Süleyman Doğan’ın Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitimevleri Hakkında Paylaştığı İstatistikler Yanlış

Süleyman Doğan Önce Vatan Gazetesinde 28 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan “Çocuğun başarılı olmasındaki faktörler ve aile (4)” başlıklı yazısında çocuk infaz kurumları ve eğitim evleri hakkında yanlış veri paylaşmış:

"Ankara'da iki, İstanbul, İzmir, Elazığ'da 1'er olmak üzere toplam 5 tane çocuk ıslahevi bulunuyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2015 yılına ilişkin Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri verilerine göre, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Ankara’da iki, İstanbul’da iki, İzmir’de bir Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve Eğitimevi bulunmaktadır.

"Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre ise ıslahevlerindeki hükümlü çocukların yüzde 98,5'ini erkek, yüzde 1,5'ini kızlar oluşturuyor…"

Süleyman Doğan’ın yazısını yazdığı döneme, yani 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasına ilişkin veriler incelendiğinde, giriş yaşı 12-21 yaş grubunda olup çocuk ceza infaz kurumu ve eğitimevine giren hükümlü sayısının 483 olduğu ve bahsi geçen hükümlülerin tamamının erkek olduğu, aralarında kız çocuklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün adı değiştireli çok oldu…

"Hükümlü çocukların yüzde 48,21'inin ilkokul, yüzde 6,2'sinin ortaokul, yüzde 0,91'inin lise mezunu olduğu belirlendi. Yüzde 28,6'sının eğitimlerini yarıda bıraktığı, yüzde 6,4'ünün okuma yazma bilmediği, yüzde 5,8'inin halen öğrenci olduğu, yüzde 3,1'inin ise hiçbir eğitim almadığı ancak okuma yazma bildiği saptandı…"

Çocuk ceza infaz kurumu ve eğitimevine giren 12-21 yaş grubundan hükümlülerin eğitim oranları incelendiğinde ise okuma yazma bilmeyenlerin % 0,4, okuryazar olup da bir okul bitirmeyenlerin % 25,7, ilkokul mezunu olanların % 21,1, ilköğretim mezunu olanların % 41,1, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu olanların % 9,5, lise ve dengi meslek okulu mezunu olanların % 2,3’lik paya sahip olduğu anlaşılmaktadır (Hükümlülerin eğitim bilgilerinin, bitirilen (mezun olunan) okul düzeyi olarak derlendiği ve eğitim durumu bilinmeyenlerin kapsanmadığı TÜİK tarafından dile getirilmektedir.):

"Suçlar arasında yüzde 39,7 oranı ile hırsızlık başta geliyor…"

12-21 yaş arası hükümlülerin suç dağılımı incelendiğinde ise % 52.0 ile hırsızlık suçunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

"Ayrıca suçların yüzde 74,5'inin kentsel, 25,5'inin de kırsal alanda işlendiği göze çarpıyor."

TÜİK’in yayınladığı 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna giren hükümlü istatistikleri kapsamında suç işlenen il bilgisi mevcut iken suç işlenen kentsel alan veya kırsal alan ayrımının mevcut olmadığı bilinmektedir. Süleyman Doğan bu veriyi kendisi üretmiş (!) galiba…

Yorumunuzu yazınız...