* Yiğit Aslan tarafından hazırlanmıştır.

 

Paylaşılan görsellerin İbn-i Cuhaşe tarafından MS 500 yılında yazılan, cinler hakkında bilgiler veren, yasaklı olması nedeniyle geriye sadece 2 nüshası kalan Kitabü-l Azazil’e ait olduğu iddiası doğru değil

 

Cinler tarafından yazdırıldığı, yasaklı olduğu ve dünyada sadece 2 nüshasının bulunduğu ileri sürülen “Kitabü’l Azazil” konulu iddialara değineceğiz…

 

Kitabü’l Azazil Mavalı

 

M.S. 500 yılında İbn-i Cuhaşe adlı şahıs tarafından yazılan ve cinler hakkında detaylı bilgiler sunan 500 sayfalık bir kitap olduğu iddia edilen Kitabü’l Azazil hakkında paylaşılan söylentiler şöyle özetlenebilir:

Alimler tarafından yasaklanan kitap Kitabü’l Azazil, M.S. 500’lü yıllarda veyahut M.S. 800’lü yıllarda yaşayan İbn-i Cuhaşe tarafından Endülüs Emevi Devleti sınırları içinde yazılmış ve devlet kütüphanesinde muhafaza edilmiş. 1. sayfasında “İnsanlara musallat olacağız, kıyamete kadar onları çıldırtıp birbirlerini öldürteceğiz, evlerinde her yerde onları izleyeceğiz.” ifadesi yer almış. Kitap basıldıktan kısa bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren kısımlar kitaptan çıkarılmış ve bu haliyle basılmış. Kitap basıldıktan kısa sonra bu kitabı görenler ciddi manada korkmaya ve ilgili şehri birer birer terk etmeye başlamış. Ancak daha sonra kitap alimler tarafından tamamen yasaklanmış ve geriye sadece iki kopyası kalmış. Bu kopyalardan biri kaybolmuş, diğeri ise British Müzesi ya da Kurtuba Müzesi’nde bulunuyormuş (Kitabın 2 nüshasının (kütüphane personeli olduğu tahmin edilen ancak kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından) çalındığı da iddia edilmiş). Kitap bulaşıcı hastalık olarak tanımladığı Dabbe vasıtasıyla cinler aleminin insanlara musallat olarak onları deliliğe sürükleyeceğini yazıyormuş. Kitaba ulaşan kişinin aynı zamanda bir çok güce de ulaşabileceği söyleniyormuş. Kitabı okuyup anlayan kişiler, şeytan ile iletişime geçip ve şeytana istediklerini yaptırabilirmiş. Bu kitabı okuyan çoğu insan gördükleri kabuslar nedeniyle ölmüş.

 

Korku filmi senaryosu izler gibi hissettiren bu bol -miş/mış ekli özet metninde yer alan kurgu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Kitabü’l Azazil adlı, iddia edilen özellikleri haiz bir kitabın varlığına dair bir delil mevcut değil. İnsanların metafiziksel gizemli iddialara yönelik ilgisinden hareketle bazı yapımların izlenme ve bazı eserlerin okunma sayılarını arttırmak amacıyla Kitabü’l Azazil hurafesinin kurgulandığı söylenebilir.

 

Adı geçen kitap hakkında paylaşılan iddiaların ve görsellerin bazılarına değinecek olursak…

 

İbrânîce “Tanrı’nın kuvvetlendirdiği” anlamına gelen Azazel, bir rivayete göre İblis’in şeytana dönüşmeden önceki melek döneminden ismidir.

 

Gerek British Museum gerekse Kurtuba Müzesi’nin resmî internet sitelerinde İbn-i Cuhaşe adlı bir şahsiyetin ya da Kitabü’l Azazil adlı iddia olunan özelliklere sahip bir kitabın varlığında dair bir iz bulunamıyor.

 

İngilizce “Book of Azazel” taramasında karşımıza çıkan E. A. Coetting tarafından 2018 yılında kaleme alınan korku romanının içeriğinin Türkçe viral paylaşım sitelerinde bahsi geçen muhayyel kitapla bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılıyor. 

