesi  Hz. Ömer'e Ait Değildir

“Kenar-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu” Vecizesi  Hz. Ömer Tarafından Söylenmemiştir

Adalete ve devlet adamlığının hassas yükümlülüklerine vurgu yapmak isteyen siyasilerce ve köşe kadılarınca kullanılan bu söz, Hz. Ömer’e ait değildir. “Kenar-ı Diclede bir kurt kapsa koyunu, Gelir de adl-i ilâhi Ömer’den sorar onu!” şeklinde de ifade edilen dize Mehmet Akif Ersoy, Safahat’ındaki “Koca Karı ile Ömer” şiirinde yer vermiştir.

Zaten, Hz. Ömer’in, günümüz Türkçesiyle aruz vezninde bu kadar güzel bir beyiti ortaya koyduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Hz. Ömer “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” ifadesini birebir kullanmış mıdır bilinmez; ancak, Hz. Ömer’i bu sözlerle konuşturan Mehmet Akif’in bizatihi kendisidir.

Bahse konu olay şu şekilde anlatılıyor kitaplarda:

Hz. Ali anlatıyor: "Bir gün Ömer'i, binekli olarak ve telaş içinde, hızlı hızlı giderken gördüm; "Ya emire'l-müminin nereye gidiyorsun?" diye sordum. "Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum" diye cevap verdi. O zaman ben: "İnan ki, senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz!" dedim. Bunun üzerine şöyle konuştu: "Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamı, hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa (yahut bir kurt bir koyunu kapsa) korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer'den sorulur!"

Bir hayli köşe yazarı bu vecizeye/dizeye köşesinde yer vermiş.

Ahmet Ünalİhsan MusluMustafa ÖzcanNecmettin ÇalışkanAziz KaracaAhmet Turan AlkanEmir Fatih Karaşahan, Güneri CivaoğluYılmaz ÖzdilAli Rıza TığMehmet BarlasAhmet Ünal ve Tarık Toros bazı örnekler.

Ancak aralarında bazı yanlış kullanımlar olmuş.

Örneğin:

Atilla Özdur, Yeni Akit Gazetesinde 9 Mart 2017 günü yayınlanan “Dün ve bugün” başlıklı köşe yazısında Dicle yerine Fırat’ın kenarında, koyun yerine keçi kaybettirmiş:

"Bütün mesele sanırız, Fırat kıyısında keçisini kaybeden köylünün gözyaşları karşısında Hz. Ömer’in kendi sorumluluğuyla ilgili sözlerinin gerçek olup olmadığı…"

Yeniçağ Gazetesi’nden Ahmet Ünal hikayeye şu şekilde değinmiş:

"İnsani ve İslami değerler, önce her türlü önlemi almayı sonra kadere teslim olmalarını öngörür. Tevekkülün ne olduğunu Mehmet Akif Ersoy şöyle özetler: 'Kenar-ı Dicle’de bir kurt kapsa koyunu / Adli İlahi gelir de Ömer’den sorar onu."
Bu dizelerin tevekkülle bir ilgisi bulunmamakta olup, devlet erkanının vatandaşlara karşı sorumluluğu ve bu mesuliyetin ağırlığını ön plana çıkarılmıştır.
Pusula Gazetesi‘ndeki “‘Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, ilahi adalet sorar Ömer’den onu…’” başlıklı 8 Temmuz 2018 tarihli yazısında Ali Rıza Tığ “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, ilahi adalet sorar Ömer’den onu” sözünü Hz. Ali’nin rivayet ettiğini iddia etmiş.
"Ömer, Halife iken bir gün bir köşede dört büklüm bir vaziyette oturup göz yaşı dökerek ağlıyormuş. Kendisine niçin ağlıyorsun Ey Ömer? diye soranlara; ''Niçin ağlamayayım! Ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Ben bir yöneticiyim. Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa Rabbim hesabını benden soracaktır'' demiş. Bu söylemiyle mesuliyet ve sorumluluğun ne kadar ağır ve önemli olduğunu ifade etmiştir. "
Hz. Ali’den rivayet olunan ve Mehmet Akif’in Hz. Abbas’tan dilinden aktardığı hadiseyi daha da muğlak hale getirip, biraz daha dramatize etmiş. Bir bakıma tahrif aslında.
Özcan Yeniçeri ise Yeniçağ Gazetesinde 30 Haziran 2017 günü “Adalet ve Yürüyüş” başlığıyla yayınlanan yazısında Hz. Ömer’e atfedilen vecizeyi tahrif ederek Dicle’yi Nil olarak değiştirmiş:
Hz. Ömer'i halife Ömer yapan adalet algısıydı.

Nil'in kenarındaki kuzunun bir kurt tarafından kapılmasından dolayı kendisini sorumlu tutmasıydı.
Fırat nehri ile karıştırılmasına alışkınız da Nil nehri biraz daha ilginç geldi.
Yukarıda zikredilen yanlışlar her ne kadar manada kayda değer bir değişiklik oluşturmasa da galat-ı meşhurların önüne geçmek adına doğrusunu not etmek gerektiğini düşünüyoruz.
Hz Omer adalet
Kaynaklar:

 

malumatfurus hakkında 1157 makale
Köşe yazarları odaklı yanlışlama girişimi. #Köşeyazarızabıtası

İlk yorum yapan olun

Yazı İçeriğiyle İlgili Yorum Yapmak İsterseniz Buyrunuz