İkram Bağcı Okuma Yazma Oranının Oy Kullanımına Etkisi Hakkındaki Yazısıyla Rekor Kırarak Hata Şampiyonu Olmuş

İkram Bağcı, Star Gazetesinde 10 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan “Okuma yazma oranının oy kullanmaya etkisi” başlıklı yazısını -istatistikî- hatalara gark etmiş ve 1 yazıda 20 hata yapmayı becerebilen ender yazarlardan olmuş…

Bağcı’nın yazısındaki okuma yazma bilen oranlarının tamamı, milletvekili seçimi yılları, seçime katılıp milletvekili çıkaran parti adları ile milletvekili sayıları, eğitim durumu dağılımları ve 2010 halkoylaması sonuçlarını yanlış aktarmış.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İkram Bağcı’nın yazısına ilişkin yayınladığı tekzip metninden istifade ederek hataları sırasıyla aktaralım:

"TÜİK verilerine göre 1940'da ülkemizde okuma yazma oranı %28'lerde."

“TÜİK verilerine göre 1940’da ülkemizde okuma yazma bilen oranı %24.55’dir.”

"1947 seçimlerinde CHP 395 milletvekili ile birinci parti olurken DP 66 milletvekili ile ikinci sırada seçimi tamamlar."

“Milletvekili Genel Seçimleri 1947 yılında değil 1946’da yapılmıştır; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 397 milletvekili ile birinci parti olurken, Demokrat Parti (DP) 61 milletvekili ile ikinci sırada seçimi tamamlamıştır.”

"1950'ye gelindiğinde okuma yazma oranı %33,6."

“1950’ye gelindiğinde okuma yazma bilen oranı %32.51’dir.”

"1950 seçimlerinin sonuçlarına bakacak olursak DP 415 milletvekili ile birinci olurken CHP 69 milletvekili ile ikinci sıradadır."

“1950 seçimlerinin sonuçlarına göre DP 416 milletvekilliği kazanmıştır.”

"1957 yılındaki seçimler öncesi ülkemizde okuma yazma oranı %37."

“1957 yılında Genel Nüfus Sayımı yapılmadığı için bu yıla ait veri yoktur. 1955 Genel Nüfus Sayımı’na göre ülkemizde okuma yazma bilen oranı %40.99 ve 1960 Genel Nüfus Sayımı’nda %39.51’dir.”

"1960 askeri darbe sonucunda yapılan seçimde ise CHP'nin sadece 173 milletvekili ile birinci olduğunu görüyoruz."

“Seçimler 1960 yılında değil 1961’de gerçekleştirilmiştir.”

"1965 seçimleri öncesi okuma yazma oranı nüfusun %42'sine denk geliyor."

“1965 Genel Nüfus Sayımı’na göre okuma yazma bilen oranı %48.76’dır.”

"1965'de 242 milletvekili ile AP (Adalet Partisi) birinci olurken 134 milletvekili ile CHP ikinci olur."

“1965’de AP (Adalet Partisi) 240 milletvekili ile birinci olmuştur.”

"1973'de okuma yazma oranı Türkiye nüfusunun %48'ini oluştururken?"

“1973 yılında Genel Nüfus Sayımı yapılmadığı için okuma yazma bilen oranı belli değildir; en yakın Genel Nüfus Sayımları olan 1970’de okuma yazma bilen oranı %56.21, 1975’te ise %63.72’dir.”

"1980'de okuma yazma oranı artık nüfusun yarısını geçmiştir."

“Okuma yazma bilen oranı, nüfusun yarısını 1970 Genel Nüfus Sayımı’nda geçmiştir, 1980 ‘de ise bu oran %67.48’dir”

"1983'de gerçekleşen seçimlerde Turgut Özal'ın başında olduğu Anavatan Partisi 211 milletvekili ile birinci, CHP 117 milletvekili ile ikinci olur."

“1983’de gerçekleşen seçimlere CHP katılmamıştır; 117 milletvekili ile ikinci olan parti HP’dir”

"1995'de okuma yazma oranı artık %60'tır."

“1995’de Genel Nüfus Sayımı gerçekleştirilmediğinden okuma yazma bilen oranı bilinmemektedir; ancak 5 yıl önceki 1990 Genel Nüfus Sayımı’nda bu oran %80.49’dur.”

"28 Şubatta gerçekleşen müdahale sonrası yapılan 1999 seçimleri ... Okuma yazma oranı nüfusun artık %68'ini oluşturmaktadır."

“1999’da okuma yazma bilen oranı verisi mevcut değildir; ancak bir yıl sonraki 2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre okuma yazma bilen oranı %87.32’dir.”

"2008 TÜİK verilerine göre okuma yazma oranı %85,5."

“2008 TÜİK Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı (UEİVT) verilerine göre okuma yazma oranı %91.78’dir.”

"2015'te bu oranın %90 civarında olduğu söylenebilir."

“2015 verisi yıl tamamlanmadığı için mevcut değildir; ancak en güncel 2013 UEİVT verilerine göre bu oranın %96.04’tür.”

"2002'de %34, 2007'de %46 ve 2011'de oy oranını %49'a çıkarmış bir Ak Parti gerçeği dikkat çekicidir."

“Ak Parti 2002’de %34.3, 2007’de %46.6 ve 2011’de %49.8 oy almıştır.”

"İzmir'in %6'sı okuma yazma bilmezken %41'i ilkokul, %5'i ortaokul, %19'u lise ve %10'unu yüksek okul mezunları oluşturuyor."

“2010’da İzmir nüfusunun %3.91’i okuma yazma bilmezken ve %15.63’ü okuma yazma bilmesine rağmen bir okul bitirmemişken %26.78’ini ilkokul, %15.84’ünü ilköğretim, %5.84’ünü ortaokul, %21.04’ünü lise, %10’unu yüksek okul, %0.71’ini yüksek lisans ve %0.26’sını doktora mezunları oluşturmaktaydı.”

"2010 referandumunda ise çıkan hayır oyu %75."

“2010 referandumunda İzmir’de hayır oylarının oranı %63.7’dir”

"Konya'da okuma yazma bilmeyen nüfus %6, ilkokul %49, ortaokul %4, lise %13 ve yüksekokul mezunu olan ise nüfusun %8'i."

“2010’da Konya nüfusunun %5.4’ü okuma yazma bilmezken ve %20.09’u okuma yazma bilmesine rağmen bir okul bitirmemişken %31.70’ini ilkokul, %17.74’ünü ilköğretim, %4.02’sini ortaokul, %14.38’ini lise, %6.03’ünü yüksek okul, %0.45’ini yüksek lisans ve % 0.18’ini doktora mezunları oluşturmaktaydı.”

"Referandumda ise evet oranı %70."

“2010 referandumunda Konya’da evet oylarının oranı %78.1’dir.”

Dile kolay, 1 yazıda 20 hatalı bilgi… İkram Bağcı yazısında adeta “doğru veri” paylaşmamış… 1 yazıda 20 hata ile İkram Bağcı’yı, köşe yazarları arasında “hata şampiyonu” olarak uğurluyoruz…

Yorumunuzu yazınız...