Su Kristallerinin Konuşmanın İçeriğine Göre Şekil Aldığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bugün, çok yaygın bir sahte (sözde) bilim iddiasını inceleyeceğiz. İlk duyulduğu andan itibaren kulağa absürt ve gerçek dışı gelen bu iddia, maalesef bazı kimseler ve sorumsuz basın-yayın kuruluşlarınca yaygınlaştırılarak büyük bir bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermiştir.

İddiaya göre, su kristallerinin şekilleri konuşma, müzik gibi her türlü ses ve düşüncenin içeriğinden etkilenmektedir. Yani bir başka deyişle, suyun konuşmalarımızı anladığı savunulmaktadır. İltifat gibi olumlu içeriklerin yer aldığı konuşmaların yapıldığı su kristalleri daha düzgün şekle sahip olduğu; hakaret sözleri dinletilen su kristallerinin daha şekilsiz olduğu öne sürülmektedir.

 

ses kristalleri
Farklı kelimeler ve cümleler söylenerek farklı şekiller aldığı iddia edilen su kristalleri

 

İddia, Japon bir yazar olan Masaru Emoto tarafından ortaya atılmış ve yıllar içerisinde farklılaşan şartlara uygun olarak değiştirilmiştir. Yazar için bir gelir kapısı haline gelen bu iddia ülkemizde de basın ve sosyal medya vasıtası ile azımsanmayacak bir popülarite kazanmıştı.

Emoto, aynı sonuçların klasik müzik dinletilen ve heavy metal müzik dinletilen ya da olumlu düşünce yansıtılan ve yansıtılmayan su kristalleri gibi durumlar için de geçerli olduğunu iddia etmiştir. Yazarın deneyler boyunca kullandığı ve “su kristalleri” olarak ifade ettiği madde buzdur, deneylerini suyun donması sırasında sözler söyleyerek, düşünceler göndererek gerçekleştirdiğini söylemiştir.

Masaru Emoto’nun suyun söz ve davranışlarımızı algıladığı, suyun kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığı yönündeki iddiaları basında yaygın şekilde yer bulmuştu.

 

masaru emoto buz kristalleri

 

Masaru Emoto, zemzem kristallerinin çan sesinde karardığı, Kur’an-ı Kerim ve ezan sesinde zemzemin parlaklaştığı ve Kâbe’ye benzeyen bir doku oluşturduğunu da öne sürmüştü.

 

masaru emoto suyun hafızası

 

masaru emoto zemzem hafızası

 

masaru emoto kristal konuşma

 

Basınımız için, gerçekliği olmayan bir iddiayı kanıtlanmış bilimsel bilgi gibi sunmak yetmemiş olacak ki, iddia sahibi Masaru Emoto’nun adının başına bir de “Prof. Dr.” unvanı hediye ederek hatalarını katlamak istemişler. Yazarın, Uluslararası İlişkiler lisans eğitimi ve bir alternatif tıp sertifikası dışında herhangi bir akademik unvanı ya da diploması yoktur.

 

masaru emoto suyun hafızası

 

Masaru Emoto’nun “suyun hafızası” olduğu, su kristallerinin ses içeriğine göre farklı şekiller aldığı iddiası yapılan testlerle asılsız çıktı.

Üçlü körleme yöntemi ile gerçekleştirilen bir deneyde iddia edildiği gibi olumlu düşünceler gönderilen su kristallerinin düzgün şekilli olup olmayacağı test edilmiştir. Deneyde bir grup suya, güya düşünce gönderilirken diğer iki grup su ise ayrı bir yerde tutulmuştur; ancak deney sonunda sözde düşünce gönderilen ve gönderilmeyen su kristallerinin şekilleri arasında herhangi bir farka rastlanmamıştır.

Masaru Emoto, iddialarını kamuoyunun gözleri önünde kanıtlamaktan da imtina etti.

James “The Amazing” Randi adındaki sözde bilim karşıtı illüzyonist, Emoto’ya iddiasını bilimsel yöntemler ile kanıtlaması halinde 1 milyon dolar ödül vereceğini söylemesine rağmen Emoto bu teklifi kabul etmemiştir.

Şöhret artışı ile birlikte yazarın yanlış bilgi aktarımları ile bilgi kirlilikleri yaratmayı meslek haline getirdiğini görüyoruz. Öyle ki, Emoto bu iddialar üzerinden yüksek miktarlarda kazanç elde etmiştir. Yalanları sayesinde konuya dair yazdığı çeşitli kitaplarından binlerce adet basılmış, HADO adıyla kurduğu şirketinde Indigo markası altında güzel sözler söylenmiş (!) suları yüksek ücretler karşılığı satılmıştı.

Yazarın su kristallerinin ezan sesinde renklerinin açıldığını ve parlaklaştığını söylemesi ve zemzem suyunda da benzer deneyler yaparak çeşitli iddialar ortaya koyması, kendisine ülkemizde de ciddi bir bilinirlik kazandırmıştı. Bu bilinirliğin ekmeğini de Türkiye’ye gelip gerçeği yansıtmayan iddialarını aktardığı konferanslarla yemişti.

 

Yorumunuzu yazınız...