 

Hasan Karacadağ adına açılan hayran sayfalarında, Dabbe adlı film serisinin 4. ya da 6. filminde geçtiği iddiasıyla Kitabü’l Azazil hakkında şu rivayetlerin sunulduğu görülüyor:

 

DAB6E 6’DA GEÇEN KİTABU’L AZAZİL

Öncellikle kitap hakkında sizlere bilgi vereyim arkadaşlar bilip bilmeden konuşan çok .
Kitabü’l-Azazil İbn-i Cuhaşe isimli bir adamın (cin) de olduğu söyleniyor, cinler hakkında yazmış olduğu bir kitaptır. Bu kitabı şeytanın yazdığı gibi söylentilerde var. Bu kitabın yasaklandığı ve tüm kopyalarının yakıldığı söyleniyor dünyada sadece 2 tane var olduğu biliniyor kitabın bir tanesi kayıp diyeri ise Kurtuba müzesinde muhafaza ediliyor.

Kitabul Azail kitabından bir sayfa söylentilere göre Dabbeyi anlatıyor. Dabbenin bulaşıcı bir hastalık olduğunu insanı adım adım cinnete sürüklediğini ve Dabbenin canlı olduğunu ayrıca cinleri harekete geçiren şey olduğunu bazı sayfalar apaçık göstermekte. Bu Dabbe insanın rüyalarına musallat olur. kıyamete yakın dabbe insanları ruyalarında yakalayacak cinler Dabbeyi kullanarak insanı uykuyla uyanıklılık arasında bir deliliğe sürükleyecek. Hasan abimizinde Dabbe 4 filminde bahsettiği bu bilginin kendi bilgisi mi? Yoksa bu yasaklı kitabın bazı sayfalarına ulaştığını mı bilmiyorum. Ama şüphesiz imkansız onun işi,inşallah en kısa zamanda sorup sizlerle paylaşmak nasip olur. Takipte kalın, sevgiler…

 

 

Hasan Karacadağ’ın hayran sayfalarındaki iddianın aksine Kitabü’l Azazil adlı kitabın Dabbe 4 ve Dabbe 6 filmlerinde bahsinin geçmediği anlaşılıyor. Öte yandan, Araf 3 Cinlerin Kitabı ve Şeytanın Kitabı adlı filmlerde Kitabü’l Azazil’e değinilmiş.

 

Yine Hasan Karacadağ adına açılan bir hayran sayfasında Kitabü’l Azazil’den alıntı olduğu iddiasıyla paylaşılan görselin, Zekeriyyâ bin Muhammed el-Kazvînî’ye (1202-1283) ait “Acaibu’l-Mahlukat ve Garaibu’l-Mevcudat” (“Tuhaf Yaratıklar ve Acayip Varlıklar” / “Wonders of Creation“) adlı kitapta yer aldığı ve adı geçen kurgu kitapla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılıyor.  

 

 

Acaibu-l-Mahlukat-ve-Garaibu-l-Mevcudat

 

Çeşitli dosya paylaşım sitelerinde Kitabü’l Azazil adıyla yüklenen dosyaların da el-Kazvînî’nin “Acaibu’l-Mahlukat ve Garaibu’l-Mevcudat” adlı eserine ait olduğu tespit edilebiliyor.

 

Onedio gibi internet sitelerinde yer verilen diğer görselin ise Nutuk’un Osmanlıca orijinal el yazmasından alıntı olduğu anlaşılıyor. Söz konusu görselin “asıl Nutuk’un” 1927 yılına ait baskısının orijinaliyle karşılaştırılıp, günümüz Türkçesi ile basılacağına dair 2013 yılından haberlerde kullanıldığı görülüyor.

 

kitabul-azazil-nutuk

 

orijinal-nutuk-ozel-kasadan-cikti

 

Howard Phillips Lovecraft’ın tasarladığı hayalî kitap Necronomicon ve bu kitabın inandırıcılığını artırmak için kurguladığı tarihî arka planın Kitab’ül Azazil’e esin kaynağı olduğu kanaatine sahip olanlara rastlanabiliyor.

 

Yorumunuzu yazınız...